Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Dodaj zaposlitveni portal med priljubljene v tvoj brskalnik!Dodaj zaposlitveni portal med priljubljene v tvoj brskalnik!
Za ogled novih zaposlitvenih oglasov kliknite na spodnje kategorije zdravstvenih profilov!
Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

MEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA

V DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA (RADOVLJICA) Polni delavnik Monday, November 26th, 2018


VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELA DELOVNEGA TIMA,PLANIRANJE, USMERJANJE IN NADZOR NAD PORABO VSEH SREDSTEV DELOVNEGA TIMA, SODELOVANJE PRI NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTIH SKUPINAH, OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN PRIPRAVA DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, EVIDENC IN ARHIVA DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI DOMA, ZUNANJIMI IZVAJALCI IN INSTITUCIJAMI, SODELOVANJE, PRIPRAVA IN POMOČ PRI VODENJU DOKUMENTACIJE NADZORNIH ORGANOV S PODROČJA DELA ODDELKA, IMPLEMENTACIJA PRIDOBLJENEGA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA DELOVNEGA PODROČJA V PRAKSO, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE ZAKONODAJE S PODROČJA DELA, TER PREDLAGANJE UKREPOV, POMOČ PRI PRIPRAVLJANJU STROKOVNIH PODLAG ZA IZDELAVO INTERNIH PREDPISOV, SPLOŠNIH IN DRUGIH AKTOV ODDELKA, POMOČ PRI VODENJU NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG S PODROČJA DELOVANJA DOMA, ORGANIZACIJA IN KOORDINIRANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA NOVO SPREJETIH ZAPOSLENIH NA ODDELKU,OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA.

Izobrazba po Klasius: 162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 723 Zdravstvena nega in oskrba,

Trajanje : določen čas 12 mesecev oziroma nadomeščanja porodniškega dopusta

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 9 mesecev

Poskusno : 4 meseca

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: veljavna odločba vpisa v register zdravstvene in babiške nege, komunikacijske in pogajalske sposobnosti, visoka stopnja osebne integritete, odgovornost, sposobnost timskega dela, čustvena stabilnost, strpnost, prijaznost, prilagodljivost, zanesljivost, natančnost…

Rok za prijavo kandidatov je 6.12.2018

Kje se lahko prijavim na razpis:

ANJA NOVAK,

04 537 51 61,

[email protected]