- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Okulistika vprašanja in odgovori vaja

1.S čim pregledujemo srednje dele očesa ?

2.Kateri živec najbolj oskrbuje zunanje dele očesa ?

3.Zadnji deli očesa so  ? (obkroži nepravilni odgovor )

Pravilni so :

4.Očesne ovojnice  ? ( obkroži nepravilen odgovor  )

Pravilni so :

5.Makula ali rumena pega  ?

6.Imenuj en lokalni anestetik  ?

7.Razlika med topo in prebojno poškodbo  ?

1.Topa poškodba:

2.Prebojna poškodba  : (oko je predrto )

8. Prva pomoč pri topi in prebojni poškodbi   ?

1.Topa  poškodba  :

2.Prebojna  poškodba  :

a.)     nemedicinska prva pomoč:

b.)medicinska prva pomoč :

9.Kaj naredimo, če pride v oko malta  ?  (obkroži nepravilen odgovor )

Pravilni odgovor :


1.nemedicinsko : izpiranje očesa ( mleko , voda  )

2.medicinsko :


10.Kaj je topometer ?

11.Vzroki refrakcijskih anomalij  ?

12.Uvestitis  sprednjih delov očesa- vzrok  ?

13.Koliko smeri gibanja oči (pogleda ) poznamo  ?

14.Katera težava se pojavi pri diabetesu?

15.Najpogostejši vzrok slabovidnosti pri otrocih ?

16.Kdaj se pojavi  katarakta senilis  ?

17.Znak starostne daljnovidnosti  ?

18.Terapija pri glavkomu zaprtega zakotja  ?

19.Kaj predstavlja optični sistem  ?

20. Sprednji del očesa sestavljajo  ? (obkroži nepravilen odgovor )

Pravilno je:

21.Roženični tujek imenujemo tudi   ?

22.Kako deluje  mazilo  ?

23.Imenuj kapljice , ki razširijo zenico  ?

24.Kaj se nahaja na mestu ,kjer izhaja vidni živec  ?

25. Očesno ozadje pregledamo z …..?

26.Odvodni del očesa sestavljajo oz. solznega aparata  ?

27. Naštej mišice, ki premikajo oko in jih imenuj  ?

28.Normalna ostrina vida  ?

29.Tablice za določanje vidne ostrine ?

30.Sestava optičnega sistema  ?

31.Kakšne leče uporabljamo pri:

  1. daljnovidnosti- zbiralne plus leče
  2. kratkovidnosti-razpršilne-minus leče, ploščate (nastane slika pred mrežnico )
  3. astigmotizem-cilindrična leče

32.Kdaj uporabljamo cover test  ( test pokrivanja ) ?

33.Pogoji za normalno binokularno gledanje  ?

34.Kaj je katarakta- siva mrena  ?

35.Kako pogosto pregledujemo oči pri diabetikih, ki nimajo sprememb  ?

36.Kdaj se pojavi starostna daljnovidnost in kako jo imenujemo ?

37.Kaj je glavkom  ?

38.Kateri rak najpogosteje metastazira v oči pri moških in kateri pri ženskah  ?

39.Kot velik 1. minuto  ?

40.Kaj  pomeni kratica ASG ?

41.Arterije in vene očesa  ?

a.)     zgornja in spodnja temporalna

b.)    zgornja in spodnja nazalna

42.Kaj  je VISUS ?

43.Kaj pomeni refrakcija in kaj določamo z njo  ?

44.Kako imenujemo spremembe vidnega živca ?

45.Kako imenujemo zakotje  ?

46.Aktivno odpiranje in zapiranje očesa izvaja ?

47.Naštej vsaj tri možganske živce , ki oskrbujejo oko ?

48.Kako se imenuje žilnica , sprednja očesna ovojnica v sprednjem , srednjem in zadnjem delu očesa ?

49.Naštej nevrosenzorne celice mrežnice , ki spremljajo svetlobo ?

50.Kaj pregledujemo z različnimi kontaktnimi stekli na biomikroskopu ali špranjski svetilki ?

51.Katere strukture pregledujemo  s pomočjo UZ okulističnega aparata ?

52.Ostrina vida je izraz  kvalitete ?

53.PP pri bolniku , ki mu je nekaj padlo v oko ob močnem vetru ?

54.Kaj pomeni diagnoza corpus alenium corneae ?

55.Kakšne so normalne vrednosti  intraokularnega pritiska ?

56.Katere so glavne značilnosti glavkoma ?

57.Kaj so glavne značilnosti proliferativne diabetične retinopatije ?

58. Kaj je diabetična retinopatija ?

59.V katerem mesecu embrionalnega življenja se razvije slika ?

60.Kdaj mora biti operirana prirojena obojestranska katarakta ?

61.Kje nastane slika pri daljnovidnosti – hypermetropia ?

62.Kako se brani organizem pri škiljenju proti pojavu dvojnih slik ?

63.Katera sta dva glavna dela optičnega sistema očesa ?

64.Pri kakšnem delu je nevarnost za roženični tujek ?

65.Kakšni sistemi pomenijo urgenco v okulistiki ?

66.Kakšna preiskava  je flourescentna angiografija ?

67.Katere so funkcije ciliarnika ?

68.Kaj je  vsebina očnice ?

69.Kako določimo ostrino vida ?

d = razdaljo s katere vršimo  preiskavo   ( 6 m )

D = s razdaljo s katere normalno vidno oko  jasno vidi znake na tabli

70.Kaj je sekretorni del solznega aparata ?

71.Kaj razumeš pod nego očesne proteze ?


72.Terapija pri napredovani diabetični očesni bolezni ?

73.PP pri prebojni poškodbi ?

74.Vzroki katarakte ?

75.Vrsta glavkoma ?

76.Kaj je normalna kratkovidnost ?

77.Kaj je normalna daljnovidnost ?

78.Kaj je astigmatizem  ?

79.Akutni glavkomski napad  ?


80.Kaj opazujemo pri glavkomu ?

81.Kaj naredimo , ko dajemo kapljice ?

82.Hiasma opticum – kaj je to ?

83.Katere so specifične metode za okulistiko ?

84.Kaj je preventiva perustije ?

85.Kaj je terapija stacionarne katarakte ?

86.Kateri so vzroki glavkoma ?

87.Naštej štiri vrste refrakcije  ?

88.V koliko vej se delita arterija mrežnice in centralna vena ?

89.Okvare očesa pri hipertireozi ?

90.V kateri starosti mora zdravnik pregledati otroka , ki škili ?

91.Kareri so elementi binokularnega vida ?

92.Kako se imenuje zamotnitev leče pri ljudeh mlajših od 60. let  ?

93.Kako se imenuje nevrosenzorni del očesa  ?

94.Motnje v razvoju binokularne retinopatije  ?

95.Kdaj mora biti operirana  enostranske katarakta  ?

96.Kako pogosto pregledujemo oči pri diabetikih , ki imajo spremembe  ?

97. Kaj pomeni akomodacija  ?

98.Kaj vidimo s biomikroskopom in kontaktnimi lečami  ?

99.Kaj pomeni beseda hiposfagma ?

100.Kaj pomeni beseda optika  ?

101.Kaj pomeni oftalmoskopiranje  ?

102.Kaj je naloga prekatne vodice  ?

103. Kdaj se razvije lečna kapsula  ?

104.Kaj je lomni medij  ?

105.Kateri so lomni mediji  ?

106.Pri slepi pegi  ?

107.Zrklo se giblje  v treh smereh ?

108.Polož zrkla  ?

109. Komplikacije po operaciji  ?