- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Ogljikovi hidrati

Lastnosti ogljikovih hidratov:

    Delitev  ogljikovih hidratov:

 1. monosaharidi
 2. disaharidi
 3. polisaharidi

 

 1. Monosaharidi: ketoze (aceton)

aldoze (glicerolaldehid)

Po številu C atomov ločimo:   trioze – glicerolaldehid

tetroze – eritroza

pentoze – D-riboza, D-ksiloza

heksoze – D-glukoza, D-galaktoza, D-fruktoza

 

Redukcija: – D-glukoza  ® D sorbitol

Reducira se aldehidna skupina (CHO ® CH2OH)

dehidrogenaze (oksidoreduktaze)

 

 1. Disaharidi: povezovanje monosaharidov z O – glikozidno vezjo (a 1-4)

maltoza (2 glukozi, a 1-4)

celobioza (2 glukozi, b 1-4)

laktoza (galaktoza+glukoza)

saharoza (glukoza+fruktoza) ® sladkor

Laktoza   ® laktaza (b – galaktozidaza)

laktozna intoleranca (napihnjenost, slabost)

 1. Polisaharidi:
 2. Rezervni polisaharidi (škrob, glikogen)

Škrob: glukoza-amiloza+amilopektin

Glikogen: v jetrih, mišicah

Dekstran: v kvasovkah, bakterijah

Inulin: v rastlinah (v artičoki)

 1. Strukturni polisaharidi

Celuloza: sestavina lesa, vlaken

Hitin: zaščitni oklepi pajkovcev

Mukopolisaharidi: vezivno tkivo, hialuronska kislina

 1. Glikoproteini so oligosaharidi na membranah E (krvne skupine ABO)

tumorski markerji

virusi imajo na membranah OSV

 

Glikoliza je najpomembnejši presnovni proces razgradnje glukoze v telesu.

 

Glikoliza:       – razgradnja glukoze

– kataboličen proces

– poteka v citoplazmi

– najpomembnejši ciklus presnove OH

– glikogen, škrob, fruktoza, glukoza, disaharidi

 

Reakcije glikolize: 

Fosforilacija (gluk.®gluk. 6P) (HK)

Izomerizacija (gluk.6P®frukt. 6P) (fosfoglukoizomeraza)

Mutarotacija (3 fosfoglicerat ® 2fosfoglicerat) (FG-mutaza)

 

Neto reakcija glikolize

glukoza + 2 Pi + 2 ADP + 2 NAD ®

2 piruvat + 2 ATP + 2 NADH + 2H+ + 2H2O

Iz vsake molekule glukoze nastaneta 2 ATP in 2NADH.

V glikolizo vstopajo različni ogljikovi hidrati.

Metabolizem  piruvata:

 

Presnovni procesi, ki so  poleg glikolize še pomembni za presnovo ogljikovih hidratov so:

 

 1. MLEČNOKISLINSKA FERMENTACIJA
 1. ALKOHOLNA FERMENTACIJA
 1. acetaldehid
 2. acetat in voda
 1. CITRATNI CIKLUS

 

 1. OSTALI CIKLUSI PRESNOVE OH

 

GLUKONEOGENEZA

laktat

glicerol

AK

+2GDP +6 Pi

KORIJEV CIKLUS

 

GLIKOGENEZA

GLIKOGENOLIZA

 

FOSFOGLUKONATNI CIKLUS

 

RIBOZA je monosaharid, ki nastane v fosfoglukonatnem ciklusu. Riboza je strukturni element RNA, deoksiriboza pa je v struktiri DNk

POMEN NADPH ZA GLUTATION

MITOHONDRIJ

– zunanja membrana (prepušča majhne

molekule)

– notranja membrana (propustna za H+, vsebuje

prenašalce e, ATP-sintaza, …)

– medmembranski prostor

– matriks – razgradnja piruvata z PDH encimi

citratnega ciklusa.

PRESNOVNI CIKLUSI V MITOHONDRIJU

 1. Citratni ciklus
 2. Dihalna veriga
 3. Beta oksidacija maščobnih kislin

 

CITRATNI CIKLUS

ANABOLIČNA  VLOGA  CC

Kopičenje  energije in substratov za druge cikluse:

a- ketoglutarat,

sukcinil – CoA

 

 1. DIHALNA VERIGA

Pri rastlinah- fotosinteza

 

    CITOKROMI

 

CITOKROMI

Citokromi – prostetična grupa hem

NADH – koencim, najmočnejši reducent,
Prenešalni členi kompleksov so FMN in FAD

 

Ubikinon = koencim Q  (CoQ)

OKSIDACIJSKA REAKCIJA  DV

NADH + H+ + 3 ADP + 3 P + ½ O2 ® NAD+ + 4 H2O + 3 ATP

Transport e- je povezan s fosforilacijo ADP.

Tkivo z veliko mitohondrijev je rjavkasto.

 1. b-OKSIDACIJA MAŠČOBNIH KISLIN