- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Anatomija skice – debelo črevo in želodec