november 14th, 2007


Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužbmrsa.jpgBOLNIŠNIČNE OKUŽBE
•    Pod bolnišnično okužbo razumemo vsako z mikroorganizmi povzročeno infekcijo, ki je povezana s hospitalizacijo. Med te okužbe sodijo tiste, ki so nastale 48-72 ur po sprejemu pacienta v bolnišnico ali 48-72 ur po njegovem odpustu.
•    Dejavniki, ki so odločilni za razvoj okužbe so:
–    Izvor infekcijskega agensa,
–    Vrsta, število in virulenca mikroorganizmov,
–    Splošna in lokalna odpornost pacienta,
–    Velikost, globina in lokalizacija rane, dolžina trajanja operacije in operativna tehnika.
Bolnišnične okužbe vplivajo na: potek zdravljenja, izid zdravljenja in stroške zdravljenja (drago zdravljenje in podaljšano bivanje v bolnišnici).

Definicija:
Bolnišnične okužbe so okužbe, ki so v neposredni vzročni zvezi z izpostavljenostjo pri postopku diagnostike, zdravljenja, zdravstvene nege, rehabilitacije ali pri drugih postopkih v zdravstveni dejavnosti.
Zakon o nalezljivih boleznih. Ur. L. RS 69/95. Preberi več… »
november 13th, 2007


Urinski in črevesni trakturin.jpgFAKTORJI, KI VPLIVAJO NA IZLOČANJE:
–    izločanje je intimno dogajanje
–    biofiziološki faktorji (premalo tekočine, premalo urina, koncentriran temen urin)
–    psihični faktorji (strah, stres)
–    socialno-kulturni faktorji (vzgoja –  skrivanje izločkov )
–    faktorji okolja

OPAZOVANJE URINA
–    MIKCIJA je hoteno izločanje seča brez bolečin v normalnem curku
–    količina – 1000 – 2000 ml, 4-6 izločanj na dan( odvisna od sprejete tekočine, oddane tekočine skozi kožo, pluča, črevesje, RR, delovaje ledvic srca in ožilja)
–    specifična teža – 1001 – 1030 (odvisna od popite tekočine koncentracijo)
–    primesi – gnoj, kri, cilindri, epitelne celice
–    videz, barva – bister, bledo rumene barve
–    pH reakcija – rahlo kisel, pH6, pri vegeterjancih bazičen
–    vonj Preberi več… »
november 13th, 2007


Oskrba rane in uporaba oblograna.jpgKAJ JE RANA
O rani govorimo , kadar gre za nasilno prekinitev tkiv.

Beseda rana je širok pojem in lahko zajema , od majhnih površinskih prask, odrgnin,

do globokih ran ki segajo tudi v notranjost in telesne votline.

PO VZROKU NASTANKA RANE DELIMO NA:
– akutne rane
– kronične rane

AKUTNE RANE – primarno celjenje
– kirurška rana
– travmatska rana
– opeklinska rana Preberi več… »
november 13th, 2007


Klinična praksa v domu Franceta Bergelja na Jesenicah fotkeFotke so zabavnega prehranjevalnega značaja in ne prikazujejo delavnega okolja študentk in študentov.  Da ne bo kdo mislil, da se nič ne dela :D

klinicna-praksa-v-domu-franceta-berglja-jesenice.JPG

Pitje kavice lahko pomeni tudi ponovno pranje, vanishiranje, likanje in zlaganje uniforme po dolžini =)

klinicna-praksa-v-domu-franceta-berglja-jesenice-1.JPGMmMmMMmm kaj dobrega bom papala :D

klinicna-praksa-v-domu-franceta-berglja-jesenice-2.JPG Preberi več… »
november 11th, 2007


Odvzem krvi in limonce za več hemoglobinavszn-jesenice.jpgvszn-jesenice-1.jpg

vszn-jesenice-4.jpg Preberi več… »
november 7th, 2007


Veriga preživetjaVeriga preživetja je zelo pomembna saj morajo vsi členi funkcionirati 100%. Če bomo spustili kakšnega oživljanje ne bo uspešno.

tipanjepulza.gif

1.Člen Zgodnja prepoznava srčnega zastoja oz. neodzivnega človeka in takojšnje klicanje centra za obveščanje 112, ki bo aktiviral ekipo nujne medicinske pomoči. Takrat ne bodite panični in povejte vse kar vas vpraša dispečer na drugi strani telefonske linije.

Ko kličete na številko 112, povejte:

* KDO kliče
* KAJ se je zgodilo
* KJE se je zgodilo
* KDAJ se je zgodilo
* KOLIKO je ponesrečencev
* kakšne so POŠKODBE
* kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… )
* kakšno POMOČ potrebujete. Preberi več… »
november 7th, 2007


Pogoji, literatura in cilji prva pomoč 1. LetnikZdravstvena nega I
Modul:    Zdravstvena nega
ECTS:    34
Kontaktne ure predavanja:    140
Kontaktne ure seminar:    30
Kontaktne ure kliničnih vaj:    115
Kontaktne ure klinične prakse:    660
Nosilec predmeta:    viš. pred. dr. Brigita Skela Savič
Letnik:    1. letnik
Prva pomoč
Kontaktne ure predavanja:    0
Kontaktne ure seminar:    0
Kontaktne ure kliničnih vaj:    20
Kontaktne ure klinične prakse:    0
Izvajalci predmeta:    Asist. mag. Mateja Lopuh,
Andrej Fink
Stopnja:    Dodiplomski visokostrokovni program
Semester:    Zimski
Jezik:    Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:    Študent:

* zna pristopiti k poškodovancu ali nenadno obolelemu in oceniti njegovo splošno stanje;
* pozna osnovne postopke za zavarovanje oziroma rešitev življenja;
* pozna temeljne ukrepe za nudenje prve pomoči v različnih nujnih stanjih;
* pozna temeljne in razširjene postopke oživljanja otrok in odraslih;
* pozna in zna uporabljati opremo in pripomočke za izvajanje prve pomoči. Preberi več… »