Arhiv za ‘Biofizika in biokemija’
21 januarja, 2010Biofizika zapiski

biofizika-zapiski-biofiskaFizikalne količine(npr. električna napetost, magnetna poljska gostota, energija, tlak…) in merske enote(npr. T, V/m, kcal, torr, l/min…) uporabljene v biofiziki?

Fizikalne količine Merske enote

Električna napetost(U ali V) Volt(V)

Magnetna poljska gostota T(Tesla), uT

Energija,delo,toplota Joule(J), Wh, kcal,cal

Tlak(p) Pascal(Pa),torr,bar,KPa,mbar

Električna poljska jakost V/m

Preberi več…


19 januarja, 2010Biokemija in biofizika podrobno 2010

etanol-formulaKAKŠNA JE KONCENTRACIJA Na+  V ECT, /K+/Cl- ?

KONCENTRACIJA Na+ v ECT je 135 – 145 mmol/L, v ICT je 12 mmol/L

K+ v ECT  je 3,6 – 5,1 mmol/L, v ICT je 140 mmol/L

Cl- v ECT je 95 – 105 mmol/L

TRANSPORTNE OBLIKE HOLESTEROLA V KRVI!

LDL ( LIPOPROTEINI majhne gostote ) so glavni prenašalci holesterola po krvi iz jeter do perifernih tkiv.

HDL ( LIPOPROTEINI velike gostote ) prenašajo kri iz perifernih tkiv v jetra – dober holesterol.

Poznamo PROSTI in ZAESTRENI holesterol.

Preberi več…


19 januarja, 2010Biokemija vaja 2010

mutacija-gena-biokemija-in-biofizikaKAJ JE MUTACIJA?

Mutacija je napaka pri replikaciji DNA. V ekson se vgradi napačen nukleotid. Posledica je  prenos napačne informacije. Na eksonu  – sprememba AK zaporedja, sinteza napačnega proteina – protein ne bo več pravilno deloval. Na intronu  je tiha mutacija – naj nebi imelo vpliva.


NAŠTEJ VLOGO VODE V CELICI!

Vloga vode v celici:Je topilo in reaktant,Uravnava telesno temperaturo,Uravnava koncentracijo vodikovih ionov in pH,Je glavna sestavina večine bioloških molekul,Je reducent,Je produkt OKSIREDUKCIJSKIH REAKCIJ


RAZLIKA MED POLARNO IN NEPOLARNO SKUPINO!

Polarne spojine so hidrofilne in so dobro topne v vodi ( alkoholi, amini, amidi, etri ). Polarna skupina tvori H – vezi z vodo. Nepolarne spojine so hidrofobne in niso topne v vodi (benzen)

Preberi več…


9 januarja, 2008Vprašanja in odgovori biokemija

Če pa kej ni še rešen pa sami dejte :D 

1. Kateri so temeljni dogodki biokemije kot vede?

¨IN VITRO¨ SINTEZA SEČNINE ¨WOHLER¨,

Z OSNOVNIMI FIZIKALNIMI IN KEMIJSKIMI ZAKONI RAZLOŽITI PROCESE V CELICI

ŠTUDIJE CELIČNE ORGANIZACIJE IN FUNKCIJE (BIOLOGI, MIKROBIOL.,GENETIKI…)

OBE POTI SE ZDRUŽITA 1952 WATSON IN CRICK PREDSTAVITA ZGRADBO DVOJNE VIJAČNICE MOLEKULE DNA (FIZIKA,BIOLOGIJA IN KEMIJA)

2. Kaj proučuje biokemija?

BIOKEMIJA JE NAJENOSTAVNEJE OPREDELITI KOT KEMIJO CELICE. VKLJUČUJE ZNANJA IZ PODROČJA BILOGIJE I N KEMIJE.  PREUČUJE PROCESE ZNOTRAJ ŽIVEGA BITJA NA RAVNI MOLEKUL. Preberi več…


19 decembra, 2007Še malce direktne vaje za biokemijo

bali.jpgVse je prav in prav je vse =) Če pa kej ni prov pa me odpelte na Bali za 14 dni :D

ATP v organizmu povezuje reakcije , ki proizvajajo energijo in reakcije, ki porabljajo energijo.

Celični metabolizem sestavljajo anabolne in katabolne reakcije

ANABOLIZEM je izgradnja makromolekul v organizmu

KATABOLIZEM je razgradnja makromolekul v organizmu

KATABOLIZEM je proces pri katerem se sprošča energija in je process pri katerem se sproščena energija lahko shrani kot ATP.

Je razgradnja kompleksnih molekul ( npr. Beljakovin, lipidov, polisaharidov) v enostavnejše. Preberi več…


19 decembra, 2007Biokemija zapiski skorajda vsa predavanja

 hema.pngMal manjka sm pa tja vsega se pa ne da spravt v toliko kratkem času na web =)

POZNAVANJE biokemijskih reakcij je pomembno za razumevanje nastanka bolezni.

Že egipčani in Grki so se zavedali pomena biokemičnih procesov, niso pa vedeli kakšne so kemične reakcije znotraj. Začetki so povezani z religijo.

a)      Fermentacija sadnih sokov, kisanje mleka, prebava hrane v telesu.

b)      Nemški kemik Frederic Wohler v 18. stoletju leta 1928 odkril sečnino

Sečnina je produkt proteinov (beljakovin). Pri dializih bolnikih se sečnina ne odvaja adekventno prek ledvic.

c)      WATSON in CREEK – 1952 zgradba dvojne vijačnice molekule DNA

d)      Študije genetskega materiala

e)      Študije zgradbe in funkcije biomolekul in makromolekul Preberi več…


16 decembra, 2007Nekaj zapiskov iz kliničnih vaj biokemije

Malce za osvežitev spomina :)

ph.jpgpH želodčnega soka normalen je od 1,2 do 3,5.

Postopek določanja PH urina s testnimi trakovi:

Za analizo uporabljamo svež , necentrifugiran drugi jutranji vzorec urina. V primeru, da analize ne moremo izvesti takoj lahko urin hranimo do 4 ure na +4 do +6 stopinj celzija.

Preberi več…