- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Kolokvij za farmakologijo

 

 1. Naštej temeljne lastnosti zdravil, da so na trgu

KAKOVOSTNA: pogoj za varnost in učinkovitost

VARNA: ugodno razmerje med tveganjem in koristjo

UČINKOVITA: lažno upanje, finančno obremenejvanje – neetično

 

 1. Zdravnik je predpisal zdravilo Westibuln XR tablete s prirejenim sproščanjem 1x na dan. Pri izvajanju ZN ste ugotovili motnjo požiranja, razen tega pa pacient zavrača tako hranjenje kot tudi jemanje zdravil. Ali lahko za dajanje zdravil uporabite NZG? Utemeji svoj odgovor in napišite kako boste postopali.

 

 

 1. Po katerih poteh se lahko učinkovine izločajo iz organizma?

LEDVICA- z urinom

JETRA – žolč, prebavila, blato

Koža – znoj

USTA- slino

PLJUČA- izdihani zrakom

MLEČNE ŽLEZE – z mlekom

 1. Kje v organizmu se nahaja glikoportein P?

Prisoten na membranah: eritrocitov (izločanje v lumen GIT), renalnih tubolov (izločanje v urin), hepatocitov (izločanje v žolč), endoteljskih celic krvno možganske bariere (zmanjšana absorbcija v ČŽS)

SLAJDI: celice prebavne sluznice, jetrne celice, celice proksimalnih tubulov ledvic, endotelne kapilarne celice krvno možganske bariere

Številni induktorji in inhibitorji P-GP

 1. Kaj je terapvtski indeks?

Definicijo! Rzmerje med odmerkom, ki je za 50% populacije….

TI = TD50 /ED50 TD50 = odmerek, ki je toksičen za 50 % populacije

ED50 = odmerek ki je učinkovit za 50% populacije.

Majhen terapevtski indeks: 2 – 3 – majhna razlika med učinkovitim in toksičnim odmerkom – zahteva spremljanje plazemskih koncentracij učinkovine!

MEC = minimalna efektiva koncentracija.

 

 1. Kako lahko vplivajo zdravila?

a)kompetitativno inhibicijo encimov

b)z nekompetitivno inhibicijo encimov

c)kot receptorski agonist

d)kot receptorski antagonist

e)z vstopanjem v kemijsko reakcijo v telesu

f)s kompetitivno indukcijo ionskih prenašalcev

 

 

 

 1. Kateri so lahko vplivi zdravila na organizem?

-Stimulirajo

– Zavirajo

– Delujejo toksično (uničujoče)

– Dražijo

– Nadomeščajo manjkajoče snovi

 

 1. Do katerih interakcij lahko pride v fazi distribucije

Vezava na plazemske beljakovine – izpodrivaje z vezavih mest (tabela)

Aktivni transport na mesto delovanja – zaviranje aktivnega transporta

Vezava v tkivih – izpodrivanje z vezavnih mest  v tkivih

 

 1. Interakcije med zdravili ter med zdravili in hrano so vedno škodljive

a)DA

b)NE

Razložite

 

 

 1. Kaj je kancerogenost?

Je lastnost neke snovi oz. dejavnika, da povzroči rakava obolenja

Najmočnejši vpliv v prvem tromesečju – obdobje organogeneze

 

 1. Komu poročate o neželenih učnikih, ki ste jih opazili pri pacentu?

a)lečečemu zdravniku

b)farmacievtu v lekarni

c)direktorju ustanove

d)na javno agencijo za zdravila in medicinske pripmočke

e)Ministerstvu za zdravje

f)Lekarniški zbornici Slovenije

 

 1. Kateri dejavniki vplivajo na absorbcijo zdravil pri novorojenčkih in kako?(navedi vsaj tri dejavnike in njihove posledice)

Počasnejša peristaltika in praznenje želodca – večja stopnja absorbcije, višje plazemske koncentracje

Manjša aktivnost in koncentracija prebavnih sokov – manjša količnina žolča, salbša absorbcija v maščobah topnih učinkovin

Nizka mišična masa – manjša hitrost absorbcije z mesta aplikacije

 

 1. Katere spremembe v nosečnosti vplivajo na delovanje zdravil?

Upočasnjena preistaltika in praznejnje želodca – vpliv na količino absorbirane učinkovine

Zmanjšano izločanje želodčne kisline – vpliv na absorbcijo kislih učinkovin

Večji volumen porazdelitve – nižje koncentracije učinkovine

 

 

 1. Katere so življensko ogrožujča stanja pri predoziranju z zdravili?

Krči, srčne aritmije, cirkulatorni šok, nezavest, obstrukcije dihalnih poti, prekinitev dihanja, nezavest

 

 

 1. Kaj se zgodi z nevrotransmiterjem acetilholinom po tem, ko se sprosti v sinaptično špranjo?

Acetilholinestraze

Ponovnega prevzema

Vezave na postinaptične receptorje – > aktivacija citoplazemskega sekunadrnega prenašalca – > serija intracelularnih dogodkov, obnova in počitek

 

 1. Opišite posledice parasinaptične stimulacije na srcu, vključno s srčnimi žilami

Zniževanje hitrosti bitja srca, upočasnjevanje in umirjanje bitja srca in konstrikcija koronarnih žil

 

 1. Kaj je avtonomni živčni sistem in kako ga delimo?

Simpatični živčni sistem (andrenergični) BEG IN BOJ STRSNE IN URGENTNE SITUACIJE in parasimpatični (holinergični) POČITEK IN OBNOVA, OHRANJA HOMEOSTAZO, DELUJE NASPROTNO OD SIMPATIČNEGA SISTEMA

 

 1. Opišite posledice parasimpatične stimulacije v sečilih

Kontrakcia gladkih mišic stene mehurja, relaksacija uretralnega sfinktra, procesija mokrenja

 

 

 

 1. ROK 2014

 

 1. Naštej temeljne lstnosti zdravil, da so lahko na trgu?

KAKOVOST; VARNOST; UČINKOVITOST

 

 1. Kako razrščamo zdravila na recept?

Zdravila na recept (navadni, beli, zeleni), H- Bolnišnični, ZZ – zdravstvena organizacija

In zdravila brez recepta

 

 1. Naštej 5 različnih farmakoloških oblik za peroralno aplikacijo.

Tabete (obložene in neobložene), Kapsule, Praški, Tekoče peroralne farmacevske oblike (kapljice sirupi, šumeče tablete,

 

 1. Enteroepatično kroženje učinkovine na klirens/očistek

Razloži!

Podaljša razpolovni čas učinkovine

 

 1. Kaj je terapevtski indeks?

Je odmerek , ki je za 50% populacije toksičen(TD) in odmerek, ki je učinkovit za 50% populacije (ED).

Majhen terapevtski indeks 2-3  razlika  zahteva spremljanje plazemskih koncentracij učinkovine

 

 1. Receptorji so vključeni v kemijsko sporočanje med celicami in znotraj celic

DA/NE,Razloži

Živčni sistem – nevrotransmiterji / endokrini sistem – hormoni    => RECEPTOR – >CELICA –učinek

DELJUJEJO KOT; Antagonisti in agonisti

 1. Naštej vrste inteakcij

-Fizikalno keijske (Pred aplikacijo po aplikaciji)

– Farmakokinetične ADME

– Farmakodinamske (Na mestu delovanja)

 

 

 1. Naštej 5 razredov učinkovin, pri katerih je visoko tveganje za interakcije

antiaritmiki

antikoagulanti

kontraceptivi

antiepileptiki

H1-antihistaminiki

anti-HIV-virusne učinkovine

antimikotiki

 

 

 1. Kaj so neželeni učinki zdravil?

Neželeni učinek zdravila je škodljiva in nenamerna reakcija, do katere lahko pride pri odmerkih, ki se pri ljudeh ali živalih običajno uporabljajo za preprečevanje, diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni ali za ponovno vzpostavitev, izboljšanje ali spremembo fiziološke funkcije.

 

 1. Neželeni učinki imajo vsi uprabniki?

DA/NE,Razloži

 

 

 

 

 

 

 1. Kateri dejavniki vplivajo na absorbcijo zdravil iz prebavil pri starostniku in kako?

 

 1. Otroci imajo do 3 leta nepopolno razvit mikrosomalni encimski sistem, zato je delovanje zdravil močneje?

DA/NE

Počansejše izločanje učinkovine in počasnejši je razpolovni čas.

 

 1. Kaj je antidot pri zastrupitvi z metanolo in kako deluje?

IV INFUZIJA 10% ETANOLA – upočasnjeno nastajanje formaldehida; hemodializa

 

 1. Parasimpatična stimulacija povzroči

Počitek in obnova, ohranjanje homeostaze, deluje nasprotno od simpatičnega sistema

 

 1. Opišite posledico parasipaične stimulacije v jetrih in žolčniku

Jetra: ni učinka, Žolčnik: Dražanje ( žolčnik se krči in sprošča žolč)

 

 1. Kaj se zgodi z nevrotransmiterjem acetilholinom potem, ko se sprosti v sinaptično špranjo?

Acetilholinestraze

Ponovnega prevzema

Vezave na postinaptične receptorje – > aktivacija citoplazemskega sekunadrnega prenašalca – > serija intracelularnih dogodkov, obnova in počitek

 

 

 

 

 

 1. Kateri so receptorji holinergičnega sistema?

Muskarinski in nikotinski

 

 1. Naštej nevrotransmiterje v možanih?

Seritonin, GABA, Acetilholin, Dopamin, Noradrenalin

 

 1. Anksiolotiki so zdravila, ki…

povečuje moč GABA, jakost, trajanje delovanja GABA

 

 1. Na opioidne receptorje v možganih se vežejo:

Opiatni agonisti, opiatni delni agonisti, opiatni antagonsti

se fiziološko vežejo endorfini in enkefalini

 1. Za absorbcijo trigliceridov iz prebavil v prebavilih potrebna prisotnost naslednjih spojin

Lipaze in žolč

 

 

 

 1. Opišite kako poteka uravnavanje krvnega tlaka preko živčnega sistema?

Živčni sistem

 1. Senzorni receptorji v steni aorte in v karotidnih arterijah – zaznavajo spremembe krvnega tlaka
 2. Pošljejo informacijo v vazomotorni center (α2 receptorji) v podaljšani hrbtenjači
 3. Vazomotorni center – del avtonomnega živčevja – sporočila v periferno žilje – konstrikcija ali dilatacija
 4. Srčni center v podaljšani hrbtenjači – sporočila v srce – hitrost in jakost utripa

 

 

 1. Pacient, ki se zdravi z zdravilom z učinkovino Vrfarinom je bil hospitaliziran pred kratkim. Ima akutno infekcijo zgornjih dihal, pri negi pa opazite, da ima črno blato, iz razgovora ugotovite, da je zaradi infekcije dihal doma že en teden jemal zdravila za samozdravljenje  proti glavobolu, gripi in prhladu. Na kaj pomislite in kako postopate?  

 

Pomislimo na možnost krvavitve v prebavili. Ker Varfarin je antikoagulantno zdravilo  in ima tudi številne interakcije z drugimi zdravili.

 

 1. Pacient jemlje zdravilo z učinkovino Simvastatin(Sinvacor, Vasilip). V katero skupino učinkovin sodi to zdravilo in na kateri neželeni učinek morate biti še posebej pozorni?

Antihiperlipemiki inhibitorji HMG- CoA     glavobol, miopatija, jeterna disfunkcija, napetos, nauzea

 1. Kaj so antitusiki? Opišite kako delujejo in napišite primer.

Centralno pomirjajo refleks za kašelj v podaljšani hrbtenjači    Kodein, Folkodin

 

 

 1. Za zdravljenje GERB-a lahko uporabljamo zdravila z učikovino metakiopramid (Reglan), ker.

PROKINETIK: Preprečujejo vračanje želodčne kisline nazaj v požiralnik. Pospešuje prebavo.

 

 1. Glukokortikoidi so…

Zdravila, ki zmanjšujejo vnetje, vplivjo direktno na imunski proces, vplivajo na celice vnetja. Aplikacija je površinska.

 

 1. Naštejte glavne hormone ščitnice

Tiroksin (t4), trijodtironin (t3), kalcitonin

 

 1. Zakaj inzulin ne moremo dajati po peroralni poti?

Zato, ker je proteinska beljakovina in bi ga pankreas izločil. Proteaze v prebavilih bi ga razgradile in bi bil neučinkovit.

 

 1. Razloži selektivno toksičnost protiglivičnih učinkovin. Katere razlike med celicami glivic in celicami človeškega organizma izkoriščajo protiglivične učinkovine?

 

 

 

 1. Ko gremo na potovanje z dežele, kjer je malarija endemična, jemljemo zdravila proti malariji…

Antimalariki – tkivni šizontocid, krvni šisondocidi

 

 1. Kaj je to rezistenca pri uporabi antibiotikov?

Delovanje antibiotikov je vezano na dva pojava: občutljivost in rezistenco.

Oba sta genetsko determinirana. Proti odpornosti(rezesitenci) bakterij gre za pojav t.i. primarne rezistence, ki je genetsko determinirana in sekundarne rezitence, ki je pridobljena. Bakterije se lahko prilagodijo na antibiotike in ostale protimikrobne substance tako, da pride do pojava rezistence.

 

 1. Razložite kaj je to pasivna imunizacija?

Pasivna imunizacija pa je dajanje protiteles, seruma ali koncentriranih imunoglobulinov za zaščito proti določeni bolezni.

 

 1. Zdravnik je predpisal pacientu Edemid 60 mg i.v. Na zalogi imate ampule 25mg/ml, 10 ml raztopine. Koliko raztopine morate infudirati.

 

25mg………1ml

60mg………?ml

 

60mg x 1ml/25mg= 2,4ml

 

Odg: infudirati je potrebno 2,4ml raztopine.

 

 

 

A-28.8.2014   

 

 

 1. Kateri zakon v RS govori o pravicah zavarovancov do zdravil na recept?

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

 

 1. Zdravnik predpiše pacientu zdravila, ki jih mora pacient plačati sam. Kateri receptni obrazec mora uporabiti(barva) in kdo je pooblaščena institucija, ki te obrazce izdaja?

Uporabiti mora bel recept, izdaja ga inštitut za varovanje zdravja republike Slovenije.

 

 

 1. Pacientu daste zdravilo v obliki tablete z zadaržanim sproščanjem. Kako bo potovala učinkovina, da bo iz te oblike prišla v krvni obtok?

 

 

 

 1. Kateri so dejavniki, ki vplivajo na absorbcijo učinkovin?

FIZIOLOŠKI DEJAVNIKI:

FIZIKALNO KEMIJSKI DEJAVNIKI:

 

 1. Ali lahko pričakujemo, da se bosta2 učinkovini, ki imata enako plazemsko koncentracijo enako hitro izločali skozi ledvice? Utemelji odgovor?

 

 

 1. ..

 

 

 1. 2 pacientoma pomotoma 2 aplicirate zdravilo. Prvo zdravilo , ki ga aplicirate prvemu pacientu ima ozko terapevtsko okno, drugo, ki ga aplicirate drugemu pacientu, pa ima široko terapevtsko okno. Ali sta oba pacienta enako ogrožena? Razložite!

 

Ne. Pacient, kateremu apliciramo zdravilo s širokim terapevtskim oknom, bo manj ogrožen, saj so zdravila s širokim terapevtskim oknom so bolj zdrava.

 

 1. Antacidi lahko zmanjšajo učinek antibiotikov. O kakšni vrsti interakcij govorimo v tem primeru?

Govorimo o farmakokinetični interakciji.

 

 1. Interakcije na nivoju izločanja…

So farmakokinetične interakcije.

 

 1. Pri jemanju terapevtskih odmerkov zdravila je pri hospitaliziranem pacientu prišlo do akutne odpovedi ledvic, kar je podaljšalo čas hospitalizacije. O katerem pojavu govorimo in kako boste postopali?

Govorimo o resnih neželenih učinkih.

 

 1. Pri jemanju nekaterih zdravil lahko pride do poškodb ploda, če jih jemlje nosečnica. Kako imenujemo to lastnost zdravil?

To lastnost zdravil imenujemo teratogenost.

 1. Zakaj lahko zdravila pri ženski delujejo drugače kot pri moškem? Navedite 3 značilnosti ženskega organizma, ki lahko v primerjavi z moškim vplivajo na delovanje zdravil.

 

 1. Otroške odmerke določimo tako, da preračunamo odmerek na kilogram telesne mase, ki mora biti enak kot pri odraslem

NE.

Razloži: uporabljamo 3 različne metode.

 

 1. Kakšna je PP pri zastrupitvah?

Večina strupov pride v telo po peroralni poti → ukrepi za znižanje absorpcije iz prebavil:

Pomembno: čim prej po zaužitju

 

 1. Glavni nevrotransmiter v predganglijskih nevronih je..

Acetilholin.

 

 1. Katere vrste histaminskih receptorjev poznate in kje se nahajajo?

H1 (gladke mišice, eksokrine žleze in respiratorni trakt, CŽS, srčna mišica) in h2 (perietalne mišice želodca, CŽS, srčna mišica)

 1. Opišite posledice simpatične stimulacije v nadlevični žlezah.

Posledica je oženje žil, ki oskrbujejo žleze.

 

 1. Opišite posledice delovanja agonistov adrenergičnih receptorjev v perifernem žilju.

Hipotenzija (urgentna), nazalni dekongestivi (za zmanjševanje izločanje sluzi, za zmanjševanje krvavitve, za zmanjševanje edema), rdeče oči

 

 1. Učinkovina midazolam(Dormicum) im razpolovno dobo 2-3 ure, zato se uporablja predvsem kot

a)hipnotik- pravilen           b)anksiolitik

 1. Kateri so značilni neželeni učinki antipsihotikov?

Ekstrapiramidalni učinek (tremor, rigidnost, oteženo gibanje, distonične reakcije, nemir, hipotenzija, aritmija, sedacija.

 

 1. Na opioidne receptorje v možganih se vežejo…

Opiatni agonisti, opiatni delni agonisti, opiatni antagonsti

 

 1. Opišite kako delujejo fibrinolitiki in navedite prim učinkovine.

Pospešujejo pretvorbo plazminogena v plazmin, razkroj strdka in zmajšajo njegovo obstruktivno delovanje.  Primer: streptokinaza, urokinaza, rekombinantni aktivator tkivnega plazminogena

 

 1. Za absorbcijo trigliceridov iz prebavil je v prebavilih potrebna pristotnost naslednjih spojin..

Žolč in lipaza

 

 1. Kateri žilni baroreceptorji so vključeni v regulacijo krvnega tlaka?

Karotidnih arterijah, steni aorte

 

 1. Kateri dve vrsti hipertenzije poznamo glede na vzrok? Katera je bolj pogosta?

Primarna oz. esencialna hipertenzija 95% in sekundarna hipertenzija 5%

 

 1. Kaj so mukolitiki? Opišite kako delujejo in navedite primer.

So učinkovine za zdravljenje spodnjega respiratornega sistema. Delujejo tako da zmanjšajo viskoznost sluzi in olajšajo izkašljevanje.    Acetilcistein fluimukan

 

 1. Navedite vrsto laksativov glede na način delovanja.

 

 1. Naštej v vodi topne vitamine.

Vitamin B 1,2,3,5,6 ; Biotin ; Folna kislina ; Vitamin B12 ; Vitamin C

 

 1. Prolaktin je hormon…

a)zadnjega režnja hipofize           b) sprednjega dela hipofize

 1. Navedite terpevtske pristope pri težavah ščitnice

Hipotirodizem – dodajanje tiroksina ali trijodtironina

Hpertirodizem – preprečevanje sinteze ščitničnih hormonov; beta blokatorji

Motnje kalcitonina: dodajanje sinteznega kalcitonina

 

 1. Antibiotiki lahko vplivajo na učinkovitost peroralnih kontraceptivov. Razložite

a)Da                b) ne

 1. Kaj je to selektivna toksičnost?

Neka antibiotina snov se odraža samo na določeni vrsti celic, samo na bakterijski, se pravi da uniči samo določene celice, ne človeških.

 

 1. Mamica vas kliče po telefonu in vpraša za nasvet. Zdravnik je otroku predpisal zdravilo z učinkovinama amoksicilin in klavularska kislina. Po nesreči se je razbila steklenica z sirupom , on pa ima doma še  zdravilo, ki vsebuje učinkovino amoksicilin. Zanima jo, ali lahko otroku daje kar zdravilo, ki ga ima še doma in vsebuje isto učinkovino. Kako postopate? Razložite.

Ne nesme uporabiti tega zdravila, saj je za otroke drugačen odmerek kot za odrasle in je prilagodljiv za vsakega otroka drugače.

 

 1. Razložite kj je to pasivna imunizacija? Navedite primer.

pasivna imunizacija pa dajanje protiteles,seruma ali koncentriranih imunoglobulinov za zaščito proti določeni bolezni. Cepljenje proti ošpicam.

 1. zdravnik je predpisal aplikacijo 4000IE heparina. Na razpolago imate zdravilo, ki vsebuje 2500IE/5ml heparina. Koliko ml zdravila morate aplicirati? Napišite postopek izračuna in način dokumentiranja.

2500IE………5ml

4000IE………?ml

 

4000IE x 5ml/ 2500IE= 8ml

 

Odg: aplicirati moramo 8ml zdravila.

 

 

 

 1. ROK
 2. Naštej nevrotransmiterje v možganih.

Dopami, noradrenalin, serotonin, GABA, acetilholin

 

 1. Zakaj je zdravilo(sekundarno) v embalaži zaščiteno?

Zato da se ne poškoduje, ne razbije, ne zmoči, zaradi svetlobe, zaradi ker če bi se razbila so nekatera nevarna

 

 1. Kaj so antacidi + primer

So zdravila za zdravljenje gastrointestinalnega trakta in  peptičnega ulkusa. So šibke baze, ki nevtralizirajo želodčno kislino nad ph4

 

 1. Kateri dejavniki vplivajo na absorbcijo pri novorojenčkih in kako?

Počasnejša peristaltika in praznenje želodca, manjša aktivnost in koncentracija želodčnih sokov, nizka koncentracija želodčne kisline, slabša periferna perfuzija, nizka mišična masa.

 

 1. Antidepresivi (obkroži)

 

 1. Nevrotransmiterji(za obkrožit)

 

 

 1. Interakcije za distribucijo( za obkrožit)

 

 1. Kakšna je razlika med ozkim in širokim terapevtskim oknom?

Zdravilo s široko terapevtskim oknom je bolj zdravo, kot zdravilo z ozkim terapevtskim oknom.

 1. Opišite posledico parasimpatične stimulacije v srcu in sečilih

Srce: zoženje koronarnih žil in s tem slabša prekrvavitev srca

Sečila: sprostitev uretralnega sfinktra in s tem promocija mokrenja.

 

 1. VLDL- za opisat

So trigliceridi. VLDL prenašajo trigliceride v periferne celice

 

 1. Kaj so ekspektoransi + prdstavniki

Povečajo izločanje seroznih žlez, utekočinijo sluz in olajšajo izkašljevanje. Rastlinski pripravki, eterična olja, droge s saponini, kalijev jodid, amonijeve soli

 

 1. Razložite selektivno toksičnot protiglivičnih učinkovin. Katere razlike med celicami glivic in celicami človeškega organizma izkoriščajo protiglivične učinkovine.

 

 1. Razloži kaj je pasivna imunizacija + primer

 

pasivna imunizacija pa dajanje protiteles,seruma ali koncentriranih imunoglobulinov za zaščito proti določeni bolezni. Cepljenje proti ošpicam.

 

 

 1. Naštej fizikalno-kemijske reakcije pri absorbciji

Topnost učinkovine, kemijska stabilnost, velikost molekule, stopnja ionizacije, mehanizem absorpcije.

 

 1. Neki z grenivko je blo

 

 1. Katera zdravila napiše zdravnik pacientu na list(nacionalni inštitut za javno zdravje) + kakšne barve je list?

BELE BARVE  

 

 1. Kako se imenuje lastnost neke snovi oz. dejavnika, da povzroči okvaro dednega materiala?

Imenuje se mutagenost

 

 1. Tvegane situacije za nastanek interakcij?

Polifarmacija, starostniki, odpoved ledvic, srca, astma, uporaba visokih odmerkov, določene skupine zdravil, učinkovine z velikom obsegom metabolizma prvega prehoda.

 

 1. Kaj vpliva na absorbcijo zdravil v nosečnosti?

Upočasnjena peristaltika in volumen porazdelitve in praznenje želodca, zmanjšano izločanje želodčne kisline, večji volumen porazdelitve

 

 

 1. Naštej primarne vzroke pri hipertenziji.

Se pojavlja v 95%. vzroki: povečan vnos soli, debelost, prehrana, starost, kajenje, alkohol, premalo gibanja, genetska pogojenost.

 

 1. Naštej aniseptike in dezificiense.

Oksidanti, alkilirajoče spojine, spojine z vplivom na celično permeabilnost, fenoli, alkoholi, težke kovine, barvila, drugo

 

 

 1. Avtonomni živčni sistem.

Delimo ga na dva dela, simpatični živčni sistem (adrenergični sistem) in parasimpatični živčni sistem (holinergični živčni sistem)

 

 

 1. Ko se acetilholin sprosti v sinapso pride do..

, acetilholinesteraza, vezava na postsinaptične receptorje

 

 1. Antikoagulanti-neki v zvezi z njim

 

 

 

 

FARMA 2. KOLOKVIJ 2015

 

Je nesteroidni analgetik in antipiretik. Deluje tako, da se ireverzibilno in reverzibilno vežejo na encim ciklooksigenazo. Zmanjšajo bolečino, preprečuje povišano telesno temperaturo in zmanjšajo vnetno reakcijo.

 

Oksidanti, alkilirajoče spojine, spojine z vplivom na celično permeabilnost, fenoli, alkoholi, težke kovine, barvila, drugo

 

Zaradi nepravilne uporabe (ni indikacije, prenizki odmerki, neustrezen interval odmerjanja, prekratek čas), široka uporaba tudi izven humane medicine.

 

Zaradi anastetikov.

 

 

DA.

Dopamin, seratonin, GABA, acetilhonin, noradrenalin

 

 

Železo (sestavina hemoglobina in mioglobina, encimov, sodeluje pri sintezi nevrotransmiterjev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMA– 2. Kolokvij

 

 1. Pacient prejema Lanitop. Ima obstipacijo ali lahko prejme odvajalo in opišite kaj storite.

Ne,  ker Lanitop vpliva na ravnotežje metabolitov

 

 1. Zakaj pacientom po operaciji postane slabo?

Ker po anastetikih je neželeni učinek slabost.

 

 1. Ali tumorje lahko zdravimo z hormoni (DA, NE) razloži!

DA,   ker za npr. Zdravljenje raka dojke uporablajajo esrogen.

 

 1. Dezinficiensi in anestetiki naštej skupine/vrste in navedi 4 primere.

Oksidanti – KLOR IN JOD

Alkilirajoče spojine  FORMALDEHID

Spojine z vplivom na celično permeabilnost – DETERGENTI

Fenoli – KERZOL

ALKOHOLI- etanol glicerol

Težke kovine – srebro, živo srebro, cink

Barvila – aminakrin

 

 

 1. Glukokortikoidi -delovanje (obkroži)

Zmanjšujejo vnetje, deljujejo direktno na imunski proces, vplivajo na celice vnetja.   NU: pekoča nosna sluznica

 

 1. Neželeni učinki opiatnih analgetikov

Ortostatska hipotenzija, respiratorna depresija

 

 

 1. Naštej nevrotransmiterje v možganih.

Seritonin, GabA, Acetilholin, Dopamin, Noradrenalin

 

 1. Vitamin E in C navedni skupne lastnosti in razlike.

E- maščobah topen in C v vodi topen

E in C- Oba sta Oksidanta

 1. Opiši en mikroskopski element

ŽELEZO – prisoten v hemoglobinu, mioglobina, sinetza nevrotransmiterjev  (za vezavo kisika)

 1. Zakaj pride do rezistence pri uporabi antibiotikov.

 

 1. Zakaj pri tuberkulozi uporabljamo kombinirana zdravila (obkroži)

Razvoj rezistence

 

 1. Acetilsalicilna kislina kaj je in vloga.

Spada pod NSAID – nesteroidni analgetik in antipiretik

Zmanjšuje bolečino, znajšuje telesno temperaturo, zanjša vnetje, antikoagulant

 

 1. Analgetik 100mg njegova vlog in izpostavi dve pri čem se jih aplicira. (nevem točno kero zdravilo je biu napisan)

 

 1. Camipril kam sodi in kakšno ima nalogo ACE  ziževanje krvnega tlaka
 2. Kako znižuje tlak antagonist agonist 2 receptor (nevem če prou napisala skupino preverte)