Arhiv za ‘Zdravstvena nega 1’
29 novembra, 200714. osnovnih življenskih aktivnosti po Virginiji Henderson

virginiahenderson.gifKonceptualni model V. Henderson:
Hendersonova poudarja skrb za bolnega in zdravega posameznika pri izvajanju tistih aktivnosti, ki prispevajo k zdravju ali vrnitvi zdravja ( ali mirni smrti ), ki bi ji le ta opravil samostojno, če bi imel dovolj moči, volje in znanja.

Edinstven prispevek zdravstvene nege pri pomoči posamezniku je, da mu omogoči, da postane samostojen, kakor hitro je mogoče.

Na tem področju je DMS/DZN strokovnjak in ima pravico pobude, samostojnega izvajanja in nadzora. Poudarja pomoč posamezniku, osredotoča se na individualno ZN, ki ohranja zdravje.

Definicijo je razširila s 14 osnovnimi življenskimi aktivnostmi:
– Dihanje
– Prehranjevanje in pitje
– Odvajanje, izložanje Preberi več…


30 oktobra, 2007Sistem vodenja kakovosti in zdravstveni tim

KAKOVOST
– ocenjujemo kot uporabniki drugače kot izvajalci
– organizacije
– delo naj bo organizirano racionalno
– kakovostno delo je mogoče le ob dobrih odnosih med zdravstvenimi delavci – timsko delo
– poučenost in komunikacija z bolnikom – bolnika je treba natančno poučiti o uporabi zdravil, raziskovanja so pokazala, da je 8 ur učenja oz. ponavljanja potrebno, da si pacient zapomni določeno stvar

– strokovnost zdravstvenih delavcev je treba pospeševati Preberi več…


29 oktobra, 2007Pogoji, literatura in cilji zdravstvena nega 1

Zdravstvena nega I
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 34
Kontaktne ure predavanja: 140
Kontaktne ure seminar: 30
Kontaktne ure kliničnih vaj: 115
Kontaktne ure klinične prakse: 660
Nosilec predmeta: viš. pred. dr. Brigita Skela Savič
Letnik: 1. letnik
Zdravstvena nega 1
Kontaktne ure predavanja: 70
Kontaktne ure seminar: 100
Kontaktne ure kliničnih vaj: 90 ur Zdravstvena nega + 20 ur Prva pomoč
Kontaktne ure klinične prakse: 660
Nosilec predmeta: viš. pred. dr. Brigita Skela Savič
Izvajalci predmeta: pred. Katarina Lokar
pred. dr. Saša Kadivec
Tanja Torkar Preberi več…


28 oktobra, 2007Povzetki predavanja zdravstvena nega 1

visoka-sola-za-zdravstveno-nego-jesenice.jpg

DEFINICIJA se neprestano razvija,da lahko zadovoljuje nove poterebe pacientov in vključuje novo znanje in spoznanja.

LANG(1992) ,,ČE Zdravstvene Nege NE ZNAMO POIMENOVATI, JE NE MOREMO NADZOROVATI,FINANCIRATI,RAZISKOVATI ALI VKLJUČEVATI V JAVNO POLITIKO”

DEFINICIJO UPORABLJAMO:

-opišejo zn ljudem,ki ne poznajo ali je ne razumejo

-razjasnijo svojo vlogo v multidiscipliniranem timu

-vplivajo na politična načela,načrte na lokalni in nacionalni ravni Preberi več…