Arhiv za ‘Biofizika in biokemija’
16 decembra, 2007Vprašanja in odgovori biokemija vaja

watson-and-creek.JPGKateri so temeljni dogodki biokemije, kot vede?
17. in 18. stoletje – pod vplivom Paracelsusa so biologi v študij bioloških materialov začeli vključevati molekularni pristop.
1828 – nemški kemik Frederic Wohler sintetizira sečnino ( uporabil je amoniak in cianovo kislino)
1938 – uradniki Rockfellerjeve fundacije prvič uporabijo izraz molekularna biologija
1952 – Watson in Creek odkrijeta zgradbo dvojne vijačnice molekule DNA

V 20. stoletju je Linus Pauling uporabljal rentgensko difrakcijo za preučevanje amidov in peptidov.

Kaj proučuje biokemija?

Vključuje znanja s področja biologije in kemije. Opisuje procese znotraj živega organizma na ravni molekul. Preučuje tudi bioenergetiko ( veda o prenosu in pretvorbi energije v celici).

Na biokemijo gledamo iz konformacijske in informacijske perspektive. Biokemija pomembno vpliva na naše razumevanje medicine, zdravja, prehrane in okolja. Pomembno sodeluje pri razvoju biotehnologije ( uporabo celic, celičnih komponent in bioloških procesov za različne namene ).


Koliko kemijskih elementov je biološko pomembnih?

Od več kot 100 jih je biološko pomembnih 31 ( 28%). Preberi več…


16 decembra, 2007Ogljikovi hidrati, hormoni, Hem, Železo, Zlatenica, Ultrazvok…

ogljikovi-hidrati.jpgOH OGLJIKOVI HIDRATI

Ogljikovi hidrati so kemične spojine, ki vsebujejo kisikove, vodikove in ogljikove atome.

Enostavni ogljikovi hidrati se imenujejo monosaharidi (enostavni sladkorji).

V naravi jih najdemo v sadju, med ogljikovimi hidrati so najhitreje prebavljivi in dajo človeškemu telesu v kratkem času največ energije, povzročijo tudi hiter porasti inzulina.

Med monosaharide spadajo npr. glukoza, fruktoza in galaktoza.

Preberi več…


15 decembra, 2007Medicinski laboratorij, analitika, proces odvzema krvi, laboratorijske napotnice, jemanje vzorcev in transport v laboratorij

medical_lab.jpgMedicinski laboratorij je vsak laboratorij, ki preiskuje biološke vzorce vzete iz človeškega telesa z namenom pridobiti podatke za postavitev diagnoze, zdravljenje, terapijo, preventivo…

–    medicinska biokemija
–    anatomska histo in citopatologija
–    klinična – med. Mikrobiologija
–    transfuzijska medicina

Vzorci so:  kri, sputum, urin, blato, punktati, celice…

ALKOHOLNA FERMENTACIJA
Je pridobivanje alkohola s kvasovkami in drugimi mikroorganizmi
Običajni glikolizi sledita dve reakciji. Prvo katalizira piruvat deoksiriboza, druga pa je redukcija karboksilne skupine v acetaldehidu, ki void do nastanka alkohola.

NALOGE KLINIČNEGA KEMIKA:
–    posebne analitične storitve
–    kemične in znanstvene naloge
–    učenje in razvoj
–    znanstveno delo
–    managment in strateško planiranje Preberi več…


11 decembra, 2007Biokemija vprašanja in kratki odgovori

Malce za vajo, napisani so kratki odgovori za kaj daljšega pa pejte po knjigi, če jo imate :)

biokemija.jpgKaj pomeni da je podvajanje semikonzervativno?

Ker je vsaka na novo nastala molekula DNA sestavljena iz ene stare in ene nove verige oz. DNA molekula je sestavljena iz ene prvotne verige in ene verige, ki se je sintetitzirala na novo.

Kaj proučuje farmakogenetika?

-Proučuje uporabo zdravil prilagojenih na posameznikovo genetsko predispozicijo

-področje farmakologije, ki se ukvarja z genetskimi spremembami organizma, kadar te vplivajo na         delovanje zdravil, na njihov metabolizem ter na njihove farmakokinetične lastnosti Preberi več…


23 oktobra, 2007Biokemija od vode do membranskih proteinov

VODA:70-80% celične mase.Je topilo,reaktant,uravnava TT, konc. H ionov in pH,je sestavina.(krvi,CSF,sline,urina,solz),je reducent in produkt oksiredukcijskih reakcij.

VODA-TOPILO :dobro topne raztopine so POLARNE(alkoholi,estri,amini,amidi).

Spojine so HIDROFILNE-ustvarjajo H vezi med polarnimi skupinami in vodo.
:slabo topne-NEPOLARNE(benzen).V vodi niso topne,hidrofobne.
:AMFIFILNE spojine-polarne in nepolarne.
INTERAKCIJA VODE:

sp. Se raztapljajo zaradi: dipol-dipol interakcij(H+ privlačijo O¬¬-)
: ion –dipol inter.(anion- + O-
: karbonilne sk. Ketonov –
pH: je negativen desetniški logaritem. Preberi več…


19 oktobra, 2007Sinteza proteinov

Proteini so končni produkt izražanja informacije DNA v celici.  Celotno množico različnih proteinov imenujemo proteom.

Informacija v DNA se prepiše v enoverižno mRNA , ki nato prenese informacijo celičnemu ustroju za sintezo proteinov. Tako je mRNA nekakšen vezni člen med DNA in proteini.
Proteini so sestavljeni iz linearnega zaporedja aminokislin, njihova zgradba se razlikuje on nukleotidov.
Obstajata dva različna jezika , jezik nukleotidov v DNA in RNA, ter jezik aminokislin v proteinih. Informacijo je treba prevesti iz prvega v drugi jezik. Ta proces imenujemo prevajanje oz. translacija.

GENETSKI KOD

genskikod.jpg

Najpomembnejše značilnosti koda so:
•    Trije nukleotidi določajo eno aminokislino, ki se vključi v protein; kod je torej tripleten in zaporedje teh treh nukleotidov imenujemo kodon.
•    Posamezen kodon sestavljajo tri sosednje bazena mRNA , ki jih lahko obravnavamo kot zaključeno skupino, ki se uporabi le enkrat v procesu prevajanja.
•    Skupine po treh nukleotidov se berejo zaporedoma, brez presledkov
•    Za določeno aminokislino imamo lahko več tripletnih kodonov, kar poneni, da je genetski kod degeneriran
•    Genetski kod vsebuje signale stop in start Preberi več…


19 oktobra, 2007Prenos bioloških informacij in celična komunikacija

BIOLOŠKA INFORMACIJA

DNA, RNA, proteini in nekateri ogljikovi hidrati so informacijske molekule, saj nosijo navodila za uravnavanje bioloških procesov.

To so biopolimeri sestavljeni iz monomerskih enot, povezanih s kovalentnimi vezmi, ki so dovolj močne in stabilne za shranjevanje informacij.
V teh molekulah je informacija zapisana z zaporedjem monomernih enot.
Branje sporočila na ravni makromolekul temelji na vzpostavitvi šibkih nekovalentnih vezimed biomolekulami. Pomembne so predvsem 4 vrste teh vezi:

Primer vodikove vezi :

vodikovevezi.GIF
• vodikove vezi
• van der Waalsove vezi
• ionske interakcije
• hidrofobne interakcije Preberi več…