Arhiv za ‘Zdravstvena nega 1’
2 decembra, 2015Teoretični modeli zdravstvene nege

TEORETIČNI MODEL ZN MYRE ESTRIN LEVINE

Katera izhodišča je upoštevala pri oblikovanju teoretičnega modela?

  • hierarhijo potreb po Maslow-u
  • teorijo stresa po Sely-ju → bolezen je povzročitelj stresa
  • izhodišča Florence Nightingale → okolje – podporno negovalno okolje, ki vodi k zdravju in ozdravitvi

Časovno je Levine usmerjena na sedanjost.

Zdravstveno vzgojno delovanje usmerjeno v prihodnost nima pomena.

Pospeševanje zdravja je omejeno le na bolnikove probleme, ki so povezani z njegovo boleznijo in spremenjenim zdravjem.

Preberi več…


1 decembra, 2015Gradivo za zdravstveno nego kirurškega pacienta povzetki 36 strani

O RANI govorimo takrat, ko je:

  • prekinjena krovna plast (koža ali sluznice), ki varuje notranjost telesa pred zunanjim svetom
  • prekine se zaščitna funkcija kože in globlja tkiva tako postanejo izpostavljena mehanskim poškodbam, izsušitvi, mikroorganizmom in drugim nevarnim vplivom iz okolja.

 

Rane lahko v grobem razdelimo v:

  • AKUTNE (kirurška rana, travmatska rana, opeklinska rana)
  • KRONIČNE (golenja razjeda, razjeda zaradi pritiska, diabetično stopalo, sinusi in fistule, onkološke rane in glivne razjede).

Preberi več…


23 februarja, 2015Vprašanja in odgovori zdravstvena nega

1.TEORETIČNI MODEL ZN MYRE ESTRIN LEVINE
Katera izhodišča je upoštevala pri oblikovanju teoretičnega modela?
– hierarhijo potreb po Maslow-u
– teorijo stresa po Sely-jevi > bolezen je povzročitelj stresa
– izhodišča Florence Nightingale > okolje – podporno negovalno okolje, ki vodi k zdravju in ozdravitvi
Časovno je Levine usmerjena na sedanjost.
Zdravstveno vzgojno delovanje usmerjeno v prihodnost nima pomena.
Pospeševanje zdravja je omejeno le na bolnikove probleme, ki so povezani z njegovo boleznijo in spremenjenim zdravjem.

Kako ga je poimenovala in zakaj?
Poimenovala ga je » OHRANITVENI MODEL«
ohranitev energije ( ravnovesje med vnosom in iznosom)
ohranitev celovitega telesnega ustroja( pospeševanje zdravljenja, preprečevanje poškodb )
ohranitev osebne celovitosti ( identiteta, samospoštovanje )
ohranitev družbene celovitosti ( družbeno bitje – interakcija )
So osnova za načrtovanje negovalnih aktivnosti s ciljem : obdržati ali ponovno vzpostaviti zdravje pri bolniku. Preberi več…


30 januarja, 2015Vprašanja in odgovori za izpit iz zdravstvene nege

1    Kaj je telesna temperatura?
Telesna temperatura je eden od vitalnih znakov. Je izmerjeno toplotno stanje, ki ga izražamo v stopinjah, na našem področju stopinjah Celzija (ºC). Višina TT izraža razliko med produkcijo in izgubo toplote. Človek je homeotermno bitje sam proizvaja in oddaja toploto, tako da vzdržuje neko stalno telesno temperaturo, ki se kljub nihanju okolja le malo spreminja. Normalna telesna temperatura je pogoj za normalno celično presnovo in delovanje organizma kot celote.

2    Kaj je termoregulacija?
Termoregulacija je mehanizem za uravnavanje telesne temperature, ki se nahaja v  hipotalamusu v centralnem živčnem sistemu. Hipotalamus prejema informacije o temperaturi kože iz perifernih receptorjev ter informacije o temperaturi sredice iz centralnih receptorjev. Preko somatskega in avtonomnega živčevja ter preko možganske skorje sprošča mehanizme za produkcijo in oddajanje toplote. Termoregulacija je reguliranje telesne temperature, da je v ravnovesju.
Poznamo:
    fizikalno termoregulacijo – zmanjša prevajanje toplote, izžarevanje, izhlapevanje
    kemično termoregulacijo – pospešen katabolizem : razkroj

Preberi več…


30 januarja, 2015Vzdrževanje normalne telesne temperature

Telesna temperatura je eden vitalnih znakov. Je izmerjeno toplotno stanje telesa, ki ga izražamo v stopinjah – na našem področju stopinjah Celzija (ºC).

Človek je homeotermno bitje: sam proizvaja in oddaja toploto, tako da vzdržuje neko stalno telesno temperaturo, ki se kljub nihanjem okolja le malo spreminja. Normalna telesna temperatura je pogoj za normalno celično presnovo in delovanje organizma kot celote.

 

Temperatura variira glede na telesno notranjost (jedro, sredica – torej temperatura notranjih organov in notranjosti glave) in površino (skorjo, ovoj – temperatura kože). Na telesni površini (temperatura kože) je za okoli 0,5°C nižja, kot v jedru. Tudi telesna površina nima povsod enake temperature – distalni deli so hladnejši od proksimalnih. Temperaturo jedra merimo v ušesih ali rektalno, lahko tudi v požiralniku, pulmonalni arteriji ali v mehurju s pomočjo invazivnih metod. Temperaturo površine – skorje pa aksilarno ali sublingvalno (oralno). Preberi več…


30 januarja, 2015Kakovost v zdravstveni negi s standardi in kriteriji

Kakovost zdravstvene nege in standardi ter kriteriji so bistveni elementi sodobne zdravstvene nege.
Zato je namen tega predmeta, da bi se študentje seznanili in osvojili pojme, kot so:

kakovost, kakovost v zdravstvu, kakovost v zdravstveni negi,

zagotavljanje kakovosti,

zagotavljanje kakovosti po Normi Lang,

standardi in kriteriji v zdravstveni negi.
Študentje se bodo usposobili za izdelavo standardov in kriterijev in za prenos svojega znanja v prakso.

Preberi več…


30 januarja, 2015Klinične smernice in klinične poti

KAKOVOST V ZDRAVSTVU Je dosledno ustvarjanje izidov zdravljenja, ki so primerljivi s standardi ali najboljšimi praksami ob upoštevanju načel kakovosti

 

NAČELA KAKOVOSTI

  1. USPEŠNOST -uspešnost zdravstvene obravnave je doseganje želenih izidov zdravljenja
  2. VARNOST -je preprečevanje, zmanjševanje, popravljanje varnostnih zapletov pri pacientih med diagnostičnimi postopki, zdravljenjem, zdravstveno nego in rehabilitacijo.

Preberi več…