- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Izražanje čustev, občutkov, doživljanja, duševne, duhovne, socialne in spolne potrebe

Občutenje je vrsta funkcije s specifično lastnostjo: subjektivno občutenje telesnega stanja ali je rezultat vzpodbujanja senzoričnih receptorjev; je prenos živčnih dražljajev po aferentnih živcih do možganov in je doživljanje duševnega stanja, ki je lahko – ali pa tudi ne – odgovor na zunanje¸ dražljaje.

 

 

 

 

Psihične sposobnosti

 

Vrednote pomenijo tisto, čemur priznava kdo veliko načelno vrednost in mu zato daje prednost;

Verovanje je prepričanje o obstoju, resničnosti česa, kar uči vera, pomeni biti prepričan o obstoju česa skrivnostnega, umišljenega; verjeti.

 

Soodvisna aktivnost je vrsta aktivnosti s specifično lastnostjo: aktivnost, odvisna od sebe in drugih posameznikov.