- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Aplikacija in vrste insulina

Vrste insulina in izvedba aplikacije insulina s pomočjo peresnika:

VRSTE:

Ultrakratkodelujoči insulini:

Novorapid      Aplicira se ga tik pred obrokom, delovati začne po 10-20 minutah in deluje 3-5 ur. Največji učinek ima po 1-3 urah.

Apidra            Aplicira se ga tik pred obrokom, delovati začne po 10-20 minutah. Največji učinek ima po 1 uri.

Humalog         Aplicira se ga tik pred obrokom, delovati začne po 15 minutah in deluje 2-5 ur. Največji učinek ima po 30-70 minutah.

Kratkodelujoči insulini:

Actrapid         Aplicira se ga 30 minut pred obrokom, delovati začne po 30 minutah in deluje, 7-8 ur. Največji učinek ima po 1,5-3,5 urah.

Humulin R      Aplicira  se ga 30 minut pred obrokom, delovati začne po 30 minutah in deluje 6 ur. Največji učinek ima po 2-4 urah.

Dvofazni insulini:

Novomix         Aplicira se ga tik pred obrokom, delovati začne po 10-20 minutah in deluje do 24 ur. Največji učinek ima po 1-4 urah.

Humalog         Aplicira se ga tik pred obrokom, delovati začne po 15 minutah in deluje 15 ur. Največji učinek ima po 30-70 minutah.

Mixtard 30      Aplicira se ga 30 minut pred obrokom, delovati začne po 30 minutah in deluje do 24 ur. Največji učinek ima po 2-8 urah.

Humulin M3   Aplicira se ga neodvisno od obroka in deluje 18 ur.

Humulin N     Največji učinek ima po 4-6 urah in deluje 18 ur.

Insulatard       Aplicira se ga neodvisno od obroka, delovati začne po 90 minutah in deluje 24 ur. Največji učinek ima po 4-12 urah.

Dolgodelujoči insulini:

Levemir          Aplicira se ga nedovisno od obroka, vsak dan ob istem času in deluje 24ur.

Lantus             Aplicira se ga nedovisno od obroka, vsak dan ob istem času in deluje 24ur

(Standard klinike Golnik).

 

IZVEDBA:

Izvajalec potrebuje: peresnik napolnjen z insulinom, atravmatska igla za injektor (dolžine 6mm, 8mm, 12mm), alkoholne krpice ter list sladkornega bolnika.

Izvajalec preveri identiteto bolnika. Bolniku razloži postopek. Zaščiti bolnika pred okolico in ga namesti v udoben položaj- sedeč ali ležeč. Preveri ime insulina ter datum njegove uporabnosti. S peresnika sname pokrovček, razkuži gumjasto membrano za namestitev igle ter namesti iglo na peresnik. Peresnik, ki vsebuje dolgo, srednje dolgo delujoče insuline in mešanice insulinov 10-krat pred vsakim iztisom insulina zavrti med dlanmi in 10-krat obrne. Razkuži vbodno mesto. Na skali peresnika nastavi 2 enoti insulina. Peresnik drži z iglo obrnjeno navzgor in iztisne načrtovano vsebino insulina (tako preveri prehodnost igle). Na skali perenika nastavi preddpisano količino insulina. S kazalcem in palcem ene roke prime kožno gubo, peresnik drži kot svinčnik in iglo potisne v podkožje pod kotom 45° (pri suhih bolnikih) ali 90° (pri bolnikih z normalno ali prekomerno telesno težo). Vo količino odmerjenega insulina počasi vbrizga v podkožje. Po vbrizgavanju naj ostane igla v koži vsaj 6-10 sekund, na potisni gumb pritiska vse dokler igle ne potegne iz kože. Iglo odstrani po vsakem vbrizgavanju insulina. Na listo sladkornega bolnika dokumentira uro opravljenega posega in se podpiše (Standard klinike Golnik).

 

Problem z vidika zdravstvene nege:

Sladkorna bolezen je tipična kronična bolezen, pri kateri zdravljenje brez bolnikovega sodelovanja ni uspešno. Le motiviran in prosvetljen bolnik je sposoben ob strokovnih nasvetih in pomoči zdravstvenih delavcev obvladati svojo bolezen. Zdravstvena vzgoja je poleg diete, zdravil in telesne dejavnosti eden izmed pomembnih delov zdravljenja (Mori-Lukančič, Mrevlje, 1990).

Nujne so pogoste samokontrole krvnega sladkorja, poznavanje živil in njihove ogljikohidratne enote, visoka stopnja motiviranosti za dobro urejenost bolezni ter osebne izkušnje bolnika samega (Kvas, 2002).

Kritično mnenje:

Menim, da je na kliniki Golnik za paciente s sladkorno boleznijo dobro poskrbljeno. Redno se preverja krvni sladkor ter aplicira pravilni insulin ob pravem času. Za preprečevanje vbodov z iglami, ki je pri peresnikih insulina zelo pogosto, menjavajo iglice po vsaki aplikaciji, kar je odlično saj se tako res skoraj ne moraš zbosti.

 

Literatura:

Kvas A. (2002). Zdravljenje diabetesa z inzulinsko črpalko v Sloveniji in več novost. Obzor Zdr N 2002; 36.

Mori-Lukančič M., Mrevlje F. (1990). Nekateri aspekti znanja bolnikov z insulinsko terapijo. Zdrav Obzor 1990; 24: 123-126.

Standard klinike Golnik. Shranjevanje, priprava in vbrizgavanje insulina s pomočjo peresnika.