O tem kaj je Manualna terapija, kdo jo lahko izvaja in zakaj ustanovitev sekcije sem se pogovarjala z g.Matthias Klauserjem dipl. fiziot., manualnim terapevtom, strok. sodelavec VŠZ in predsednikom predkratkim ustanovljene sekcije za Manualno terapijo pri Društvu fizioterapevtov Slovenije strokovnem združenju.

Kaj je to manualna terapija?
Dobesedni pomen pojma  manualna terapija je:  zdravljenje z rokami.  Prvi začetki segajo tja v antiko. Znano je tudi, da  so se pri mnogih kulturah veščine manualnih tehnik prenašale  iz roda v rod.  Manualna terapija je v današnjem času terapevtska obdelava mišic, mehkih tkiv in sklepov z rokami, z namenom postavljanja diagnoze in terapije bolezni in okvar.

Kdo lahko dela manualno terapijo?
Manualna terapija predstavlja del fizioterapije, zato so izvajalci v prvi vrsti fizioterapevti. Ker spada v sklop nadaljnjih izobraževanj, jo izvajajo tudi druge poklicne skupine in samoumevno je, da morajo imeti ustrezno osnovno medicinsko izobrazbo.

Prednosti manualne terapije?
Fizioterapevt, ki se je usposobil za manualno terapijo, z rokami preiskuje sklepe, mišice, vezivno tkivo, živce v hrbtenici, rokah, nogah in tako pride na sled vzrokom za težave, ki jih opiše pacient. 

Ni namreč nujno, da se vzroki nahajajo na mestu, kjer se pojavljajo težave, kajti pri številnih kroničnih obolenjih in  tudi pri poškodbah povzročajo vzroki izžarevanje bolečine v  druge dele telesa. Tedaj je za terapijo vedno potrebno sodelovanje med terapevtom in pacientom, da skupaj skušata najti rešitev za nastali zdravstveni problem.
Zakaj ustanovitev sekcije?
V medicini je  v zadnjih desetletjih nastala neobvladljiva  poplava  znanja.

Tudi na področju fizioterapije  obstaja mnogo teorij in novih spoznanj, ki so se oblikovala v različne terapevtske koncepte. Naš glavni namen je, te mnogovrstne manualne tehnike v fizioterapiji združiti pod okriljem sekcije Društva fizioterapevtov Slovenije, da bi tako omogočili najboljše terapevtske učinke za naše paciente.

Nadalje se želimo zavzemati za priznanje in pospeševanje razvoja manualne terapije na nivoju poklicne politike ter sodelovati z drugimi strokovno usmerjenimi organizacijami (na kongresih, strokovnih simpozijih itd.).

Spodbujati in podpirati pa želimo v sekciji tudi znanstveno delo in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami.

Pogovarjala sem se Blanka Koščak Tivadar dipl. fiziot Ipnf in Cyriax terapevt