- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Informatika 2011

Kaj je to podatek – navedi primer.

Predstavitev dejstva, koncepta ali ukaza tako, da je primeren za človeško ali strojno komunikacijo, interpretacijo ali obdelavo.

Kaj je to informacija – navedi primer.

Pomen, ki ga človek pripiše podatkom. Podatki, postavljeni v kontekst. Predmet sporočanja in komuniciranja.

 

Nariši neskončno zanko učenja.

 

Pridobivanje/zbiranje znanja

 

znanje

 

podatek             oblikovanje            informacija             interpretiranje                  rezultat

filtriranje                                                odločanje

agregiranje                                             ukrepanje

 

 

 

 

Naštej vsaj 4 atribute za merjenje kakovosti informacije.

 

Katera je osnovna enota v računalništvu?

 

1b = 1bit

1B = byte (8 bitov)

 

Naštej vsaj 4 podpodročja informatike v zdravstvu.

 

Klinična informatika, sestrinska informatika, informatika za obdelavo slik, informatika v zobozdravstvu.

 

Naštej vsaj 4 značilnosti za informacijsko družbo.

 

-velika intenzivnost pretoka informacij

 

 

Datoteka je dolga 23500 KB. Koliko je to v MB?

2350 KB =23,5 MB

Skupina diskov ima pomnilno kapaciteto 6 TB. Koliko je to v GB?

 

6TB = 6000GB

 

En znak je predstavljen z 8 biti. Komunikacijska linija omogoča prenos s hitrostjo 56000 b na sekundo. Koliko znakov je možno prenesti v 3 minutah?

 

5600×60×3 =10.080000 b :8 =1.260.000 znakov

 

 

Na pomniliško kartico s kapaciteto 8 GB smo zapisali 250 slik. Ena slika zasede vedno 2MB. Za koliko slik je še prostora na pomnilniški kartici?

 

250×2MB =500MB 8GB-0.5GB =7.5GB 7500MB:2MB=3750 slik

 

Opredelite pojem »informacijska družba«.

 

Napredek v informacijskih in komunikacijskih tehnologijah spreminja način življenja: način dela, izobraževanje, študija, raziskovanje in zabave. Informacijska družba ne vpliva le na interakcijo ljudi, temveč zahteva, da so tradicionalne organizacijske strukture prožnejše, naklonjene sodelovanju in manj centralizirane.

 

Opredelite indikatorje razvitosti informacijske družbe.

 

-št. Osebnih računov

-št. Spletnih strežnikov                                                na 100

-št. Uporabnikov interneta                                       prebivalcev

-št. Uporabnikov mobilnih telefonov

 

Naštejte medije za prenos podatkov.

 

 

Kaj je simetrična enkripcija?

 

Simetrična enkripcija : pošiljatelj in prejemnik imata enak ključ.

 

Kaj je asimetrična enkripcija?

 

Asimetrična ekripcija: pošiljatelj in prejemnik imata dva različna ključa, ki sta v medsebojni povezavi. To povezavo je relativno težko odkriti.

Kaj je enkripcija podatkov?

 

To je predelava podatkov po posebnem ključu. Brez tega ključa ne moremo prebrati sporočila-šifriranje

 

Katera načina enkripcije podatkov poznate?

 

Simetrična in asimetrična enkripcija

 

Kaj je PGP?

Eden najpomembnejših programov za varno izmenjavanje osebnih in poslovnih sporočil po elektronski pošti je PGP – pretty good privacy.

 

Kaj so značilnosti proste programske opreme?

 

Prosto programsko opremo je dovoljeno uporabljati, pregledovati, spreminjati, kopirati in distribuirati brez omejitev.

 

Naštejte primere proste programske opreme.

 

 

 

Opredelite pojem »računalniški sistem«.

 

Računalniški sistem sestavlja več podsistemov, ki omogočajo opravljanje različnih nalog. Računalniški sistem obdeluje tekst, številke, zvok, sliko. Računalniški sistemi se razlikujejo po velikosti, ceni, moči. Osebni računalnik je najbolj razširjena oblika računalniških sistemov.

 

Kaj je CPE (ali CPU)?

 

To je centralna procesna enota,ki obdeluje podatke ter upravlja in nadzira ostale enote.

 

Kakšne so tipične zmogljivosti centralne procesne enote osebnega računalnika?

 

–     Prenašati števila iz pomnilnika v registre

–     Prenašati števila iz registrov v pomnilnik oz. na računalnikove vtičnice,

–     Prenašati števila v pomnilniku z enega mesta na drugo

–     Štiri osnovne računske operacije (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje, ter primerjanje

števil po velikosti)

-Po vrsti prinašati ukaze iz pomnilnika in če je tako ukazano, kak ukaz tudi preskoči (v smeri naprej in nazaj)

–          Določene posebnosti, kot na primer v registrih spreminjati vrednost posameznih bitov, ustaviti svoje delovanje in podobno

 

Za kaj se uporablja pomnilnik v osebnem računalniku?

 

Pomnilnik je eden najpomembnejših delov računalnika. Njegova naloga je hranjenje podatkov. V pomnilniku so shranjeni ukazi in podatki od vseh aplikacij, ki se v danem trenutku izvajajo v računalniku. Pomnilnik je skupek zlogov, kateri so zaporedno (linearno) naslovljeni. Zlogi so lahko različnih velikosti (byte, double, word)

 

Kako merimo zmogljivost pomnilnika ?

 

Koliko podatkov je sposoben naenkrat obdelati pri neki operaciji.

Kaj se običajno nahaja na matični plošči osebnega računalnika?

 

– BIOS

– sistemsko vodilo

– podnožje za procesor

– podnožje za pomnilnik

– razširitvena mesta

– nabor vezij (chipset)

– integrirane naprave

– priključki za pomnilne enote

– vmesnik za zunanje naprave

 

Za kaj se uporablja napajalnik v osebnem računalniku?

 

Napajalnik je naprava, ki oskrbuje električne energije za eno ali več električnih obremenitev. Izraz se najpogosteje uporablja za naprave, ki pretvarjajo eno obliko električne energije v drugo, čeprav se lahko nanaša tudi na naprave, ki pretvarjajo druge oblike energije (npr. mehanska, kemična, sončna) v električno energijo.

 

Kaj je funkcija grafične kartice v osebnem računalniku?

 

Večina grafičnih kartic uporablja posebni RAM – VRAM. Ta pomnilnik omogoča večje hitrosti kot navadni RAM. V njem se nahaja slika, ki gre na zaslon. Od količine VRAM je odvisana ločljivost slike in barvna globina. Razen slike so v VRAM še teksture.

 

Katere so tipične kapacitete trdih diskov?

 

Tipične kapacitete so od 120 GB (Giga Byte) do 1TB (Tera Byte).

 

Katere so tipične kapacitete DVD medijev?

 

4.7 Gb

 

Kaj je DVD enota?

 

Enota ,ki služi za branje in zapisovanje podatkov na CD ali DVD

 

Kaj je DVD medij?

 

DVD je digitalni pomnilniški medij.
Na videz je zelo podoben starejšemu sorodniku, CD-ju.
Pomembna razlika med njima je v gostoti zapisa.

 

Opredelite razliko med DVD enoto in DVD medijem?

 

DVD enota je naprava , ki služi za branje in zapisovanje podatkov, DVD medij pa je nosilec informacij

Katere lastnosti monitorja so pomembne pri uporabi?

 

Velikost,ločljivost,svetilnost,odzivnost  to je pri LCD monitorjih

 

Bitni in vektorski zapis slike – razlika.

 

-Bitna slika je sestavljena iz posameznih pik ali pikslov, ki so urejeni v vrstice in stolpce (matrika). Vsak piksel žari na zaslonu v določeni barvi.

-Vektorska slika je slika, ki je prikazana z geometrijskimi liki (krivulje,mnogokotnik, črte, krogi). Lahko rečemo,da je slika zapisana z nizom matematičnih enačb.

 

Pretvorite 11110 iz dvojiškega sistema v desetiški sistem.

 

11110= 1×16+1×8+1×4+1×2+0=30

 

Pretvorite 30 iz desetiškega sistema v dvojiški sistem.

 

30= 11110

 

Kaj je ASCII?

 

V šestdesettih so v ZDA določili stalne kode za najpogosteje uporabljene znake, kar naj bi omogočalo izmenjavo informacij med računalniki. Poimenovali so jo ASCII. ASCII (American Standard Code for Information Interchange – ameriški standardni nabor znakov za izmenjavo informacij med računalniki) je kodna tabela, kjer posamezni znak zapišemo s točno določeno kombinacijo osmih bitov ( 1BYTE).

 

Kaj je baza podatkov?

 

Baza podatkov je strukturirana zbirka povezanih podatkov in opis podatkov.

 

Kaj je sistem za upravljanje z bazo podatkov?

 

Sistem za upravljanje z bazo podatkov je zbirka programov (SUBP, DBMS), ki omogočajo upravljanje s podatki v bazi podatkov.

Kaj je razlika med bazo podatkov in sistemom za upravljanje z bazo

podatkov?

 

 

Naštejte nekaj primerov sistemov za upravljanje z bazo podatkov.

 

–          Hierarhija

–          Mreža

–          Relacijski mdoel

–          Objektivni model

–          Semantični model

 

Kaj je tabela v bazi podatkov?

 

Skupek vrstic in stolpcev. (lahko skico narišeš)

 

Kaj je vrstica v tabeli baze podatkov?

 

N-terica – skupek podatkov v enem pojavu. (lahko skico narišeš)

 

Kaj je stolpec v tabeli baze podatkov?

 

Atribut, podatkovno polje. (lahko skico narišeš)

Kaj je primarni ključ tabele v bazi podatkov?

 

Atribut,ki enolično določa vrednosti atributov enega pojava.

 

Kaj je tuji ključ v tabeli baze podatkov?

 

Atributni ključ, ki v neki drugi tabeli nastopa kot tuj ključ.

 

Kaj je SQL?

 

SQL ali strukturirani povpraševalni jezik za delo s podatkovnimi bazami (angl. Structured Query Language) je najbolj razširjen in standardiziran povpraševalni jezik za delo s podatkovnimi zbirkami, s programskimi stavki, ki posnemajo ukaze v naravnem jeziku

 

Napišite poizvedbo z SQL, ki izpiše šifre pacientov, ki jih je pregledal zdravnik s šifro “1’. Tabela PREGLED ima naslednje podatkovne elemente: SIFRA_ZDRAVNIKA CHAR(5), SIFRA_PACIENTA CHAR(13), DATUM_PREGLEDA DATE.

 

Odg: SELECT SIFRA_PACIENTA FROM PREGLED WHERE SIFRA_ZDRAVNIKA=’1′

 

Napišite poizvedbo z SQL, ki izpiše šifro zdravnika in skupno število pregledov, ki jih je ta zdravnik opravil. Tabela PREGLED ima naslednje podatkovne elemente: SIFRA_ZDRAVNIKA CHAR(5), SIFRA_PACIENTA CHAR(13), DATUM_PREGLEDA DATE.

Odg: SELECT SIFRA_ZDRAVNIKA, COUNT(*) FROM PREGLED GROUP BY SIFRA_ZDRAVNIKA

Napišite poizvedbo z SQL, ki izpiše vse datume pregledov, na katerih je bil pacient s šifro “0101950500123’. Tabela PREGLED ima naslednje podatkovne elemente: SIFRA_ZDRAVNIKA CHAR(5), SIFRA_PACIENTA CHAR(13), DATUM_PREGLEDA DATE.

 

Odg: SELECT DATUM_PREGLEDA FROM pregled WHERE SIFRA_PACIENTA=0101950500123’

Napišite poizvedbo z SQL, ki izpiše vse podatke o pregledih na dan 17. marec 2008. Tabela PREGLED ima naslednje podatkovne elemente: SIFRA_ZDRAVNIKA CHAR(5), SIFRA_PACIENTA CHAR(13), DATUM_PREGLEDA DATE.

Odg: SELECT * FROM PREGLED WHERE DATUM_PREGLEDA=’17-MAR-2008′

 

Koliko časa traja prenos 1000000 bitov, če je hitrost komunkacijske naprave 1200 bitov/s.

 

1000000:1200 =833,3 s

 

Mrežna kartica ima hitrost 100 Mb/s. Koliko časa traja prenos datoteke z dolžino 50 MB.

 

50MB =50×8 bitov=400Mb                400Mb:100Mb=4 s

Kaj je telemedicina?

 

Telemedicina uporablja računalniško in telekomunikacijsko opremo za zagotavljanje zdravstvene nege na daljavo.

 

IKT v radiologiji?

 

–          Rentgenske naprave (x-ray)

–          Ultrazvočni pregledovalniki

–          Računalniški tomograf (CT)

–          Naprava, temelječa na magnetni resonanci (MRI=magnetic resonance imaging)

–          Tomograf za emitiranje pozitronov (Positron Emition Tomograph)

–          Rezultat je slika ali vidoposnetek

–          Standardi za formate slik in posnetkov

IKT v zobozdravstvu?

 

–          EDC, Electronic Dental Chart, elektronska zobna kartoteka

–          Elektronski sistem za naročanje in vodenje pacientov

–          Ekspertni sistemi

–          Rentgenske naprave, digitalna radiografija

–          Telezobozdravstvo – prenos podatkov (slik) oddaljenemu ekspertu za diagnostiko in zdravljenje

 

 

IKT v kirurgiji?

 

–          Virtualno okolje za načrtovanje (3D modeli)

–          Roboti, numerično krmiljene naprave

–          ROBODOC (1992, operacija kolka)

–          AESOP (1994, optimalno pozicionoranje endoskopa, operater daje roboru glasovne ukaze npr. premakni levo ipd.)

–          ZEUS (tri robotske roke, ena drži endoskop, v druih dveh še dva kirurska inštrumenta, operater nadzira delo robota, minimalno invazivna kirurgija)

–          MINERVA (operacije na možganih, kirurgija z gama žarki)

–          Izvajanje operacij na daljavo

 

IKT v farmaciji?

 

–          Biotehnologija, razvoj zdravil s pomočjo IKT

–          Preskušanje učinkovin na simulacijskih modelih

–          Vodenje evidenc o neželenih učinkih zdravil

–          Avtomatizacija bolnišnične lekarne – optimalno naročanje

–          Povezovanje bolnišničnih in lekarniških informacijskih sistemov

Kaj je ICNP?

 

Mednarodna klasifikacija prakse zdravstvene nege.

 

Opredelite e-izobraževanje.

 

Uvrščamo ga v 4 generacijo učenja na daljavo.
Način izobraževanja s pomočjo novih načinov prenosa znanja:
-z računalniškimi omrežji
-z digitalnimi knjižnicami
-z učenjem na daljavo
-z virtualnimi učilnicami

 

Katere oblike e-izobraževanja poznate?

 

-samostojno
-asinhrono
-sinhrono
-kombinirano

 

Katere oblike študijskih aktivnosti omogoča moodle?

 

anketa,delavnica, forum, glasovanje, klepetalnica, lekcija, naloga, wiki….

 

Zakaj je informacija na Internetu lahko tudi nevarna?

 

–          napačna razlaga informacije

–          uporaba netočnih in zastarelih informacij

–          samozdravljenje, brez posvetovanja   z strokovnjaki

 

Kateri so zanesljivi viri informacij na Internetu?

 

–          digitalne knjižnice

–          baze podatkov (Medline…)

–          domače strani bolnišnic in drugih zdravstvenih inštitucij

–          izmenjava elektronske pošte z strokovnjaki

 

Naštejte načine (metode) razvoja informacijskih sistemov

 

-metoda življenjskega cikla

– Prototipna metoda

– Spiralni model

– Inkrementalni, iterativni pristop

 

Naštejete faze v razvoju informacijskega sistema po metodi življenjskega cikla.

 

  1. Planiranje
  2. Analiza
  3. Oblikovanje
  4. Programiranje
  5. Testiranje
  6. Vzdrzevanje

 

Opišite organizacijsko strukturo informacijskega projekta (Naštejte načine oz. metode za zajem uporabnikovih zahtev.)

-viharjenje možganov
-skupinski intervju
-skupinska diskusija
-opazovanje
-papirno prototipiranje
-hitro prototipiranje
-predstavitve zgodb
-pregled uporabnosti

 

Kratko opišite metodo »viharjenja možganov« (brainstorming).

 

Viharjenje možganov je ena od najstarejših metod in vsem najbolj poznana. S to metodo dobimo nove kreativne ideje. Uporabljamo jo v fazi oblikovanja programske rešitve, torej v začetni fazi razvoja. S to metodo dobimo veliko dobrih idej. Najpogosteje jo uporabljamo na začetku razvoja programske opreme.

 

 

Kratko opišite metodo intervjuja.

 

Metoda omogoča intervjuvanje strokovnjakov ali manj izkušenih uporabnikov za pridobitev informacij določenega področja. Samo izpraševanje ni tako enostavno kot se zdi na prvi pogled in pogosto so za to predvideni trije načini: nestrukturirano, pol strukturirano in strukturirano intervjuvanje. Tip, razlage in smiselnost zbranih podatkov predstavljajo različne tipe intervjujev. Intervjuje se najbolj uporablja za pridobivanje poglobljenih podatkov pri posameznih nalogah. Prav tako se intervjuje uporablja za zbiranje informacij o programski rešitvi.

 

Naštejte strategije uvajanja informacijskega sistema.

 

Metoda velikega poka:

-koristi:star sistem se preneha uporabljati,podatki se vnašajo samo enkrat.

-slabosti:tveganje zaradi velikih sprememb(neznanje ,nespretnost).

-pogoj:vsi uporabniki so usposobljeni

Postopno uvajanje ;

-koristi:star sistem in nov sistem delujeta paralelno,v primeru težav z novim,star sistem še vedno deluje
-slabost:pogosto dvojno vnašanje podatkov
-pogoj:novi sistem je zgrajen modularno in omogoča samostojno delovanje modulov.

 

Naštejte vrste testov informacijskega sistema glede na obseg testiranja.

 

 

Naštejte vrste testov informacijskega sistema glede na vpogled v izvorno kodo.