- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Oblike bakterij in sterilizacija

OBLIKE BAKTERIJ:

–         okrogle = koki
–         paličaste = bacili
–         svedraste (spiralne) = spirohete

KOKI so lahko okrogle ali jajčaste oblike, urejeni v grozde ali skupine (stafilokoki-aureus-zastrupitve s hrano), verižice (streptokoki-streptococcus pygenes), v pore (diflokoki), po štiri skupaj (tetrade) ali po osem.

BACILI so včasih zelo kratke palčke, podobne podolgovatim kokom in jih imenujemo kokobacili, lahko so tanki ali dolgi, kratki ali debeli, vretenasti ali oglati, pa tudi razvejani. Bacili ali palčke so lahko razporejeni v verižicah (streptobacili).

SPIRALNE BAKTERIJE so samo rahlo ukrivljene ali zavite, podobne vejici (vibrio), imajo le dva ali tri zavoje in so podobne črki S (spirili, kompilobaktri) ali pa so zelo tanke in dolge nitke s spiralnimi zavoji, podobne svedru (svedraste li spiralne bakterije):

STERILIZACIJA je postopek, s katerim odstranimo vse žive organizme, tudi bakterijske in glive spore na predmetih ali izdelkih. Sterilnost pomeni 100% uničenje. Pred sterilizacijo morajo biti predmeti čisti, osušeni in primerno zaviti.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=p6AIK5JDYlY[/youtube]
Poznamo:

– fizikalne: suha toplota, para pod tlakom, žarčenje

– fizikalno kemične: etilenoksid, formaldehid, plazma

FIZIKALNI NAČINI STERILIZACIJE

SEGREVANJE S SUHO TOPLOTO: uporabljamo komore ne električno segrevanje, vanje vlagamo predmete v primerne posode, da se ne onesnažijo po sterilizaciji.


V suhem sterilizatorju mora biti zagotovljeno kroženje zraka, zato so boljše naprave z ventilatorjem. Potrebna je temperatura 180ºC – 1 uro, 170ºC – 2 uri, 160º- 3 ure. Suha toplota je manj učinkovita od vlažne, zato je potrebno segrevati dalj časa.

SEGREVANJE Z VLAŽNO TOPLOTO PRI POVEČANEM TLAKU: ta sterilizacija poteka pri višjih temperaturah, kot je vrelišče vode, ima prednost pred drugimi načini sterilizacije. Segrevanje pri temp. nad 100ºC zelo naglo ubija vse žive celice in tudi znotraj celične mikroorganizme (virusi,bakterijske spore). Napravo imenujemo avtoklav.

V njih segrevamo predmete v nasičeni vodni pari pri temp. od 115-134º, od 30-10 minut. Pogoje izberemo glede na predmete, ki jih steriliziramo.

-tiste predmete, ki ne prenesejo segrevanja več kot 120ºC, steriliziramo dalj časa pri nižji temperaturi (115ºC – 30 minut), bakteriološka gojišča

-tiste predmete, ki jih segrevanje ne okvari, segrevamo pri višji temperaturi, krajši čas (121ºC – 15 minut ali 134ºC – 5 minut  oz. po navodilih proizvajalca.)

AVTOKLAV je posoda z močno steno, z mehanizmom za uravnavanje vodne pare in izčrpavanje zraka iz komore, kamor vlagamo predmete, ki jih steriliziramo.

Iz naprave je potrebno odstraniti ves zrak, da ga nadomesti vodna para.  Predmeti se morajo segreti na delovno temperaturo.  Mikroorganizmi propadejo šele, ko pridejo v stik z vodno paro.  Avtoklaviramo toplotno odporne instrumente in tkanine, ter nekatere tekočine.  Pri avtoklaviranju tekočin, pa tudi drugih predmetov, moramo biti posebej pozorni, da ne odpremo avtoklava, dokler se ne ohladi, sicer pride lahko do nesreče (tekočine zavrejo,brizgnejo iz steklenic,steklo poči).

STERILIZACIJA Z ŽARČENJEM Y: mikroorganizme uničuje tudi sevanje (elektromagnetno valovanje kratkih valovnih dolžin). Za sterilizacijo uporabljamo žarčenje z žarki Y, ki prodirajo globoko v material. Z žarki Y so sterilizirani industrijsko pripravljeni predmeti za enkratno uporabo (brizge,katetri,gumijaste rokavice,material za šivanje).

FIZIKALNO-KEMIČNI NAČINI STERILIZACIJE

STERILIZACIJA Z ETILENOKSIDOM: toplotno neodporne predmete steriliziramo z etilenoksidom ob primerni vlagi in temperaturi, okoli 50-60ºC. Etilenoksid je reaktiven plin, ki vre pri 10,8ºC. Mikrobne celice oksidira – sežge. Steriliziramo v posebnih komorah. Da zmanjšamo eksplozivnost mu dodajamo CO2 alifreonom. Slaba lastnost je, da močno draži sluznice dihal in oči, je zelo strupen.

STERILIZACIJA Z FORMALDEHIDOM IN ZMANJŠANIM TLAKOM VODNE PARE: uporabljamo jo v bolnišnicah, za sterilizacijo toplotno neodpornih predmetov. Formaldehid je brezbarven plin, neprijetnega vonja. Uporabljamo navadno mešanico 5% formaldehida v 80-100% vodni pari za sterilizacijo v posebnih komorah, temperatura je 60-75ºC, čas 60 minut.

Formaldehid sicer prodira v material, vendar pa se po končani sterilizaciji, s spiranjem z vodno paro popolnoma odstrani.

STERILIZACIJA Z PLAZMO: je sterilizacija za toplotno neodporne predmete, pri katerih se razpršujeta perocetna kislina in peroksid v vakumu. Dobre in slabe stvari še niso dovolj utemeljene.