januar 29th, 2017


Plonkec za biokemijo 2017 1. Kateri so temeljni dogodki biokemije kot vede?

¨IN VITRO¨ SINTEZA SEČNINE ¨WOHLER¨,

Z OSNOVNIMI FIZIKALNIMI IN KEMIJSKIMI ZAKONI RAZLOŽITI PROCESE V CELICI

ŠTUDIJE CELIČNE ORGANIZACIJE IN FUNKCIJE (BIOLOGI, MIKROBIOL.,GENETIKI…)

OBE POTI SE ZDRUŽITA 1952 WATSON IN CRICK PREDSTAVITA ZGRADBO DVOJNE

VIJAČNICE MOLEKULE DNA (FIZIKA,BIOLOGIJA IN KEMIJA)

 1. Kaj proučuje biokemija?

BIOKEMIJA JE NAJENOSTAVNEJE OPREDELITI KOT KEMIJO CELICE. VKLJUČUJE

ZNANJA IZ PODROČJA BILOGIJE I N KEMIJE.  PREUČUJE PROCESE ZNOTRAJ ŽIVEGA

BITJA NA RAVNI MOLEKUL. Preberi več… »
januar 29th, 2017


ProteiniOsnovni gradbeni elementi proteinov so aminokisline, te se povezujejo v peptide, ti pa v makromolekularne strukture, ki jih imenujemo proteini.

 • AMINOKISLINE – organske molekule s karboksilno in amino skupino
 • PEPTIDI – več AK povezanih z amidno vezjo
 • PROTEINI – polimeri iz različnih L – AK

 

KEMIJSKE ZNAČILNOSTI AK

 • dipolarna ionska oblika (pri pH = 7,4)
 • stereoizometrija (L, D sučne )
 • karboksilna skupina (pKa = 2,3)
 • aminska skupina (pKa = 9,7)

 

STRANSKA VERIGA  AK in njen vpliv na lastnosti AK

Določa:

 • velikost
 • polarnost
 • naboj
 • kemijsko reaktivnost

Preberi več… »
januar 29th, 2017


Ogljikovi hidratiLastnosti ogljikovih hidratov:

 • najbolj razširjena skupina biomolekul
 • v strukturi imajo aldehidno/keto skupino in
 • elemente: C, H, O (N, S, P)
 • so energetsko bogate biomolekule
 • v to skupino spadajo tudi glikoproteini (celični označevalci)

    Delitev  ogljikovih hidratov:

 1. monosaharidi
 2. disaharidi
 3. polisaharidi

 

 1. Monosaharidi: ketoze (aceton)

aldoze (glicerolaldehid)

Preberi več… »
januar 29th, 2017


LipidiLIPIDI

 • hidrofobne spojine: maščobne kisline, triacigliceroli, sfingolipidi, steroidi
 • C, H, O, N, P
 • nepolarni lipidi: shranjevanje energije
 • polarni lipidi- biološke membrane

 

MAŠČOBNE KISLINE (MK)

alifatska, nerazvejana veriga + COOH

 • amfifilne
 • slabotopne (topnost pada z dolžino R)
 • na sobni T –olja
 • Na in K soli MK so mila
 • nenasičene MK –dvojne vezi

 

TRIACILGLICEROLI-TAG

 • glicerol+ MK (nenasičena, nasičena)
 • maščobe: TAG iz živalskega tkiva
 • olja – TAG izolirani iz semen
 • saponofikacija: NaOH hidrolizira esterske vezi Þglicerol + mila
 • lipaza Þ MK se sproščajo

Preberi več… »
januar 5th, 2017


Priprava krvnih komponentV preteklosti je zdravljenje s krvjo temeljilo v največji meri na uporabi polne krvi. Čeprav polno kri v določenih primerih še vedno lahko uporabljamo, temelji sodobno zdravljenje

na uporabi specifičnih, klinično indiciranih pripravkov iz polne krvi. To pomeni, da bolnik dobi le tisto sestavino krvi, ki jo potrebuje, v takšni količini, koncentraciji in obliki, da dosežemo najboljši možni terapevtski učinek. S tem se izognemo nepotrebnemu in morda škodljivemu vnosu odvečnih sestavin.

Reševanje problema s področja ZN

Krvni pripravki so zdravilne sestavine krvi in zajemajo:

– Krvne komponente: eritrociti, levkociti, trombociti in plazma. Krvne komponente so pridobljene iz polne krvi s fizikalnimi metodami (centrifugiranje, filtriranje, zmrzovanje).

– Zdravila iz krvi: albumini, imunoglobulini in faktorji strjevanja krvi. Zdravila iz krvi so pripravljena iz plazme s kemijskimi in s farmacevtskimi postopki (frakcionaža)). Preberi več… »
januar 5th, 2017


ERCP – Endoskopska-Retrogradna-Holangio-PankreatikografijaERCP (Endoskopska-Retrogradna-Holangio-Pankreatikografija) se uporablja za ugotavljanje in zdravljenje bolezni žolčevodov, jeter, žolčnika in trebušne slinavke. Zdravnik gastroenterolog uvede endoskop (upogljivo tanko cev) skozi usta v dvanajstnik  do papile (majhno, ponavadi skupno izvodilo žolčevoda in trebušne slinavke). Skozi papilo vbrizga kontrastno sredstvo, ki omogoča rentgenski prikaz žolčevodov in vodov trebušne slinavke.

Reševanje problema s področja ZN

Kateri so možni zapleti ERCP-ja?
ERCP  vam svetujemo, ker je enostavnejša in varnejša kot standardni kirurški poseg. Morate pa vedeti, da ni vedno uspešna in lahko pride tudi do zapletov, saj vsaka preiskava oz. poseg v človeško telo pomeni določeno tveganje. Preberi več… »
januar 5th, 2017


Zdravstvena nega pacienta po operativnem posegu v ušesuUho je čutilo za sluh in ravnotežje, ki je občutljiv organ. Krvavitve iz ušesa niso pogoste, največkrat so povezane s poškodbami, manj pogosto z boleznimi predvsem srednjega in zunanjega ušesa. Do krvavitve lahko pride tudi med ali po ušesnih operacijah.

Krvavitev iz sluhovoda je simptom, pri katerem moramo vedno pomisliti na poškodbo ali hujše obolenje zunanjega ali srednjega ušesa, redko pa je posledica sprememb v notranjem ušesu. (Četina, Delakorda, 2008)

Redko se krvavitev iz sluhovoda pojavi kot samostojen bolezenski znak, pogosto je združena z bolečino, polnim občutkom v ušesom in slabšim sluhom. Občasno je povezana tudi s šumenjem v ušesu, težavami z ravnotežjem ali celo z motnjami v delovanju obraznega živca. Preberi več… »