- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Informatika 2016

 1. Kaj pomeni IKT?

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

 1. Kaj je telemedicina?

Telemedicina uporablje računalniško in telekomunikacijsko opremo za zagotavljanje zdravstvene nege na daljavo

 1. Kaj je prednost uporabe IKT v kirurgiji?

Virtualno okolje za načrtovanje, roboti, numerično krmiljene naprave,  AESOP à  optimalno pozicioniranje endoskopa,  ZEUSà tri robotske roke, ena drži endoskop, v drugih dveh še dva kirurška inštrumenta, operater nadzira delo robota, minimalno invazivna kirurgija , MINERVAà operacije na možganih, kirurgija z gama žarki, izvajanje operacij na daljavo

 1. Kaj je računalniški sistem?

Računalniški sistem sestavlja več podsistemov, ki omogočajo opravljanje različnih nalog. Računalniški sistem obdeluje tekst, številke, zvok, sliko.

Računalniški sistemi se razlikujejo po velikosti, ceni, moči. Osebni računalnik je najbolj razširjena oblika računalniških sistemov.

 1. Naštej strojno opremo.

Centralna procesna enota, procesor, Pomnilnik, RAM, Matična plošča, Napajalnik (transformator in usmernik), Grafična kartica, Pomnilne enote (trdi disk, CD/DVD enota) (Ekran,Tiskalnik,Miška )

 1. Čemu služi ram?

Podatke lahko vanj zapisujemo in jih beremo iz njega. Lahko ga imenujemo tudi delovni pomnilnik. Uporablja se v računalnikih in drugih digitalnih napravah.

 1. Čemu je namenjena matična plošča?

Na matično ploščo se vstavijo oziroma se priključijo vse ostale enote: procesor, bralno pisalni pomnilnik (RAM), razširitvene kartice (npr.: grafična kartica) in zunanji pomnilnik. Matična plošča vsebuje tudi mnoge vmesnike (npr.: miškin, tipkovničin, USB, serijski, tiskalniški itd.)

 

 1. Čemu služi napajalnik?

 

Računalniški napajalnik je naprava, namenjena pretvorbi električne napetosti 230 Voltov (V) v več manjših električnih napetosti, ki jih računalnik potrebuje za svoje delovanje.

 1. Od česa je odvisna hitrost centralne procesne enote?

 

Odvisna je od število hercev/sekundo, število jeder.

 

 1. Kaj je najmanjši del na disku (kako se imenuje) in koliko je velik (koliko stvari spravimo notri)?

najmanjši del na disku je sektor, večinoma velikosti 512bytov (novejši majo 4046), cd/dvd-ji majo pa 2048bytov.

 

 1. Kaj je najmočnejši del na disku?

magnet

 

 1. Pojasnitev delovajanje zaslona LCD (s tekočimi kristali)?

 

IMA FILTER 3-eh  barv (rdeča, zelena, modra) tekoči kristali se odpirajo in zapirajo, glede na željo kakšno barvo želimo dobit – kakšno barvo rabimo – tekoči kristal se malo, srednje in zelo zapre.

 1. Kakšna je razlika med LED in LCD zasloni?

 

Razlikujejo se v kakovosti slike in porabi električne energije. Osvetlitev z LED diodami omogoča višje kontraste ter doseganje bolj zasičene črnine, kakor pri LCD zaslonu ki je bolj »siva«. LED uporabi veliko  manj električne energije kakor LCD.

 

 1. Kaj vse je pomembno pri zaslonu?

 

Ločljivost, osveževanje, vidno polje, vidni kot,  odzivni čas, kontrastno razmerje, svetilnost.

 

 1. Kakšna je razlika med vektorskim in bitnim zapisom slike?

 

Vektorski zapis slike je prikaz z geometrijskimi liki, bitni pa je sestavljen iz posameznih pik ali pikslov.

 

 1. Kakšen je vektorski zapis slike?

 

Vektorska slika je slika, ki je prikazana z geometrijskimi liki (krivulje, mnogokotniki, črte, krog). Kvadrat je opisan s površino, ki jo zavzema, dolžino in debelino črte. Lahko rečemo, da je slika opisana z nizom matematičnih enačb.
Vektorska grafika uporablja matematična razmerja med točkami in povezuje poti krivulj, da popiše sliko.

 

 1. Kakšen je bitni zapis slike?

 

Bitna slika je sestavljena iz posameznih pik ali pikslov, ki so urejeni v vrstice in stolpce (matrika). Vsak piksel žari na zaslonu v določeni barvi. Če je slika črno-bela, potrebujemo za kodiranje barve piksel en bit: piksel žari belo (1) ali pa je črn (0).

 

 1. Kaj so prednosti bitnega zapisa?

 

Kakovost bitnih slik je dobra, ker spominjajo na slike iz realnega življenja, ker je vsaka pika določena s svojo barvo in lokacijo, lahko nad tako sliko izvedemo množico transformiranih učinkov kot so senčenje, osvetljevanje, manipulacije nad določenim območjem slike itd., saj lahko obdelujemo vsako grafično točko posebej, tiskanje bitnih slik je enostavno, saj zmore računalnik brez težav sporočati tiskalniku, kako naj natisne posamezne točke.

 1. Kaj so prednosti vektorskega zapisa?

 

Ta način zavzame manj prostora v pomnilniku kot bitna slika, povečujemo in raztegujemo jih lahko brez popačenja robov.

 

 1. Kaj pomeni DPI?

 

DPI à Dots Per Inch  Pomeni koliko pik je na en inč.

 1. Kaj vpliva na kvaliteto posnetega zvoka?

Na kvaliteto posnetega zvoka vpliva število meritev velikosti zvočnega signala – (frekvenca vzorčenja, pri glasbenih posnetkih na zgoščenkah je frekvenca vzorčenja 44000 KHz), število bitov, s katerimi zapišemo velikosti zvočnega signala.

 1. Čemu so namenjene pomnilne enote?

Za shranjevanje podatkov.

 1. zakaj je pomembna ločljivost in kaj je to?

Ločljivost-koliko pik lahko zaslon prikaže na zaslonu

 

 1. zakaj je pomembno osveževanje

Pri CRT pomembno, da je osveževanje čim večje oz. hitrejše, ker drugače pride do utripanja.

Pri LCD podatek ni tako pomemben, saj gre za drugačen način delovanja zaslona – prižiganje in ugašanje pikslov. Slika stabilna že pri 60 Hz.

 1. Pretvorba med sistemi (dvojiška-binarna vrednost)
 1. Koliko pik je en INČ?
 2. Kam beležimo podatke (Osnovni pojmi v relacijskih bazah)?

IBM DB2, Microsoft: Access, MS SQL; Oracle; Mysql; PostgreSQL; Open office Base

 1. Iz česa je sestavljena tabela?

Je skupek vrstic in stolpcev (vrstica-skupek podatkov o enem pojavu, stolpec- atribut, podatkovno polje)

 1. Kaj določa ključ

Vrednosti atributov enega pojava

 1. Kaj povezuje tuj ključ

Povezuje tabele

 1. Kaj je SQL?

Structured Query Language

 1. Uporabniki podatkovne baze

Upravitelji podatkovne baze; programerji; končni uporabniki; sistemski analitiki; načtrovalci PB; vodje projektov; vsi mi

 1. Katere uporabnike poznamo?

Sofisticirani uporabniki; Specializirani uporabniki; Naivni uporabniki

 

 1. Programerji- značilnosti

Aplikacijski programerji (pišejo aplikacije namenjene končnim uporabnikom; uporabljajo klasične višje programske jezike (C++…) ali skripting jezik (PHP); del programa ki se nanaša na delo s PB je načeloma napisan v DML jeziku; DML stavki so vgrajeni v kodo ki je napisana v jeziku gostitelja)

Sistemski programerji (pišejo programe ki imajo splošen pomen za uporabnike PB; nekatere module lahko uporabljajo aplikacijski programerju; primer: programi ki izvajajo dodatne zaščite, zaračunavajo uporabo PB)

 

 1. Atributi kakovosti SW- naštej

Pravilnost, prijaznost učinkovitost, možno vzdrževanje, portabilnost, primernost, učljivost, berljivost, razširljivost, možna testiranja, robustnost

 1. Načini uvajanja: kateri metodi poznate?

metoda velikega poka in postopno uvajanje

 1. Metoda velikega poka- opiši

Korist; star sistem se preneha uporabljati, podatki se vnašajo samo enkrat; Slabost: tveganje zaradi velikih sprememb (neznanje, nespretnost, sabotaža) pogoj: vsi uporabniki so usposobljeni

 1. Postopno uvajanje – opiši

Korist: star sistem in nov sistem deluje paraleno, v primeru težav z novim sistemom, star še vedno deluje

Slabost: pogosto dvojno vnašanje podatkov

Pogoj: novi sistem je modularno zgrajen in omogoča samostojno delovanje modulov.