- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Komunikacija v ZN teamu s supervizijo vaja 2013

Dejavniki tveganja za predoziranje pri uživanju prepovedanih drog:

Nujna stanja pri uživalcih prepovedanih drog v psihiatriji:

 

Kateri antidote se najbolj pogosto uporablja pri predoziranju s heroinom.

 

 

Ali bi se povečala verjetnost za preživetje, če bi pri predoziranju nudili masažo srca z umetnim dihanjem ?

 

Učinek Naloxona je učinkovitejši ob:

 

Nujna telesna bolezenska stanja, ki so pogosto povezana z dolgoletno intravenozno uporabo drog:

 

Kakšni ne smemo  biti v komunikaciji z odvisnikom

 

Kako vzpodbujamo samostojnost pri odvisniku?

 

Katere lastnosti zdravstvenega osebja negativno vplivajo na odvisnika in njegov odnos do zd. osebja?

 

 

Kaj je del  bazične varnosti?

 

 

 

Kateri so cilji supervizije?

 

Kaj velja za supervizijo?

uporabnika in njegovih virov, misli občutji,odnosov

 

Kateri pogoji so pomembni za supervizijo?

 

Kaj je značilno za uvodno fazo supervizorskega procesa

prostor)

 

Na katerem nivoju čutijo posledice odvisniki od nedovoljenih drog?

 

Faze bolezni odvisnosti od prepovedanih drog (označi po vrsti od 1 do 6):

Faza socialne rabe 2
Instrumentalna faza 3
Habitualna faza 4
Kompulzivna faza 5
Faza eksperimentiranja 1
Odvisnost 6

 

Značilnosti visoko pražnega programa so:

 

Glavni vzroki za nastanek bolezni odvisnosti od nedovoljenih drog:

 

Vrste zdravljenja bolezni odvisnosti od prepovedanih drog:

 

osnovna načela motivacijskega intervjuja:

 

tehnike motivacijskega intervjuja:

 

opis stanja – dopiši pravilno fazo:

Saj jaz nisem odvisna, samo kdaj pa kdaj kakšna doza, to lahko takoj neham. Faza preudarjanja
Vem da je to že hudo in je šlo predaleč in moram to nekako popraviti. Faza sprejemanja
Ah, saj jaz sem že zdrav, dosti sem se zdravil, če pa kdaj kakšno dozico uzamem ni pa nič narobe. Faza spodrsljaja, faza preudarjanja
Mislil sem da sem že vredu, toda spet me je zaneslo, sedaj sem pa čisto na dnu. Faza spodrsljaja

 

K čemu je usmerjena skupinska in individualna zdravstvena vzgoja?

Usmerjena je v zdrav način življenja: brez kajenja in alkohola; zdrava prehrana, sproščanje, obvladovanje stresa,telesna aktivnost, koristno preživljanje prostega časa.

Opiši nizkopražni program ter kje se izvaja.

Omogočen je lahek dostop do programov, usmerjen k zmanjševanju škode, širok spekter načinov zdravljenja, osnovni cilj je pomoč pri obvladovanju odtegnitvenega stanja, želje po drogi in izboljšanje kakovosti življenja. Izvaja se v zdravstvenih domovih, v metadonskih ambulantah, razni centri za preživljanje prostega časa, nudijo tudi hrano, preničišča, čiste pripomočke..

 

UPORABNOST MOTIVACIJSKEGA INTERVJUJA

 

KAJ JE MOTIVACIJSKI INTERVJU?

 

ZNAČILNI DEJAVNIKI MOTIVACIJSKEGA INTERVJUJA?

 

28.  FAZE SPREMINJANJA (označi od 1-6)

3 Faza sprejemanja odločitve

1 Faza pred preudarjanjem

5 Faza udejanjanja spremembe

2 Faza preudarjanja

6 Faza spodrsljaja/recidiva

4 Faza udejanjanja odločitve

 

KAJ NI DOVOLJENO PRI MOTIVACIJSKEM INTERVJUJU?

 

OBKROŽITE PRAVILNO SESTAVLJENO VPRAŠANJE?

Kaj je najbolj pomembno pri odnosu s pacientom?

 

Kaj so »spirits« of MI?

 

Kaj je ključno za uspešne spremembe?

 

Kaj je značilno za fazo pred preudarjanjem?

 

 

Kakšna je problematika pri zagotavljanju kakovosti pri fizičnem omejevanju pacientov v klinični praksi:

 

Odgovori z da ali ne!

 

Agitacija ali nemir sta najbolj pogost problem ob zmanševanju sedacije v enotah intezivne terapije DA

 

Incidenca pada z bolj pogostim zdravljenjem zelo zahtevnih pacientov in s staranjem populacije. NE

 

Posledice agitacije v enotah intenzivne terapije so lahko življensko ogrožujoče v primeru odstranitve samoekstubacije. DA

 

Razlog za agitacijo v somatskih bolnišnicah ni bolečina in hrup. NE v splošnih bolnišnicah se pri agitiranih pacientih uporablja samo medikamentozno oviranje in ne fizično oviranje. NE

 

Medikamentozno oviranje je na pogled prijaznejše in sprejemljivejše. Negovaln osebje se raje odloči za to oviranje. DA

 

Za izvedbo fizičnega oviranja se najbolj pogosto uporabljajo „boksarske rokavice“ in fiksacija rok na posteljni oviri. DA

 

Problematika v splošnih bolnišnicah pri zagotavljanju varnosti in kakovosti pri fizičnem omejevanju pacientov v klinični praksi.

 

Ukrepi ki pripomorejo k zmanjšanju fizičnega omejevanja pacientov:

 

Na čem temeljijo človekove pravice ?

 

Posebne metode zdravljenja, ki so dovoljene v RS:

 

Kdaj je dovoljeno zdravljenje brez privolitve na oddelku pod posebnim nadzorom ?

 

Kako stopnjujemo PVU (označi s številko)

 

Kakšne so lahko posledice uporabe PVU ?

 

Alternativne metode PVU-ja :

 

Vpliv na medicinske sestre med izvajanjem PVU :

 

Vpliv PVU na pacienta

 

Kateri so dejavniki tveganja za nastanek fizičnih poškodb med PVU ?

 

V katerih primerih se lahko v somatskih bolnišnicah uporablja PVU ?