- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Informatika zdravstvena nega gradivo

RAČUNALNIŠTVO

INFORMATIKA

BIOMEDICINSKA INFORMATIKA

ZDRAVSTVENA INFORMATIKA

MEDICINSKA INFORMATIKA

INFORMATIKA V ZN

DIKW (data-information-knowledge-wisdow) je model strukturiranja v info.piramidi.

MODROST W <- ZNANJE K<- INFO. I<-PODATEK D

 

 

 

PODATEK

INFORMACIJA

ZNANJE

MODROST ALI INTELIGENCA

INFO. PIRAMIDA

PREDSTAVITEV PODATKOV

KODIRANJE IN SIGNALIZACIJA

KODI

UNICODE

ŠTEVILSKI SISTEM

KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA RAČUNALNIKA

4.GENERACIJA

MOOROV ZAKON

  1. IN 6.GENERACIJA

POMEMBNEJŠI MEJNIKI V ZADNJIH 20.LETIH

 

 

UPORABA RAČUNALNIKOV V ZDRAVSTVU

KATEGORIJE RAČUNALNIKOV

RAČUNALNIK, RAČ.SISTEM, INFO.SISTEM?

KATEGORIJE RAČUNALNIKOV

SUPERRAČUNALNIKI

VELIKI RAČUNALNIKI

 

DELOVNE POSTAJE

OSEBNI RAČUNALNIKI

OMREŽNI RAČUNALNIK

KAJ PA SO POTEM STREŽNIKI?

VON NEUMANOV MODEL RAČUNALNIKA

CPE

NOTRANJI POMNILNIK

VHODNO-IZHODNI SISTEM

 

 

NAPRAVE ZA HRANJENJE PODATKOV

DISK

TEHNOLOGIJA RAID

DVD

POMNILNIŠKI (USB) KLJUČI

POMNILNIŠKE KARTICE

PAMETNE KARTICE

OSTALI NOSILCI PODATKOV

ROBOTIZIRANE KNJIŽNICE NOSILCEV PODATKOV

TISKALNIKI

BRIZGALNI TISKALNIKI

LASERSKI TISKALNIKI

MONITORJI

MIŠKE

TIPKOVNICE

OPTIČNI BRALNIKI

VEČFUNKCIJSKE NAPRAVE

DIGITALNI FOTOAPARAT

MODEMI

PROGRAMSKA OPREMA RAČUNALNIKOV

VRSTE PROGRAMSKE OPREME

SISTEMSKA PO

OPERACIJSKI SISTEM

UPRAVLJANJE S PROCESORJEM

UPRAVLJANJE S POMNILNIKOM

UPRAVJANJE Z ZUNANJIMI ENOTAMI

UPRAVLJANJE Z DATOTEKAMI

KATERI OS UPORABLJAM?

NAJBOLJ RAZŠIRJENI OS

OS WINDOWS

ORGANIZACIJA DATOTEK V OS WINDOWS

KAJ LAHKO VSE POČNEMO Z DATOTEKAMI?

 

 

RAZISKOVALEC

LASTNIŠTVO IN RAZLIČNE PROGRAMSKE OPREME

ODPRTA KODA

IZDELOVANJE PO

FAZE RAZVOJA PO

  1. Opis problema
  2. Analiza problema
  3. Groba zasnova programa (določitev algoritma)
  4. Podrobna zasnova programa
  5. Pisanje programske kode
  6. Preskušanje in popravljanje napak v programu ( semantično-logične,pomenske;sintaktično-slovnične)
  7. Dokumentiranje programa

PREVAJALNIKI, ZBIRNIKI, POVEZOVALNIKI

PROGRAMIRANJE IN PROGRAMSKI JEZIKI

PROGRAMI ZA DELO S PREGLEDNICAMI

MICROSOFT EXCEL

 

PODATKOVNE BAZE

DBMS

VRSTE DBMS

VRSTE PODATKOVNIH BAZ

 

 

OSNOVNI POJMI V RAČUNALNIŠKIH KOMUNIKACIJAH IN OMREŽJIH

KOMUNIKACIJSKI MODEL

RAČUNALNIŠKO OMREŽJE

KOMUNIKACIJSKI MEDIJI V RAČ.OMREŽJIH

VRSTE OMREŽIJ GLEDE NA KRAJEVNI OBSEG

VRSTE OMREŽIJ GLEDE NA PRAVICO UPORABE

SVETOVNO OMREŽJE INTERNET

NAČINI DOSTOPA DO INTERNETA

KOMUNIKACIJSKI PROTOKOL TCP/IP

NASLAVLJANJE V INTERNETU

INFORMACIJSKE STORITVE INTERNETA

SVETOVNI SPLET

NOVICE

FORUMI

GOPHER

KLEPET

OMREŽNA VARNOST

VRSTE ZLORAB

TEHNIKE ZLORAB

KAKO ZAGOTOVITI VARNOST INFORMACIJ?

POŽARNI ZIDOVI

KRIPTOGRAFIJA

DIGITALNA POTRDILA IN ELEKTRONSKI PODPISI

INFO.SISTEMI V ZDRAVSTVU

BOLNIŠNIČNI INFO.SISTEM

RADIOLOŠKI INFO.SISTEMI

SISTEMI ZA ARHIVIRANJE IN POSREDOVANJE SLIK (PACS)

INFO.SISTEMI ZN

UPORABA INFO.TEHNOLOGIJE V ZN

DELO Z BOLNIKI IN VAROVANCI

ADMINISTRACIJA IN UPORAVLJANJE

IZOBRAŽEVANJE

RAZISKOVALNO DELO

ZDRAVSTVENI INFO.SISTEM V SLOVENIJI

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

IVZ RS

ZZZS

RAZVIJALCI PROGRAMSKE OPREME ZDR.USTANOVE V SLO

eZDRAVJE

POVEČANJE UČINKOVITOSTIZDR.SISTEMA-KAKO?

DVIG KAKOVOSTI ZDR.PROCESOV-KAKO?

ZAGOTAVLJANJE CELOVITE KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDR.SISTEMU-KAKO?