- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Vprašanja in odgovori za Mikrobiologijo

KAJ VESTE O PAPILLOMA VIRUSIH?
Povzročajo bradavičaste spremembe na koži in sluznicah, pojavljajo se na koži rok, obraza in telesa. Gre za viruse DNK, ki se razmnožujejo v epiteliju in keratinocitih, poznamo jih več kot 50 tipov.

Nekateri povzročajo bradavičaste izrastke, ki se prenašajo spolno. Menijo, da nekateri tipi virusa sodelujejo pri razvoju raka na materničnem vratu. Metodi za ugotavljanje sta hibridizacija DNK in verižna reakcija s polimerozo.

KAKO BAKTERIJA RAZVIJE REZISTENCO NA ANTIBIOTIKE?
Bakterija začne izdelovati encim, ki antibiotik razgradi. Lahko pride do mutacije beljakovin, ki v celični steni vežejo antibiotik, celična stena ni prepustna za antibiotik, če se bakterija veže na drugo vezišče na ribosomih, na pa na tisto, na katero eritromicin deluje zaviralno.

– pridobljena odpornost: se razvije pri njihovi daljši in pretirani uporabi, nastanejo mutacije v bakterijskem kromosomu tako, da se spremeni vezišče, ki ne more vezati antibiotika.

– prenosna odpornost: ta je velikokrat množična, je kodirana na zunajkromosomnih elementih, plazmidih, ki so v citoplazmi bakterijske celice. Ponavadi se širi v bolniščnicah.


KAJ VESTE O PARAZITU TAENIA SAGINATA?
Ali progasta trakulja, pri nekaterih ljudeh ne povzroča znamenj bolezni, drugi pa imajo bolečine v trebuhu, imajo drisko in hujšajo.

Edini končni gostitelj je človek, vmesni je govedo. V iztrebkih se izločajo jajčeca z členki. Če pridejo jajčeca v govedo, se v živali sprostijo ličinke, ki predrejo steno črevesja, nato potujejo po mezgovnicah v kri in druge organe, tam se encistirajo. Človek se okuži, če poje z mesom mehurnjak (cisto), v kateri so glave za številne nove trakulje. V prebavilih kmalu zraste nova trakulja, ki je lahko dolga do 12 metrov.


KATERE TESTNE MIKROORGANIZME UPORABLJAMO ZA BIOLOŠKO KONTROLO STERILIZACIJE S SUHO IN VLAŽNO TOPLOTO?

– sterilizacija z vlažno toploto:  Bacillus stearothermophilus
– sterilizacija s suho toploto:  spore Bacillus subtilis

KAJ SO SELEKTIVNA GOJIŠČA?

So tista, ki omogočijo iskanim bakterijam značilno rast, kolonije imajo značilno barvo, kar nam pomaga pri izolaciji.

– za salmonele uporabljamo selektivno gojišče po Wilson-Blainovi ali t.i. salmonela šigela agar
– za črevesne bakterije pa ksilaza-lizin-deoksihalatni agar


ZASTRUPITEV S HRANO!

Bacillus cereus je povzročitelj, je G+ bacil, aerobni, sporogeni, izloča termostabilen toksin (povzroča bruhanje), izloča tudi termolabilen toksin (povzroča driske), najdemo ga predvsem v močnatih jedeh (npr.kuhan riž).

KAJ VESTE O CLOSTRIDIUM  DIFFICILE?
Živi povsod v okolju, v zemlji, vodi, črevesju zdravih ljudi. Njegova količina se poveča pri bolnikih, ki dobivajo veliko količino kemoterapevtikov zaradi zdravljenja nekaterih dolgotrajnih bolezni. Uničenje normalne bakterijske populacije v črevesju, zaradi neizmerne uporabe antibiotikov omogoča razbohotitev te bakterije. Je anaerobna G+ paličasta, sporogena bakterija, ki z izločanjem strupov (enterotoksina in citoksina) okvari črevesno sluznico, povzroča drisko in psevdomembranozno vnetje.


KAJ SO PRIONI IN KAJ POVZROČAJO?

– so najmanjši delci, ki sodelujejo pri bolezni
– drobne beljakovine brez nukleinske kisline

ZNANE PRIONSKE BOLEZNI SO

– praskavica pri ovcah, bolezen norih krav in mačk

– Creutzfeldt-Jakobova bolezen pri človeku

– Skupne značilnosti prionskih bolezni: -dolga infekcijska doba  -počasno napredovanje bolezni, ki se konča s smrtjo  -prizadene osrednje živčevje
– Spremembe so v obliki spongioformne degeneracije nevronov  -pojavljajo se v kužni, sporadični in dedni obliki


VLOGA INTERFERONA PRI OKUŽBI Z VIRUSI?

Interferoni so specifične beljakovine, ki spodbujajo delovanje naravnih celic ubijalk in pri okužbi z virusi uravnavajo imunski odziv. Protivirusno delujeta alfa in beta interferon, ki jih izločajo fagociti.

Za zdravljenje virusnih hepatitisov izkoriščajo delovanje interferonov, ki v celicah okuženih z virusi ovirajo nastajanje virusnih beljakovin. Pravzaprav gre za podporo imunskemu odzivu.

Delovanje interferona:
– preprečuje sintezo virusnih delcev
– spremeni celično membrano tako, da virusi ne morejo izhajati iz celice
– aktivni imunski sistem v organizmu, ki spozna inficirano celico kot tujek in jo eliminira


NAŠTEJ VSAJ TRI MIKROORGANIZME, KI JIH PRENAŠAJO KLOPI?

– Borelia burgdorferi: prenaša klop iz rodu ixodes (Lymska borelioza)
– Francisela tulorensis (Tuloremija)
– Coxila burneti (Vročica Q)


TOXOPLASMA GONDII?

Pražival iz skupine trosovcev, povzroča toksoplasmozo, bolezen za katero so značilne povečane bezgavke: Lahko pride do vnetja oči in centralnega živčevja. Pri nosečnicah lahko pride po okužbi, do hudih okvar plodu ali do splava. Rezevoar okužbe so glodavci, ki imajo v tkivu infektivne ciste, s katerimi se okuži mačka. Mačka je končni gostitelj, v katerem nastane spolni razvoj parazita. Ciste se izločajo v okolje z iztrebki.

Človek je naključni gostitelj, v katere se toksoplazma razmnožuje nespolno. Za človeka je glavni vir okužbe mačka ter meso ali hrana, okužena s cistami. Zaradi nevarnosti okužbe, naj se nosečnice izogibajo stiku z mačkami in uživajo le dobro prekuhano meso. Ugotavljamo jo z neposrednim mikroskopskim pregledom bezgavk in tkiv, največkrat pa z dokazovanjem protiteles s serološkimi testi.

ZAKAJ SE NEKATERE BAKTERIJE OBARVAJO PO GRAMO+ ALI GRAMU-?
– sposobnost sprejemanja barve je odvisna od zgradbe celične stene
– ker imajo po G+ in po G- bakterije različno zgradbo celične stene, se zato tudi različno obarvajo
G+ se obarvajo modro vijolično
G- se obarvajo rdeče


KAJ JE LIZA IN KAJ LIZOGENIJA PRI INFEKCIJI Z VIRUSI?

Liza – uničenje, raztapljanje celic ali mikroorganizmov.

Lizogenija – gre za pojav, ko fagi inficirajo bakterijsko celico, a se iz nje ne sprostijo.

-fagova DNA se intergrira v bakterijski kromosom
-takemu skritemu fagu rečemo profag, profag ostane lahko zelo dolgo v bakterijski celici
-taki celici pravimo, da je lizogenična in je imuna na infekcijo z isto vrsto faga
-redko se profagi sprostijo v virulentne fage
-bizogenija – celica ostane cela.


KAJ VESTE O POVZROČITELJU ANTRAKSA?

Bacillus anthracis je po G+, sporogena, aerobna palička. Povzroča bolezen rastlinojedih živali, zlasti goveda in ovc. Bolne živali izločajo bacile s slino, iztrebki, s sečem. Poginule živali onesnažijo okolje, če jih ne zakopljemo dovolj globoko ali sežgejo. Spore bacila antraksa preživijo v zemlji desetletja, zato je okužena zemlja stalen rezevoar okužbe. Živali se na paši okužijo s sporami, bacili vstopijo skozi poškodovano sluznico prebavil, veliko živali pogine. Preprečevanje antraksa temelji na cepljenju živali in sežigu tistih, ki so zaradi bolezni poginile.

Človek se najpogosteje okuži, skozi poškodbe na koži (mesarji), ali z vdihavanjem spor s kož in volne (industrijski delavci). Spore v telesu skalijo in se razmnožujejo, širijo se tudi v kri in organe. Če vstopijo skozi kožo, se na mestu vstopa naredi značilna zadebelina, s črno krasto. Bacillus antraks dela v telesu polipeptidno kapsulo, ki olajša širjenje. Izdeluje tudi toksin, ki okvari žile življenjsko pomembnih organov, kar pospeši pogin živali.


KAKŠNA JE RAZLIKA MED TOKSOIDOM IN ANTITOKSINOM IN KDAJ SE UPORABLJATA?

Toskoid je razstrupljen toksin, uporablja se pri npr. cepljenju proti davici, tetanusu.

Antitoksin – po vnosu eksotoksinov (strupi, ki jih bakterije izločajo v tkiva gostitelja ali v gojišče oz. živilo, kjer rastejo) v organizem, le ti vzpodbudijo nastanek velike količine protiteles antitoksinov. Ta protitelesa v organizmu nevtralizirajo eksotoksine.


KAJ VESTE O VIRUSU HIV?

–         virus HIV: humani virus imunske pomanjkljivosti, ki povzroča AIDS
–         HIV je enovijačni virus RNK z ovojnico
–         poznamo dva tipa, ki povzročata AIDS pri človeku, HIV-1 (pogost) in HIV-2 (redek v Evropi)
–         pri vstopu HIV v telo nastane prehodna vročina, povečanje bezgavk, vnetje žrela in osip
–         v krvi je velika količina virusa, protitelesa se začnejo tvoriti po nekaj tednih ali mesecih
–         v naslednjem obdobju je človek na videz zdrav, v krvi so protitelesa, antigen p24 in virus
–         virus se medtem razmnožuje v limfnem sistemu, uničuje celice, se antigensko spreminja in preprečuje imunskemu sistemu, da bi ga uničil
–         ponovno se pojavijo znaki bolezni, v krvni plazmi in v limfocitih v krvi pa velike količine virusa
–         pojavijo se različne okužbe (bakterijske, virusne, glivne, parazitne)
–         ker telo okužbe ne more zamejiti, se mikroorganizmi različnih vrst širijo v kri, v različne organe in tudi v centralno živčevje
–         zaradi vseh teh vzrokov, bolnik največkrat umre


TAENIA SOLIUM (lastnosti parazita, način okužbe, razvoj v gostitelja, širjenje, laboratorijske preiskave)?

–         svinjska trakulja
–         ima glavo, 4 priveske in številne odrivke
–         doseže lahko dolžino 2-6 metrov
–         okužimo se z ličinkami v mesu
–         pri človeku iz ličink zraste odrasla trakulja v tankem črevesu
–         glavni gostitelj je človek
–         vmesni gostitelj je svinja
–         zreli odrivki in jajčeca se izločajo z blatom, pojedo jih svinje, meso je okuženo
–         razvije se cisticerkus s skoleksi
–         možna je tudi infekcija z jajčeci (cisterkoza pri človeku)
–         dokazujemo jajčeca in odrivke v blatu

KAJ VEŠ O POVZROČITELJU ŠKRLATINKE?
Povzroča jo Streptococcus pyogenes, prebiva v žrelu in nosu ljudi ter na presredku nosilcev. Širi se kapljično in s stikom, streptokoki so po G+ oble bakterije, ki po delitvi oblikujejo krajše in daljše verižice. Povzročitelj izloča hemalizin Sin O, ki popolnoma razbistrita krvni agar okoli kolonij streptokokov, kar imenujemo beta-hemoliza. Prav tako izloča različne strupe in encime, ki sodelujejo pri okvarah tkiv. Škrlatinka je splošna bolezen, pri kateri prevladuje vnetje žrela in pikčasti osip na koži telesa.

KAKŠNA JE RAZLIKA MED PRILAGOJENIMI IN NEPRILAGOJENIMI SALMONELAMI?

– na človeka prilagojene salmonele: (Salmonella typhi in Salmonella paratyphi A in B)

Edini rezevoar je človek, zelo nevarni so bacilonosci, povzročajo črevesno vročino (tifusna oblika bolezni z vročino in splošnim obolenjem), iz tankega črevesja se razširijo v kri, nato pa v vse organe in tudi nazaj v črevo, tu se razmnožujejo v limfatičnem tkivu in izločajo z iztrebki, pogosto nastane vnetje jeter in žolčnika.

– na človeka neprilagojene salmonele: (Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium)

Rezevoar teh salmonel so predvsem živali. Salmonela je zoonoza, salmonele se prilepijo na celico in invadirajo vanjo. Povzročajo akutno drisko, akutni enterokolitis. Izločajo enterotoksine, ki lahko prizadenejo tanko črevo (veliko drisk) ali pa debelo črevo (krvavo blato), širijo se po vsem svetu, tudi v razvitih državah, če ni nadzora nad živalskimi farmami, javno prehrano in pitno vodo in, če niso upoštevana splošna higienska načela.

KAKŠNA JE RAZLIKA MED MOLEKULARNO METODO HIBRIDIZACIJE IN VERIŽNO REAKCIJO S POLIMERAZO?

Molekularna hibridizacija: če izpostavimo DNK visoki temperaturi, se dvojna vijačnica razcepi. Če uvedemo v tako raztopino označene delce komplementarnega zaporedja baz ali sondo, se ti pri znižanju temperature vežejo za prosto vijačnico tarčne DNK.

Verižna reakcija s polimerazo: je zelo občutljiva metoda za dokazovanje mikrobne nukleinske kisline. Če je v kužnini zelo majhna količina tarčne DNK, jo je mogoče s pomnoževanjem specifičnega odseka dedne snovi, značilne za ta mikroorganizem, zelo pomnožiti s polimerazo. Ko dobimo zadostno količino nukleinske kisline, jo uporabimo za nadaljno molekularno biološko analizo.

OPIŠITE ZGRADBO CELIČNE STENE Gram negativne BAKTERIJSKE CELICE?

Pri G- bakterijah je celična stena iz tanke plasti peptidoglikana in lipopolisaharidne zunanje ovojnice. Med citoplazemsko mrenico in zunanjo ovojnico je t.i. periplazmatski prostor, kjer najdemo različne beljakovine, sladkorje in encime. Zunanja ovojnica vsebuje posebne beljakovinske kanale – porine, ki omogočajo prosto difuzijo nizkomolekularnih snovi.


KAKŠNA JE RAZLIKA MED AVTOTROFNIMI IN HETEROTROFNIMI MIKROORGANIZMI?

Avtotrofni mikroorg.: lahko živijo na anorganskih snoveh in imajo sposobnost, da same izdelajo vse potrebne sestavine iz preprostih anorganskih molekul.

Heterotrofni mikroorg.: so v svoji presnovi delno okrnjene, zato potrebujejo za obstoj, za pridobivanje energije in sestavljanje lastnih snovi, določene že pripravljene organske spojine.


KAKŠNA JE RAZLIKA MED VIROIDOM, VIRIONAM IN PRIONAM?

Zrel virusni delec imenujemo VIRION, ena vrsta nukleinskih kislin, ki jo obdaja plašč iz beljakovinskih kapsomer, prenaša virusno nukleinsko kislino iz ene celice v drugo.

Manjši delci, sestavljeni iz krožnih molekul RNK, brez nukleokapside (plašča) so VIROIDI, veliki so 20-50mm in povzročajo bolezni rastlin.

Najmanjši delci, ki so udeleženi pri bolezni so PRIONI, to so drobne beljakovine, za katere ni z gotovostjo dokazano,da bi vsebovale nukleinsko kislino. Povzročajo obolenja osrednjega živčnega sistema. Ugotovili so jih v možganih oz. praskavica ali Scrapie, v možganih krav (bolezen norih krav), v možganih mačk (bolezen norih mačk) in ljudeh (Creuztfeldt – Jakobova bolezen).

ZAKAJ SO NEKATERE BAKTERIJE REZISTENTNE NA PENICILIN?

Stafilokok je odporen na penicilin, če tvori encim beta-laktamozo, ki razkroji penicilin.

Včasih pride do mutacije beljakovin, ki v celični steni vežejo antibiotik, na ta način nastane odpornost stafilokokov proti penicilinskemu antibiotiku meticilinu. Pridobljena odpornost na antibiotike se razvije pri njihovi daljši in pretirani uporabi.