Arhiv za ‘Biofizika in biokemija’
19 oktobra, 2007Uvod v biokemijo

Biokemija opisuje procese znotraj živega organizma na ravni molekul.

Vsi biološki procesi so posledica delovanja večjih in manjših molekul. Mnoge molekule so lahko zelo velike in jih imenujemo makromolekule.

Kemijski elementi v bioloških molekulah :

Od več kot 100 kemijskih elementov je le 31 biološko pomembnih.
Ti elementi so razdeljeni v 3 skupine:
a) Makroelementi: v živih bitjih so prisotni v večjih količinah in so nujno potrebni za življenje: OGLJIK, VODIK, KISIK, DUŠIK, ŽVEPLO, FOSFOR.
b) Mikroelementi: v sledovih, vendar ravno tako pomembni za življenje: KALCIJ, MAGNEZIJ, ŽELEZO, JOD
c) Elementi, ki so le v nekaterih organizmih: ARZEN, BROM, MOLIBDEN

Biološke makromolekule Preberi več…


11 oktobra, 2007Nekaj osnov za začetek o biokemiji uvod

Bioznanosti
• Interdisciplinaren pristop
• Biokemija
• Mikrobiologija
• Molekularna biologija
• Genetika
• Toksikologija
• Biofizika
• Fiziologija

• Bioznanosti proučujejo
• Kemično sestavo spojin, ki gradijo živa bitja in način
povezovanje teh spojin v supramulekulske strukture,
celice, tkiva in organizme
• Kako geni in proteini in ostale biološke molekule
uravnavajo življenje in delovanje celice, celicni cikel
(rast, razmnoževanje, programirana smrt-apoptoza)
• prenosu genske informacije in dedovanje
• aplikacije genske tehnologije v biotehnologiji in medicini Preberi več…


11 oktobra, 2007Pogoji, cilji, literatura, informacije za biofiziko in biokemijo

Nosilec predmeta: viš. pred. dr. Ivica Avberšek-Lužnik, mag.farm.

Izvajalci predmeta: viš. pred. dr. Ivica Avberšek-Lužnik, mag.farm.
asis. dr. Aleš Jerin, un. dipl. kem.
dr. Pika Meško Brguljan, univ.dipl.kem.

* dobi jasno predstavo o delovanju biomolekul;
* spozna glavne biokemične procese, ki se odvijajo v ločenih prostorih celice;
* se seznani s fizikalnimi količinami in njihovo vlogo v telesu;
* se seznani z osnovami biofizike;
* se seznani z vplivi predanalitskih dejavnikov na interpretacijo rezultatov laboratorijskih preiskav;
* spozna sistem stopenjske diagnostike in presejalnega testiranja;
* pridobi znanja o biokemičnih in biofizikalnih procesih človeškega organizma.

Obvezna literatura:

* Boyer R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba (knjižna zbirka Scripta), 2005. (poglavja:1,2,3,4,8,9,14,16,18,19 in 20)
* Božič B, Derganc J, Gomišček G, Kralj V, Majhenc J, Peterlin P, Svetina S, Žekš B. Praktikum iz biofizike. Dosegljivo na: http://biofiz.mf.uni-lj.si/studij/biofizika.html

Priporočljiva literatura:

* Kobe M. Priporočeni postopek za odvzem kapilarne krvi. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo, 1999.
* Piskar M. Priporočeni postopek za venozni odvzem krvi. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo, 1999.
* Avberšek-Lužnik I. Priporočeni postopki za laboratorijske preiskave blata. Ljubljana: SZKK, 2000.