december 16th, 2007


Vprašanja in odgovori biokemija vajawatson-and-creek.JPGKateri so temeljni dogodki biokemije, kot vede?
17. in 18. stoletje – pod vplivom Paracelsusa so biologi v študij bioloških materialov začeli vključevati molekularni pristop.
1828 – nemški kemik Frederic Wohler sintetizira sečnino ( uporabil je amoniak in cianovo kislino)
1938 – uradniki Rockfellerjeve fundacije prvič uporabijo izraz molekularna biologija
1952 – Watson in Creek odkrijeta zgradbo dvojne vijačnice molekule DNA

V 20. stoletju je Linus Pauling uporabljal rentgensko difrakcijo za preučevanje amidov in peptidov.

Kaj proučuje biokemija?

Vključuje znanja s področja biologije in kemije. Opisuje procese znotraj živega organizma na ravni molekul. Preučuje tudi bioenergetiko ( veda o prenosu in pretvorbi energije v celici).

Na biokemijo gledamo iz konformacijske in informacijske perspektive. Biokemija pomembno vpliva na naše razumevanje medicine, zdravja, prehrane in okolja. Pomembno sodeluje pri razvoju biotehnologije ( uporabo celic, celičnih komponent in bioloških procesov za različne namene ).


Koliko kemijskih elementov je biološko pomembnih?

Od več kot 100 jih je biološko pomembnih 31 ( 28%). Preberi več… »
december 16th, 2007


Ogljikovi hidrati, hormoni, Hem, Železo, Zlatenica, Ultrazvok…ogljikovi-hidrati.jpgOH OGLJIKOVI HIDRATI

Ogljikovi hidrati so kemične spojine, ki vsebujejo kisikove, vodikove in ogljikove atome.

Enostavni ogljikovi hidrati se imenujejo monosaharidi (enostavni sladkorji).

V naravi jih najdemo v sadju, med ogljikovimi hidrati so najhitreje prebavljivi in dajo človeškemu telesu v kratkem času največ energije, povzročijo tudi hiter porasti inzulina.

Med monosaharide spadajo npr. glukoza, fruktoza in galaktoza.

Preberi več… »
december 15th, 2007


Medicinski laboratorij, analitika, proces odvzema krvi, laboratorijske napotnice, jemanje vzorcev in transport v laboratorijmedical_lab.jpgMedicinski laboratorij je vsak laboratorij, ki preiskuje biološke vzorce vzete iz človeškega telesa z namenom pridobiti podatke za postavitev diagnoze, zdravljenje, terapijo, preventivo…

–    medicinska biokemija
–    anatomska histo in citopatologija
–    klinična – med. Mikrobiologija
–    transfuzijska medicina

Vzorci so:  kri, sputum, urin, blato, punktati, celice…

ALKOHOLNA FERMENTACIJA
Je pridobivanje alkohola s kvasovkami in drugimi mikroorganizmi
Običajni glikolizi sledita dve reakciji. Prvo katalizira piruvat deoksiriboza, druga pa je redukcija karboksilne skupine v acetaldehidu, ki void do nastanka alkohola.

NALOGE KLINIČNEGA KEMIKA:
–    posebne analitične storitve
–    kemične in znanstvene naloge
–    učenje in razvoj
–    znanstveno delo
–    managment in strateško planiranje Preberi več… »
december 11th, 2007


Biokemija vprašanja in kratki odgovoriMalce za vajo, napisani so kratki odgovori za kaj daljšega pa pejte po knjigi, če jo imate :)

biokemija.jpgKaj pomeni da je podvajanje semikonzervativno?

Ker je vsaka na novo nastala molekula DNA sestavljena iz ene stare in ene nove verige oz. DNA molekula je sestavljena iz ene prvotne verige in ene verige, ki se je sintetitzirala na novo.

Kaj proučuje farmakogenetika?

-Proučuje uporabo zdravil prilagojenih na posameznikovo genetsko predispozicijo

-področje farmakologije, ki se ukvarja z genetskimi spremembami organizma, kadar te vplivajo na         delovanje zdravil, na njihov metabolizem ter na njihove farmakokinetične lastnosti Preberi več… »
november 29th, 2007


14. osnovnih življenskih aktivnosti po Virginiji Hendersonvirginiahenderson.gifKonceptualni model V. Henderson:
Hendersonova poudarja skrb za bolnega in zdravega posameznika pri izvajanju tistih aktivnosti, ki prispevajo k zdravju ali vrnitvi zdravja ( ali mirni smrti ), ki bi ji le ta opravil samostojno, če bi imel dovolj moči, volje in znanja.

Edinstven prispevek zdravstvene nege pri pomoči posamezniku je, da mu omogoči, da postane samostojen, kakor hitro je mogoče.

Na tem področju je DMS/DZN strokovnjak in ima pravico pobude, samostojnega izvajanja in nadzora. Poudarja pomoč posamezniku, osredotoča se na individualno ZN, ki ohranja zdravje.

Definicijo je razširila s 14 osnovnimi življenskimi aktivnostmi:
– Dihanje
– Prehranjevanje in pitje
– Odvajanje, izložanje Preberi več… »
november 15th, 2007


Odvzem krviodvzem-krvi.jpgPREISKAVE KRVI:
–    so najbolj pogost diagnostični postopek
–    ocenjujemo bolnikovo zdravstveno stanje
–    dajejo nam podatke o prehranjenosti, metabolizmu, odpornosti organizma, biokemični in hematološki podobi
–    podatki iz krvi odkrivajo zgodnje simptome sprememb, razplet obstoječega obolenja in spremljanja odgovora na terapijo.

Preberi več… »
november 15th, 2007


Navodila za varno delo s kisikovimi jeklenkamikisikova-jeklenka.jpeg–    Pri manipulaciji s kisikovimi jeklenkami in delu s kisikom ne smejo biti roke, rokavice in obleka zamaščene, skratka prepovedana je uporaba vsakršnih maščob, olj in masti.

–    Jeklenke, pokrovi, manometri, pretočni merilci, ter vsa ostala oprema ne sme biti zamaščena ali naoljena, skratka potrebna je popolna pazljivost glede zamaščenosti.

–    Jeklenka s kisikom ne sme biti izpostavljena virom toplote ( bližina radiatorja, izpostava soncu) v bližini jeklenk ni dovoljeno delo z odprtim ognjem.

–    Ventile jeklenk je dovoljeno odpirati samo z ročno nataknjenim kolescem – ročajem. Pri tem se ne sme uporabljati sile, da ne pride do okvare ventila. V kolikor to ni možno je jeklenko treba vrniti dobavitelju oz. o tem obvestiti tehnično službo. Preberi več… »