- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Lipidi

LIPIDI

 

MAŠČOBNE KISLINE (MK)

alifatska, nerazvejana veriga + COOH

 

TRIACILGLICEROLI-TAG

GLICEROFOSFOLIPIDI-GLF

 

SFINGOLIPIDI –SFL

STEROIDI

EIKOZANOIDI, VITAMINI, FEROMONI

BIOLOŠKE MEMBRANE

SESTAVA BM

 

TRANSPORT PREKO MEMBRAN

Pretok molekul regulirajo integralni proteini

  1. Pasivni transport:

Snovi se prenašajo iz področja višje konc. topljenca k nižji

 

  1. Aktivni transport: (obraten proces, potreben ATP)

prenos: Na, K, AK, OH

Na K-ATPazna črpalka

Notranjost celice: 12 mmol Na, 140mmol K

Zunanjost celice: 145 mmol Na, 4mmol K

Ravnotežje: črpanje Na  iz celice, K v celico

Potrebna ATP E

METABOLIZEM MK IN LIPIDOV

VIRI MAŠČOBNIH KISLIN

Prebava maščob

LIPOPROTEINI

STRUKTURA LIPOPROTEINOV

 

LASTNOSTI LIPOPROTEINOV

 

HOLESTEROL

  1. Steroid, sestavina bioloških membran
  2. Prekurzor za steroidne hormone, ŽK, vitamin D

Nastanek: tvori se iz acetil – CoA  ®lanosterol ®št. reakcije ®

BIOMOLEKULE  IZ  HOLESTEROLA

HOLESTEROL IN KLINIČNE KORELACIJE

  1. ¯ LDL receptorjev ® genetska hiperholesterolemija

zdravila: mevinolin, hipoholestiramin,statini