moc projekt mreza psiholoskih delavnicTemeljni cilj vzpostavljanja mreže psiholoških svetovalnic je pomoč odraslim posameznikom, parom in družinam pri razreševanju duševnih stisk.

V okviru projekta »Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom«, (s krajšim imenom MOČ), bodo vzpostavili mrežo devetih psiholoških svetovalnic MOČ v različnih krajih Slovenije (Ljubljana, Kranj, Celje, Laško, Postojna, Sevnica, Murska sobota, Nova Gorica in Slovenj Gradec). Tri svetovalnice iz mreže – v Ljubljani, Celju in Kranju – delujejo že več let in predstavljajo primer dobre prakse psiholoških svetovalnic.

Tako bodo uveljavljeno in preizkušeno prakso iz Centra za psihološko svetovanje

Posvet, ki deluje v Ljubljani in Kranju, ter Svetovalnice za prvo psihološko pomoč Tu smo zate, ki deluje v Celju, razširili še v druge kraje. Na ta način bodo poskrbeli za bolj enakomerno dostopnost do svetovalnih storitev v stiski v posameznih regijah. Delovni koncept svetovalnic, ki temelji na nedirektivnem psihološkem svetovanju in ga pod redno supervizijo izvajajo visoko usposobljeni svetovalci, je strokovno preverjen in utemeljen, vzpostavljen pod okriljem Slovenskega združenja za preprečevanje samomora.

moc projekt mreza psiholoskih delavnic

Samoplačniške svetovalne storitve so za večino ljudi težko dosegljive, v novi mreži svetovalnic pa bodo postale dostopne za širši krog ljudi, ki se v najrazličnejših življenjskih situacijah soočajo s stiskami. Te lahko lažje premagajo ob podpori strokovnjaka. Svetovanje za kliente bo brezplačno in zanj ne bodo potrebovali napotnice. Program svetovalnic bo vseboval tudi možnost vključitve v različne izkustvene skupine, namenjene staršem, žalujočim in ločenim posameznikom.

20151219_073138

»Z vzpostavljanjem Mreže psiholoških svetovalnic MOČ bomo prispevali k bolj organiziranemu in učinkovitejšemu varovanju duševnega zdravja. Ta cilj bomo skušali doseči tudi z drugimi aktivnostmi v sklopu projekta, in sicer z dejavnostmi na področju izobraževanja strokovnjakov v socialnem varstvu, policiji in na primarnem zdravstvenem nivoju. Projekt sledi uresničevanju dveh ciljev.

20151219_073221

Prvi je usmerjen v povečanje števila strokovnjakov različnih profilov (policistov, socialnih delavcev, zdravnikov in medicinskih sester) ter njihove usposobljenosti za prepoznavanje duševnih stisk in samomorilnega vedenja. Strokovnjakom pa namenjamo tudi programe za krepitev njihovega lastnega duševnega zdravja. Drugi cilj se nanaša na razširitev svetovalnih storitev v Sloveniji.

20151219_073157

Projekt prinaša nove, inovativne rešitve, ki presegajo obstoječo prakso na področju duševnega zdravja in preprečevanja samomora v Sloveniji,« je povedala doc. dr. Saška Roškar, vodja projekta MOČ, z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  Z uresničevanjem zastavljenih ciljev bo javnozdravstveni projekt vplival tudi na lokalno zmogljivost pri zagotavljanju ugodnejših pogojev za varovanje duševnega zdravja.

20151219_073020

20151219_073041

 

Povzetek študije o značilnostih respiratornih virusov pri predšolskih otrocih
Izraščanje prvih zob pri otroku