- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

282 vprašanj in odgovorov za patologijo

 1. Klinična slika je odsev
 2. spremembe narave v organizmu *
 3. distribucije sprememb v organih *
 4. Klinična slika ponazarja
 5. naravo strukturnih sprememb *
 6. njihovo distribucijo po organizmu *
 7. nobeno od navedenih
 8. Kaj je patogeneza?
 9. etiologija bolezni – zakaj
 10. razvoj bolezni, nastanek bolezni – kako *
 11. posledice
 12. Definiraj
 13. patogeneza: kako?, nauk o nastanku, razvoju bolezni
 14. etiologija: zakaj?, znanost o vzrokih bolezni
 15. fitopatologija: znanost o boleznih rastlin
 16. Bioptične endoskopije so
 17. cistoskopije (celice) *
 18. laparoskopije (delček tkiva) *
 19. laparostomije

 1. Bioptična fiksacija vzorcev
 2. zavre avtolitične procese *
 3. okvari strukturo
 4. koagulira celične beljakovine *
 5. Eksofoliativna biopsija je
 6. odvzem odluščenih celic v izločkih in brisu *
 7. pregled odluščenih celic v izločkih in brisu
 8. Biopsija je
 9. odščip (del tkiva) – incizijska biopsija *
 10. ekscizija (izrez v celoti) *
 11. resekcija, amputacija (žolčnik, slepič, maternica) *
 12. Bezgavko odstranimo z
 13. odščipom
 14. ekscizijo *
 15. incizijo
 16. punkcijo
 17. Odščip je
 18. incizijska biopsija (laparoskopija, bronhoskopija, gastroskopija) – del tikva *
 19. ekscizijska biopsija
 20. kiretaža
 21. Metoda odščipa obsega
 22. ekscizijska biopsija (cel del tkiva)
 23. incizijska biopsija (delček tkiva) *
 24. kiretaža
 25. resekcija
 26. Značilnosti citoloških preparatov
 27. ekonomičnost *
 28. hitra izdelava preparatov *
 29. manjša učinkovitost *
 30. hitra diagnoza *
 1. Definiraj
 2. histološka biopsija: odvzem, pregled tkivnega vzorca
 3. kriostatski preparat: svež nefiksiran vzorec naglo zamrznemo v kriostatu, režemo, rezultati v nekaj minutah
 4. fiksacija bioptičnih vzorcev: kemijski proces, ki zavre avtolitične procese v celicah (njihov razpad) in koagulira celične beljakovine – učvrstitev tkiva
 5. Naštej eno kirurško in dve endoskopski biopsiji.
 1. Bioptični vzorec vzamemo

 

 1. Aspiracijska biopsija z debelo iglo je
 2. biopsiramo kostni mozeg *
 3. z debelo iglo odvzem tkivnega vzorca *
 4. s tanko iglo odvzem celičnega vzorca *
 5. Načini odvzema citološke biopsije
 1. Adaptacija
 1. Lokalna atrofija je
 2. degeneracijska
 3. ishemična (cirkulacijska) *
 4. kompresijska (tumorji) *
 5. inaktivitetna (imobilizacija) *
 6. denervacijska (neuropatska)
 7. Ali je lahko atrofija fiziološka?
 1. Značilnosti atrofije
 2. zmanjšano nastajanje celic *
 3. znižanje števila celic *
 4. reverzibilni proces *
 5. Agenezija
 1. Definiraj
 2. agenezija: ni zasnove za organ v embrionalnem razvoju
 3. aplazija: zavrt razvoj organa iz embrionalne zasnove
 4. hipoplazija: nepravilen, pomanjkljiv razvoj razvoj organa
 5. hiperplazija: povečanje tkiv, organov zaradi povečanja števila celic
 6. Postnatalno se razvije
 7. agenezija
 8. atrofija *
 9. aplazija
 10. hipoplazija *
 11. Reverzibilna reakcija
 1. Metaplazija
 1. Metaplazija je
 2. sprememba ene vrste zrelih celic v drugo vrsto zrelih celic *
 3. izguba normalno urejenih celic v epitelu
 4. sprememba oblike, velikosti celic
 5. Koagulacijska nekroza je posledica
 1. Kolikvacijska nekroza je posledica
 1. Senilna atrofija
 1. Lokalna atrofija
 1. Kolikvacijska nekroza
 1. Kazeozna nekroza
 2. pri TBC *
 3. podtip koagulacijske nekroze *
 4. zrničasta sivorumena masa *
 5. Obnova pri obsežni nekrozi
 1. Najbolj preprosta obnova
 1. Katera atrofija ima te lastnosti?
 1. Za prekanceroze je značilna
 2. regeneracija
 3. hiperplazija *
 4. metaplazija *
 5. displazija *
 6. Prehod cilindričnega migetalčnega epitelija dihalnih poti v večkskladni ploščati epitel
 7. displazija
 8. metaplazija *
 9. atrofija
 10. Regeneracijski procesi so (prilagoditve)
 11. regeneracija *
 12. metaplazija *
 13. displazija *
 14. hiperplazija *
 15. Regeneracija je
 16. proces, pri katerem je končno stanje “restitutio ad integrum” *
 17. celjenje poškodb z vezivnim tkivom
 18. proces obnove odmrlih labilnih celic *
 19. Kaj je reparacija
 1. Značilnosti atrofije; ali je lahko fiziološka?
 1. Displazija je
 2. preobrazba ene vrste celic v drugo vrsto celic
 3. sprememba velikosti jeder celic *
 4. sprememba oblike jeder celic *
 5. Displazija je
 1. Vakuolarna degeneracija je
 2. kopičenje vode v celici *
 3. kopičenje beljakovin v celici
 4. košičenje maščob v celici
 5. Usoda nekroze
 6. organizacijska
 7. resolucijska *
 8. psevdociste
 9. Visokoprizmatski epitel se spremeni v večskladni ploščati
 10. metaplazija
 11. displazija
 12. neoplazija *
 13. Ishemična nekroza je pri koagulacijski nekrozi

 

 1. Ishemična nekroza je pri kolikvacijski nekrozi
 1. Najpogostejša lokacija displazije
 2. maternični vrat *
 3. žolčnik *
 4. ustna votlina *
 5. Nabiranje vode v celici je
 6. hidropična degeneracija *
 7. edem
 8. hidropična vakuola
 9. Maščobna degeneracija je
 10. kopičenje maščob v lipocitih (ekstracelularno) *
 11. kopičenje maščob v parenhimskih celicah (intracelularno), npr. jetra *
 12. Pri maščobni degeneracijah se kopičijo maščobe v
 13. parenhimskih celicah *
 14. medceličnini *
 15. jedru
 1. Definiraj
 2. steatonekroza: nekroza maščevja
 3. hialino kapljična degeneracija: kopčenje beljakovin v celicah ledvičnih tubulov, je revrzibilna reakcija – intracelularno
 4. hialnoza: kopičenje beljakovin v stenah arterij in arteriol v ledvicah – esktracelularno
 5. Hialinoza je kopičenje beljakovin v
 6. epitelu tubulov ledvic
 7. stenah arterij, arteriol v ledvicah *
 8. brazgotinah *
 9. Kopičenje beljakovin v brazgotini je
 10. hialino kapljična degeneracija
 11. hialinoza ekstracelularno *
 12. Hialino kapljična degeneracija
 1. Kopičenje kapljic hialina
 2. v starih brazgotinah *
 3. hialinoza *
 4. Kaj povzroči, da se normalni organ zmanjša?
 1. Definiraj
 2. obesitas: prekomerna rejenost
 3. parenhimatozna degeneracija: nenormalno kopičenje različnih snovi v normalnih celicah, je intracelularni proces
 4. Poškodbe citoplazme (spremembe citoplazme pri nekrozah) so
 1. Definiraj
 1. Značilnosti koagulacijske nekroze
 2. denaturacija celičnih beljakovin *
 3. sivobelkasta / rumenkasta nekroza *
 4. ishemična nekroza miokarda, ledvic, vranice *
 5. Koagulacijska nekroza
 6. se razvije po možganskem infarktu
 7. se zmehča in utekočini
 8. je posledica denaturacije celičnih beljakovin *
 9. Definiraj
 10. koagulacijska nekroza
  • je posledica denaturacije celičnih beljakovin
  • sivobelkasta / rumenkasta obarvanost
  • ishemična nekroza miokarda, ledvic, vranice
 11. kolikvacijska nekroza
  • prevladuje avtoliza, encimski razkroj
  • kašasto utekočinjena belkasta masa
  • infarkt možganov, ascendenta gnojna vnetja
 12. Definiraj
 1. Usoda nekroze
 2. rezolucija *
 3. organizacija
 4. Vsebina cist je
 1. Stroma je
 2. vezivo, različna vlakna, ogrodje parenhima *
 3. maligne celice
 4. parenhim
 5. Značilnosti slabo diferenciranega tumorja
 1. Virus, ki povzroča raka na materničnem vratu je
 2. HTLV (ceična levkemija)
 3. Papiloma virus *
 4. Ebstein-Barrov virus (infekcijska mononukleoza)
 5. Ekspanzivna rast je značilna za
 6. lipom *
 7. adenom *
 8. Ekspanzivna rast malignega tumorja je značilna za
 9. lipomo *
 10. adenomo *
 11. Benigni tumorji nimajo
 12. strome
 13. parenhima
 1. Kaj sestavlja parenhim tumorja?
 2. neoplastične celice *
 3. zdrave celice
 4. Adenom je
 5. epitelni *
 6. maligni
 7. benigni *
 8. mezenhimski
 9. Leiomyosarkoma je
 10. iz gladke mišičnine *
 11. pogost v maternici *
 12. Parenhim določa
 13. biopotencial tumorja *
 14. ogrodje tumorja
 15. novotvorbe tumorja
 16. Sarkomi mezenhimskega porekla
 17. fibrosarkom *
 18. liposom
 19. leimiosa
 20. rabdomiosarkom *
 21. hondrosarkom *
 22. Naštej maligne karcinome epitelijskega izvora
 1. Kje se najpogostje formira planocelularni skvamozni karcinom?
 1. Planocelularni karcinom zajema
 2. kožo *
 3. dojke
 4. sečila
 5. ustno votlino *
 6. požiralnik *
 7. bronhije *
 8. maternični vrat *
 9. Adenokarcinom
 10. maligni tumor iz žleznega epitela oz. ponoreje *
 11. žlezna struktura *
 12. nikoli ne metastazira hematogeno

 

 1. Značilnosti malignih tumorjve so
 1. Infiltrativna rast je značilna za
 2. benigne epitelne tumorje
 3. benigne mezenhimske tumorje
 4. karcinome *
 5. Rak pod 15. letom je
 1. Sarkome mezenhimskega porekla delimo na
 1. Med preneoplastične lezije sodijo
 1. Karcinomi so
 1. Značilnosti karcinoma
 1. Infiltrativna rast je značilna za
 1. Prehodnocelični / tranziciocelularni karcinom
 1. Parenhim tumorja
 1. Netumorske reakcije
 1. Kaj sestavlja stromo pri tumorjih
 1. Kdaj najpogosteje nastane plazmocitom
 1. Reverzibilna okvara celice nastane v pogojih
 2. blagega stresa *
 3. zmerno intenzivnega stresa *
 4. hudega stresa
 5. Vpliv celice na stres, adaptacija, reverzibilna reakcija
 1. Maligni karcinom epitela sečil je
 1. Preneoplastične reakcije, prekanceroza
 1. Sinonim skvamozni
 1. Deficit, pomanjkanje balastnih snovi povzroči
 1. Organ pri aktivni hiperemiji je
 2. topel *
 3. mrzel
 4. skrčen
 5. Znaki aktivne hiperemije
 1. Aktivna hiperemija se razvije / nastopi
 2. akutno *
 3. kronično
 4. Pasivna hiperemija se razvije / nastopi
 5. akutno *
 6. kronično *
 7. Pasivna hiperemija
 8. je lahko posledica venske tromboze, pritiska tumorja *
 9. je pogosto povezana z nastankom tumorja
 10. naredi organe tople, živo rdeče
 11. Organ pri aktivni hiperemiji je
 12. topel *
 13. blago rdeč *
 14. nabrekel *
 15. Pasivna hiperemija
 16. je lahko posledica venske tromboze *
 17. je pogosto povezana z nastankom edema
 18. Kako drugače rečemo aktivni hiperemiji
 1. Benigni tumor
 1. Kako odstranimo materino zanmenje?
 1. Haemorrhagia per rhexin
 1. Haemorrhagia per diabrosin je krvavitev iz
 2. vrezne rane
 3. želodčnega čira *
 4. pri nevrolabilnih osebah v ekstatičnih stanjih
 5. Definiraj
 6. haemorrhagia per rhexin: prekinitev normalne kontinuitet žile, srca – mehanične poškodbe (urez), patološki procesi, ki zajemajo dele obtočil (prirojene anomalije arterijske stene, arterioskleroza, TBC, lues, srčni infarkt)
 7. haemorrhagia per diabrosin: prekinitev normalne kontinuitet dela obtočil zaradi patoloških procesov izven obtočil (npr. čir)
 8. haemorrhagia per diapedeisn: pasivno iztekanje eritrocitov iz kapilar (eritrodiapedeza) zaradi visokega hidrostatsega tlaka ali močno razširjenih kapilarnih por – nevrolabilne osebe v ekstatičnih stanjih, pikčaste krvavitve (ekhimoze) po sluznicah in seroznih membranah pri zaduštvi (hipoksija), pri hudih vnetjih (hemoragični eksudat)
 9. Definiraj
 10. haematoperitoneum: krvavitev v trebušno votlino (haematoscos)
 11. haematothorax: krvavitev v prsno votlino
 12. haematopericardeum: krvavitev v osrčnik (tamponadae cordis)
 13. haematonephros: krvavitev v ledvični meh (pielon)
 14. haematosalpinx: krvavitev v jajcevod
 15. heamatometra: krvavitev v maternico
 16. haematocolpos: krvavitev v vagino
 17. haemarthron: krvavitev v sklep
 18. haematocephalus internus: krvavitev v možgnske prekate
 19. haematocephalus externus: krvavitev v možganske ovojnice – subarahnoidalna (med pio matris in arahnoideo,) subduralna (med arahnoidelo in duro), epiduralna (med obema lisotma dure)
 20. Definiraj:
 21. haematoma: lokalizirana krvavitev v tkivo
 22. petechie: pikčaste krvavitve po koži
 23. ecchymoses: pikčaste krvavitve po sluznicah in seroznih membranah (plevra, peritonej, perikard)
 24. epistaxis: krvavitev iz nosu
 25. haematoptoe: krvavitev iz dihal (izkašljevanje krvi)
 26. haematemesis: krvavitev iz želodca in požirlanika (bruhanje temne, črnikaste krvi)
 27. melaena: krvavitev iz zgornjga dela prebavnega trakta (izločanje smolasto-črnikaste vsebine skozi anus)
 28. menorrhagia: pojačana ali podlajšana menstrualna krvavitev
 29. metrorrhagia: krvavitev iz rodil brez povezave z menstruacijo (lahko tudi po menopavzi)
 30. menarche: prva menstrualna krvavitev
 31. haematuria: krvavitev iz sečil
 32. Napiši, kaj je
 33. pojačana, podaljašan menstrualna krvavitev: menorrhagia
 34. krvavitev iz rodil brez povezave z menstruacijo: metrorrhagia
 35. prva menstrualna krvavitev: menarche
 36. Napiši, kaj je
 37. krvavitev po sluznici in seroznih membranah: ecchymoses
 38. podkožna krvavitev: haematoma
 39. pičkaste krvavitve po koži: petechiae
 40. Cikatrizacija je
 1. Definiraj
 1. Nevrogeni šok
 2. normalna količina krvi in povečana prostornina cirkulatornega sistema *
 3. po hudih krvavitvah po znatni izgubi telesne vode
 4. nič od navedenega
 5. Zakaj nastane kardiogeni šok?
 1. Zakaj nastane hipovelmični šok?
 1. Zakaj nastane septični šok?
 1. Napredojuči šok
 2. ireverzbilno stanje *
 3. reverzibilno stanje (pogojno) *
 4. Za trombozo je značilno
 5. da pomeni posmrtno strjevanje krvi
 6. da lahko nastopi samo v arterijah
 7. da zaradi nje lahko pride do infarkta tkiva *
 8. Faktorji, ki pogojujejo trombozo
 1. Endogeni toksični dejavniki iz in glavni dejavniki poškodbe endotela pri tromogenezi
 2. ateroskleroza *
 3. vnetja
 4. poškodbe zaradi hipertenzije, kajenja
 5. Definiraj
 1. Nastanek belega trombusa povzročijo
 1. Značilnosti konglutinacijskega (belega) trombusa
 1. Konglutinacijski (beli) trombus
 1. Definiraj
 1. Arterijska embolija povzroči defekt v
 2. ledvicah, vranici, CŽS, mezenteriju *
 3. možganih *
 4. pljučih
 5. Najpogostejša embolija je
  1. trombembolija *
  2. maščobna embolija
  3. amnijska embolija
  4. zračna embolija
 6. Faktorji, ki pospešujejo trombozo
 1. Glavni dejavniki poškodb endotela pri trombogenezi
 1. Parietalni trombus je
 1. Vrste embolij po agregatnem stanju
  1. trdno: trombembolija
  2. tekoče: maščobna embolija, amnijska embolija
  3. plinasto: zračna embolija
 2. Ishemija

 

 1. Vzroki ishemije
 1. Definiraj
 1. Anemični (beli) infarkt nastane v
 1. Hemoragični (rdeči) infarkt nastane v
 1. Kje se pojavi infarkt možganov?
 1. Kje pride do možganske nekroze po možganskem infaktu?
 1. Definiraj
 1. Transudat pomeni
  1. več beljakovin
  2. manj globulina
  3. transudacija – retrogradni tlak *
 1. Vzroki edema so
  1. znižan hidrostatski tlak
  2. zmanjšan osmotski tlak *
  3. moten limfni obtok *
 2. Edem nastane zaradi
  1. znižanega koloidno-osmotskega tlaka *
  2. znižanega hidrostatskega tlaka krvne plazme
  3. proteinurije
  4. povišanega hidrostatskega tlaka v venah *
  5. retenca natrija *
  6. motnje limfne drenaže *
 3. Definiraj
 1. Pri možganskih edemih se tekočina nabira v
 1. Hydrocehalus internus je kopičenje tekočine v
  1. intermeningealnem prostoru
  2. možganovini
  3. možganskih prekatih *
 2. Vrste infarktov:
 1. Usoda infarkta
 1. Navedi tri vrste eksudatov
 1. Kaj je nabiranje vode v celici
 1. Splošni edem je
 1. Definiraj
 1. Akutno vnetje
  1. je večinoma eksudativno *
  2. se lahko povsem pozdravi *
  3. je večinoma produktivno (kronično, proliferativno)
 2. Znaki ventja
 1. Faze akutnga vnetja:
  1. vazodilatacija *
  2. eksudacija *
  3. fagocitoza *
  4. razvoj akutnega vnetja
 2. Za akutno vnetje je značilno
 1. Za akutno vnetje je značilno
 1. Za kronično vnetje je značilno
  1. vazodilatacija in aktivna hiperemija
  2. eksudacija
  3. proliferacija *
 2. Za kronično vnetje je značilno
  1. proliferacija tkiva *
  2. eksudacija
  3. alteracija
 3. Kronično vnetje spremljajo
  1. makrofagi *
  2. nevtrofilni granulociti
  3. limfociti *
  4. plazmatke *
  5. eksudacija
 4. Značilnosti kroničnega vnetja
 1. Alteracijsko (destrukcijsko) vnetje je
  1. psevdomembranozno *
  2. serozno
  3. kataralno
  4. ulcerozno *
  5. nekrozantno *
 2. Definiraj
 1. Eksudacijsko vnetje je
 1. Za kataralno vnetje je značilno
 1. V gnojnem vnetju se nahajajo
 1. Gnojnemu vnetju drugače lahko rečemo še
  1. purulentno *
  2. supurativno *
  3. supurulentno
  4. kataralno
 2. Definiraj
 1. Za proliferacijsko vnetje je značilno
  1. kronični potek *
  2. obnova z regeneracijo
  3. v vnetišču je veliko mastocitov in makrofagov
 2. Proliferacijsko (produktivno) vnetje je
  1. negranulacijsko kronično vnetje *
  2. tvorba granulacijskega tkiva *
  3. granulacijsko kronično vnetje *
 3. Definiraj
 1. V središču vnetja se nahajajo
  1. monociti (makrofagi) *
  2. levkociti
  3. nevtrofilni granulociti (mikrofagi) *
 2. Celice TBC vnetja so
  1. granulacijske
  2. epiteloidne
  3. celice velikanke z več jedri
 3. Kam spada katarlno vnetje (pospešeno izločanje sluzi)?
 1. Sestavine gnoja
 1. Katarlno vnetje
 1. Empiem je
 1. Kaj je flegmona
 1. Granulacijsko tkivo nastane v
 1. Pri katerem vnetju je povečano izločanje sluzi?
 1. Gnojnemu vnetju drugače lahko rečemo še
 1. Pasivna eksudacija (pri akutnem vnetju)
 1. Granulomsko vnetje
 1. Kakšno vnetje je davica
 1. Septikopiemija
 1. Vrsta, način obnove je odvisen
 1. Značilnosti akutnega vnetja
  1. infiltracija tkiva
  2. eksudacija *
  3. proliferacija
 2. Gnojna vnetja
 1. Labilne celice so
  1. jetrne celice
  2. želodčne celice
  3. prebavne celice
  4. celice limfatičnih organov *
 2. Reparacija je
 1. Definiraj
 2. biološka smrt: prava smrt, konec življenja osebnosti (organizma)
 3. navidezna smrt: zmanjšanje dihanja in srčne akcije pod prag detekcije z navadnimi sredstvi
 4. klinična smrt: prenehanje dihanja in srčne akcije (EKG), reverzibilno stanje (6 – 10 minut po prenehanju delovanja vitalnih funkcij)
 5. sinkopa: prenehanje srčne akcije
 6. Znaki smrti so
 1. Znaki smrti so
 2. globoka nezavest (koma) *
 3. bledica kože, sluznic (mrliški videz) *
 4. kurja polt (cutis anserina) – okorelost
 5. Znaki smrti so
 6. mrliške lise
 7. purtifikacija
 8. nobena od navedenih *
 9. Zgodnje mrliške spremembe so
 10. sušenje trupla (exicatio) *
 11. mumifikacija
 12. mrliške lise (livores mortis) *
 13. Zgodnje mrliške spremembe
 1. Kasne mrliške spremembe so
 1. Ohlajanje trupla je pospešeno
 2. pri mršavem truplu *
 3. pri rejenem truplu
 4. pri zvišani temperaturi okolja
 5. Ohlajevanje trupla je odvisno od
 6. ustrezne temperature *
 7. telesne teže *
 8. ničesar od naštetega
 9. Definiraj
 10. ohladitev: zgodnja mrliška sprememba, izenačitev temperature trupla s temperatro okolja (pri 20° C 1° C na uro), hitrost ohlajanja je odvisna od tzemeprature okolja in telesne teže
 11. sekundarna mrliška ohlapnost: zgodnja mrliška sprememba, razvije se po 24 urah, po descendentnem tipu
 12. Mrliška okorelost nastane čez
 13. 2 – 4 ure *
 14. 4 – 6 ur
 15. 2 – 6 ur
 16. Kataleptična okorelost nastane
 17. po 24 urah
 18. takoj po smrti *
 19. 2 – 4 ure po smrti
 20. Cutis anserina (kurja polt) je
 21. zgodnja mrliška sprememba *
 22. posebna oblika okorelosti z okorevanjem glavnih mišic
 23. Kasne mrliške spremembe
 24. gnitje (putrefactio) *
 25. sušenje trupla (exicatio)
 26. zmehčanje trupla (maceratio) *
 27. mrliške lise (livores mortis)
 28. izsušeno balzamirano truplo (mumificatio) *
 29. tvorba mrliškega voska (saponificatio) *
 30. trohnenje *
 31. Definiraj
 1. Reverzibilne smrti:
 1. Znaki klinične smrti
 1. mrliške lise se pojavljajo
 1. Ohlajanje trupla pri 20° C
 1. Vezava Ag in IgE (tip I) nastane pri
 2. zavrnitveni reakciji presdka
 3. čebeljem piku (anafilaktični šok) *
 4. nobenem od navedenih
 5. Definiraj
 1. Definiraj
 2. izotransplantat: transplantat od genetsko enakega dvojčka, ni zavrnitvene reakcije
 3. altrotransplantat: transplantat od genetsko različnega dajalca iste vrste
 4. avtotransplantat: presaditev tkiva z enega dela telsa na drug del telesa pri isti osebi
 5. ksenotransplantat: transplantat od dajalca druge vrste
 6. Klinična slika zavrnitvenih reakcij
 1. Problemi transplantacije
 1. Bolezni preobčutljovosti
 1. Bolezni preobčutljivosti so
 1. Katere so alergične rekacije, ki spadaja v tip I?
 1. Zavrnitvene rekacije vzbujata
 1. Bolezni slabše imunosti
 1. AIDS
 1. Vezava Ag z At
 1. Vezava Ag z reaginom
 1. Bolezni, ki so posledica staranja, so
 1. Bolezni, ki so pogostejše v starosti, so
 1. Mutacije se lahko pojavijo med
 1. Translokacija je
 2. da se del kromosoma prilepi na drug kromosom *
 3. delitev kromosoma
 4. da odpade del kromosoma
 5. Vrsta, način obnove je odvisen od
 1. Zakaj nastanejo prirojene anomalije?
 1. Letalna / sebletalna okvara celice
 1. Kdaj lahko nastopi somatska mutacija?
 1. Kaj vpliva na spremembo celice?
 1. Kakša bolezen je sifilis?
 1. Hipoksija
 2. znižan pO2 v celicah *
 3. zvišan pO2 v zraku
 4. vdor Na in vode v celico
 5. Definiraj
 1. Za višinsko bolezen je značilno
 2. motena oskrba tkiv s krvjo
 3. hipoksija CŽS *
 4. nizek atmosferski tlak
 5. Pri kesonski bolezni nastajajo v cirkulaciji mehurčki
 6. ogljikovega dioksida
 7. kiska
 8. dušika *
 9. Indirektna mehanična poškodba je
 1. Poškodbo srca povzroči
 2. nizko frekvenčni tok *
 3. srednje frkevnčni tok
 4. visoko frekvenčni tok

 

 1. Dedne spremembe povzročajo
 2. infrardeči žarki
 3. UV žarki
 4. rtg sevanje *
 5. ionizirajoči žarki *
 6. Zgodnji učinki radiacije obsegajo
 7. homopoetski sindrom *
 8. genetske defekte
 9. pojav sekundarnih tumorjev
 10. Zgodnji učinki radiacijeobsegajo
 1. Kasni učinki radiacije obsegajo
 1. Infrardeči žarki imajo
 1. Ionizirajoči učinki na celice
 1. Na ionizirajoče žarke občutljiva tkiva so
 2. muskulatura
 3. krvotvorni kostni mozeg *
 4. spolne žleze (gonade) *
 5. Ionizirajoči žarki
 6. povzročajo raka *
 7. povzročajo genetske spremembe *
 8. imajo globinski toplotni efekt
 9. so mutageni *
 10. so onkogeni *
 11. povzročajo okvaro celic *
 12. Definiraj
 13. endogena zastrupitev: zaradi snovi, ki se normalno tvorijo v organizmu med normalno presnovo v prebitku oz. se ne morejo izločiti
 14. eksogena zastrupitev: zardi strupov iz okolja skozi prebavila, dihala, kožo (absorpcija) in z vbrizagavnjem
 15. Katere celice so labilne?
 1. Pri hipoksiji je značilno
 1. Višinska bolezen
 1. Klinična slika ponazarja
 1. Endogeni toksični dejavniki

 

 1. Eksogeni toksični dejavniki
 1. Kdaj nastane primarna, kdaj sekundrana dehidracija?

 

 1. Kombinacija primarne in sekundarne dehidracije
 1. Pri hipoksiji je
 1. Kateri žarki delujejo površinsko in kateri globinsko
 1. Katera je druga stopnja opekline
 1. Značilnosti labilnih celic
 1. Klinična slika je odsev
 1. Eozinofilija je
 2. sprememba citoplazem
 3. okvara jedra pri nekrozi
 4. povečanje števila eozinofilcev (nad 4 %) *
 5. Parenhimatozna degeneracija (jetra, ledvica, srce)
 1. Odpornost tkiv na ionizirajoče sevanje
 1. Kopičenje beljakovin v jetrih
 1. Oboleli za AIDS-om pogosto zbolijo za
 1. Splošne, sistemske atrofije – vrste
 1. Avtoimunske bolezni
 1. Hondrom
 1. Permanentne celice
 1. Kaj je nezadostna oskrba tkiv z O2?
 1. Oksiformna kapaciteta krvi se zniža zaradi
 1. Nabiranje vode v celici je
 2. hidropična degeneracija *
 3. vakuolarna degeneracija *
 4. edem
 5. Kaj je izguba dela kromosoma?
 1. Kaj je stroma?