Arhiv za ‘Biofizika in biokemija’
17 junija, 2013Izpit iz biokemije primer 2013

1.)Kaj so nukleosomi?

-So DNA+histoni

-Stabilizacija z ionskimi vezmi

-1 kromosom~1milijon nukleosomov

2.)Kaj so histoni?

So družina proteinov(lizin, arginin)

Preberi več…


17 junija, 2013Biokemija 2013

Kateri so temeljni dogodki biokemije, kot vede?

-17 in 18 stoletje – pod vplivom Paracelzusa so biologi v študij bioloških materialov začeli vključevati molekularni pristop

-1828 – uradniki Rockfellerjeve fundacije prvič uporabijo izraz molekularna biologija

-1952 – Watson in Crick odkrijeta zgradbo dvojne vijačnice molekule DNA

Preberi več…


17 junija, 2013Biokemija 2013 skice vaja

Preberi več…


12 novembra, 2011Biokemija vaja 2011

1. Kateri so temeljni dogodki biokemije kot vede?

¨IN VITRO¨ SINTEZA SEČNINE ¨WOHLER¨,

Z OSNOVNIMI FIZIKALNIMI IN KEMIJSKIMI ZAKONI RAZLOŽITI PROCESE V CELICI

Preberi več…


5 marca, 2011Biokemija bistvo na kratko

AMIDNA VEZ: kemijska vez, ki nastane z vezavo karboksilne skupine ene in amino skupine druge molekule, pri čemer se sprosti molekula vode.

Preberi več…


28 januarja, 2010Biokemija 2010 vaja

watson-and-creek-biokemija-dnkKateri so temeljni dogodki biokemije, kot vede?

-17 in 18 stoletje – pod vplivom Paracelzusa so biologi v študij bioloških materialov začeli vključevati molekularni pristop

-1828 – uradniki Rockfellerjeve fundacije prvič uporabijo izraz molekularna biologija

-1952 – Watson in Crick odkrijeta zgradbo dvojne vijačnice molekule DNA

-V 20 stoletju je Linus Pauling uporabljal rentgensko difrakcijo za preučevanje amidov in peptidov

Kaj proučuje biokemija?

Vključuje znanja iz področja biologije in kemije. Opisuje proces znotraj živega organizma na ravni molekul. Proučuje rudi bioenergetiko (veda o prenosu in pretvorbi energije v celici). Biokemija pomembno vpliva na naše razumevanje medicine, zdravja, prehrane in okolja.

Preberi več…


28 januarja, 2010Biokemija na kratko 2010

kromatin-biokemija-biofizika1. katere tri večje skupine makrobioloških molekul poznaš?

Nukleinske kisline-DNA;RNA

Proteini-encimi

Polisaharidi-škrob ,celuloza,glikogen


2. kakšna reakcija je kondenzacija?

Povezava mono merov z odcepom vode.

Preberi več…