Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Arhiv za ‘Procesna metodologija dela v zdravstvu in zdravstveni negi’
februar 2nd, 2015Vprašanja in odgovori metodika

Kakšne so zahteve za kvaliteten slikovni material v ZV?

Najpogosteje se kot slikovni material uporabljajo plakati, slikanice, zloženke. Namen je vzbuditi pri ljudeh pozornost, jih motivirati k razmišljanju, sodelovanju, opozarjajo in estetsko vzgajajo. Slikovna gradiva lahko predvajamo s projektorji, grafoskopom, diaprojektorjem, računalniškim projektorjem. Za grafoskop je zelo pomembno da zatemnitev prostora ni potrebna, potrebuje se prazna stena in električna vtičnica. Pogoj je le da na projekcijsko površino ne sije sonce.

ZAHTEVE: *z napravo se naučimo ravnati, vedno preizkusimo delovanje

*pri projekciji power point je dobro imeti pripravljene tudi prosojnice

*pri delu z grafoskopom imamo pripravljeno rezervno žarnico Preberi več…


junij 17th, 2013Metodika vaja 2013

1. Kaj pomeni zdravje kot koontinum?

Nevtralno stanje, ne moremo reči da je oseba zdrava, niti bolna

 

2. Ravni zdr. vzgoje, daj primere?

–          primarna: obsega osnovno zdravstveno dejavnost

–          sekundarna: obsega specialistično ambulanto in specialistično bolnišnično dejavnost

–          terciarna: obsega klinike, inštitute in druge zavode

Preberi več…


marec 9th, 2013Procesna metodologija dela vaja 2013

KAKOVOST = izpolnjevanje zahtev in pričakovanj uporabnika

( padci , RZP, prenos BO )

↑        P nas nadzoruje, opazuje     strokovnost

Kazalnik kakovosti              ↑            Storitev                   ↑   P, svojci, drugi dr.delavci

Usluga                                     ↑

izvajalec                                              Izdelek                                    uporabnik

Informacija

Preberi več…


november 12th, 2011Procesna metodologija dela vaja 2011

1. Kaj je kakovost?
Je nenehno izboljševanje zdr. prakse in zato je najbolj primerna definicija: kakovost zdr. obravnave je nenehno

Preberi več…


junij 3rd, 2010Procesna metodologija dela v zdravstvu in zdravstveni negi 2.del

DECENTRALIZIRANO ODLOČANJE – v USO imajo ljudje, ki se srečujejo s problemom tudi pristojnost in odgovornost, da ga rešijo.

To omogoča, da strategija nastaja dvosmerno – od zgoraj navzdol kot tudi od spodaj navzgor

OPOLNOMOČENJE ZAPOSLENIH IN DELJENA ODGOVORNOST – zaposleni so deležni večjih pooblastil, imajo večjo svobodo, znanje in spretnosti za sprejemanje odločitev. USO daje moč odločanja zaposlenim, da po svojih sposobnostih rešijo neko težavo.

Preberi več…


junij 3rd, 2010Procesna metodologija dela v zdravstvu in zdravstveni negi 1.del

MODEL NORME LANG
  1. vrednote ZN ( zadovoljstvo, strokovnost, profesionalnost )
  2. izbor področja dela
  3. standardi in kriteriji
  4. strokovni nadzor
  5. ocena kakovosti
  6. uvedi spremembe
  7. izvedba sprememb
  8. Preberi več…

junij 3rd, 2010Procesna metodologija dela v zdravstvu in zdravstveni negi

KAKOVOST:

Načela: nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti, da dosežemo čim boljše kazalnike kakovosti

–   uspešnost = doseganje želenih izidov zdravljenja ( ali naši posegi izboljšajo zdr. stanje pacienta) . izvajanje zdr. oskrbe temelji na znanstvenih izhodiščih;

Preberi več…