- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Orl

1.    Anatomija in fiziologija zunanjega ušesa

–    iz prve škržne brazde (mezoderm in ektoderm)
–    uhelj
o    hrustanec, koža
–    zunanji sluhovod
o    dlačice, lojnice, mastilke (glandule ceruminosae) – cerumen

2.    Anatomija in fiziologija srednjega ušesa

–    iz prvega škržnega žepa (tubotimpanalni recesus), koščice iz prvega in drugega škržnega loka
–    bobnična votlina, Evstahijeva tuba, antrum, preostale celice pnevmatičnega sistema temporalne kosti
–    slušne koščice (ossicula auditus)
o    kladivce (malleus)
o    nakovalce (incus)
o    stremence (stapes)
o    povezujejo bobnič z notranjim ušesom (ovalno okence – lig. anulare)
o    prevajanje zvoka, ojačanje zvočnih dražljajev
–    mišice srednjega ušesa – delujeta singvistično in antagonistično
o    m. stapedius (n. facialis) – pripenja na vrat stremenca
o    m. tensor tympani (veja n. trigemini) – napenjalka bobniča
o    zaščitni mehanizem pred močnimi zvočnimi dražljaji – ev. okvara notranjega ušesa
–    Evstahijeva tuba (tuba pharyngotympanica, tuba auditoria) – povezuje bobnično votlino in žrelo

3.    Evstahijeva tuba

–    povezuje bobnično votlino in žrelo (3,5 cm)
–    koščeni in hrustančni del
o    koščeni del: izhaja iz prednje stene bobnične votline – odprt
o    hrustančni del: končuje v faringealnem ustju (lateralna stena orofarinksa) – zaprt (odpre pri goltanju, zehanju, izgovorjavi goltnikov)
–    odpiralka tube: mišica napenjalka mehkega neba (m. tensor veli palatini)
–    zapiralka tube: mišica dvigovalka mehkega neba (m. levator veli palatini)
–    epitelij
o    koščeni del: enoskladni prizmatični epitelij z migetalkami
o    hrustančni del: večskladni visokoprizmatični epitelije z migetalkami
–    izenačuje zunanji zračni pritisk s pritiskom v srednjem ušesu

4.    Anatomija in fiziologija notranjega ušesa

–    kožasti labirint iz ektoderma (zadebelina zunanjega kličnega lista), koščeni labirint iz mezenhimalnega tkiva
–    t.i. labirint – zgrajen iz votlinic in kanalčkov, koščeni in kožasti
o    kožasti – endolimfa
o    prostor med kožastim in koščenim – perilimfa
o    kožasti – čutilo za sluh in ravnotežje
–    v sredini preddvor (vestibulum)
o    v sprednjo steno odpira polž
o    v zadnjo steno odpira 5 odprtin polkrožnih kanalov
o    dve vdolbinici: spredaj za vrečico (sacculus), zadaj za mešiček (utriculus)
–    spredaj polž (cohlea) – receptorji za sluh
–    zadaj polkrožni kanali (canales semicirculares) – receptorji za ravnotežje

5.    Meja med posameznimi deli ušesa

–    med zunanjim in srednjim ušesom: bobnična membrana (membarna tympanica)
o    zunanja plast – kožnati sloj
o    notranja plast – sluznična
o    med njima vezivni
–    med srednjim in notranjim ušesom: notranja ali medialna stena bobnične votline (cavum tympani)

6.    Faze slušnega procesa

–    mehanično prevajanje zvočnih dražljajev iz okolja po prevodnem aparatu srednjega ušesa do notranjega ušesa
–    spreminjanje mehanične energije  spreminja v energijo živčnega vzburjenja (bioelektrična) v čutnicah Cortijevega organa
–    prevajanje bioelektričnih dražljajev po slušnem živcu do centra za sluh v možganski skorji temporalnega režnja
–    zavestna obdelava zvočnega dražljaja

7.    Ravnotežje

–    posledica skladnega delovanja
o    ravnotežni aparat
o    vid
o    globoka senzibiliteta
–    čutnice ravnotežnega aparata → bioelektrični dražljaji → živec in vestibularna jedra → motorična jedra mišic trupa, udov in oči → uravnavanje tonusa mišičja → ohranitev ravnotežja
–    linearni pospeški – vzdraženje čutnic v makulah polkrožnih kanalov
–    spreminjanju gibalnega stanja (hitrost ali smer gibanja) – vzdraženje čutnic v ampulah polkrožnih kanalov

8.    Okvara ravnotežnega aparata

–    subjektivni znaki
o    draženje otolitskega aparata – negotovost pri hoji
o    draženje polkrožnih kanalov – vrtoglavica
–    objektivni znaki
o    očesna trzavica (nystagmus) – ritmično gibanje zrkel v eni ravnini

9.    Ataksija

–    nekoordiniranost in okornost – ravnotežje in hoja, gibanje udov ali zrkel in/ali govor

10.    Poškodbe ušesa

–    poškodbe zunanjega ušesa
o    poškodbe uhlja
    mehanične: odrgnine, raztrganine, zmečkanine, delna ali popolna amputacija, vbodnine, hematom uhlja (izliv krvi v prostor med hrustancem in pohrustančnico)
    termične: opekline uhlja (epidermalne, dermalne, subdermalne), omrzline
o    poškodbe zunanjega sluhovoda
–    poškodbe srednjega ušesa
o    perforacija bobniča (mehanična poškodba, prelom senčnice, hitra sprememba zračnega tlaka ob slabem delovanju tube, strela, potapljanje)
o    poškodba koščic in obraznega živca
o    posledica poškodbe srednjega ušesa je prevodna naglušnost
o    Barotravma srednjega ušesa (Evstahijeva tuba)
o    poškodbe slušnih koščic (ruptura bobniča, odstranjevanje tujka iz sluhovoda, prelom senčnične) – največkrat sklep med inkusom in stapesom
–    poškodbe notranjega ušesa:
o    prelom senčnice (vzdolžni, prečni)
o    pretres labirinta
o    Barotravma notranjega ušesa
o    kesonska bolezen

11.    Odstranjevanje tujka iz sluhovoda

–    izpiranje –  37°C (vrtoglavica), curek v srednji del sluhovoda, ne direktno

12.    Akutno vnetje srednjega ušesa (znaki, zdravljenje)

–    kataralno akutno vnetje srednjega ušesa (otitis media acuta catarrhalis)
o    objektivni znaki
    sluznica srednjega ušesa edematozna, hiperemična, infiltrirana z belimi krvničkami
    bobnič moten ali pordel, kadar sluznica najbolj vneta
o    subjektivni znaki
    naglušnost, občutek napetosti, šumenje, bolečina
–    gnojno akutno vnetje srednjega ušesa (otitis media acuta suppurativa)
o    objektivni znaki
    bobnič zadebeljen, močno pordel, izbočen, skozi perforacijo izteka gnoj
    ↑ TT, ↑ L, ↑ vnetni parametri
o    subjektivni znaki
    slabo počutje, glavobol, bolečina v ušesu, oslabljen sluh, šumenje, palpatorno občutljiv bradavičnik (mastoidismus)
–    zdravljenje
o    antibiotiki z širokim spektrom delovanja, nato po antibiogramu
o    kapljice z antibiotičnim delovanjem, če perforacija bobniča
o    ev. paracentezo (predrtje bobniča)
o    kapljice v nos – za anemizacijo nosne sluznice (hiperemija ob infekciji sluznice)
o    analgetiki

13.    Kronično vnetje srednjega ušesa (znaki, zdravljenje)

–    serozno kronično vnetje srednjega ušesa (otitis media chronica serosa)
o    le sluznica, kostne stene votline srednjega ušesa in slušne koščice so neprizadete
o    v sluznici celularna infiltracija s proliferacijo veziva, včasih se tvori granulacijsko tkivo
o    na bobniču večja ali manjša perforacija
o    gnojno serozen izcedek iz sluhovoda
o    naglušnost
–    kronično kostno gnojno vnetje srednjega ušesa (otitis media suppurativa chronica ostitica)
o    sluznica, širjenje na koščene stene bobnične votline, slušne koščice, celice mastoida
o    razvije se ostitis z nekrozami
o    perforacija bobniča, navadno v zadnjem zgornjem kvadrantu
o    bobnična votlina pogosto izpolnjena s polipi, ki se širijo v zunanji sluhovod
o    gnojen izcedek
o    naglušnost
–    zdravljenje
o    operativno – timpanoplastika
o    odstranitev bolezenskih sprememb
o    rekonstrukcija koščic
o    zaprtje perforacije bobniča
o    pogoj normalna funkcija Evstahijeve tube

14.    Zapleti vnetja srednjega ušesa

–    eksokranialne komplikacije
o    akutno vnetje bradavičnika (mastoiditis acuta) – akutno gnojno vnetje pokostnice in kosti pnevmatičnih celic v mastoid
o    pareza in paraliza obraznega živca (paresis et paralysis nervi facialis)
o    vnetje labirinta (labytinthitis)
o    vnetje vrška piramide (petrositis)
–    endokranialne komplikacije
o    ekstraduralni absces (abscessus ekstraduralis)
o    subduralni absces (abscesus subduralis)
o    vnetje in tromboza sigmoidnega sinusa (trombophlebitis et trombosis sinus sigmoidei)
o    gnojni meningitis (meningitis purulenta)
o    absces velikih in malih možgan (abscessus cerebri et cerebelli)

15.    Ohromitev obraznega živca

–    vzrok: otogena (komplikacija akutnega ali kroničnega vnetja srednjega ušesa), idiopatksa, travmatska
–    periferna pareza
o    povešen ustni kot na prizadeti strani
o    zabrisana nazolabialna brazda
o    ne zapre očesa – pri poskusu zaprtja Bellov fenomen (bulbus se pomakne navzgor in navzven)
o    ne naguba polovice čela
–    centralna pareza – zaprto oko
–    akutno vnetje – ohromitev lahko zaradi toksičnega nevritisa ali zaradi edema živca
–    ostitična oblika kroničnega vnetja ali holesteatom – živec lahko razkrit in zajet v granulacije
–    zdravljenje ohromitve ob akutnem vnetju
o    antibiotik
o    mastoidektomija
o    če po treh tednih ni izboljšanja, dekompresija
–    zdravljenje ohromitve ob kroničnem vnetju
o    kirurško – odstraniti bolezenski proces in razbremenitev živca (dekompresija)
–    zdravljenje travmatske ohromitve
o    takojšnja: takojšnja operacija, ev. nevrosutura
o    kasna: prognoza ugodnejša, kortikosteroidi

16.    Vnetje labirinta

–    labyrinthitis otogenes
–    oblike: serozni, gnojni, nekrotični
–    razsežnost: cirkumskriptni, difuzni
–    zdravljenje: kirurško (odstraniti vzrok nastanka abscesa, drenirati absces)

17.    Holesteatom srednjega ušesa

–    otitis media chronica suppurativa cum cholesteatomate
–    posebna oblika kroničnega vnetja
–    sestava: matriks in holesteatomska gmota
o    matriks: grajen kot vrhnjica kože (navzven vezivna plast, navznoter večskladni ploščati epitel)
o    holesteatomska gmota: odluščene celice ploščatega epitela
–    nastane z vraščanjem vrhnjice iz sluhovoda skozi perforacijo
–    z rastjo destrukcija kostnine
–    naglušnost, šumenje
–    zdravljenje: operativno

18.    Otoskleroza

–    etiologija neznana, pogosteje ženske
–    naraščajoča naglušnost zaradi bolezenskega zakostenevanja v notranjem ušesu
–    bolezen koščene labirintne kapsule – najprej na prednjem delu stapesne ploščice, kasneje celo ovalno okence
–    posledica je ankiloza stapesa
–    prevodna ali kombinirana naglušnost, lahko tudi tinitus
–    otoskopska slika normalna
–    operacija: zdravimo posledice, ne vzroka (oboleli del nadomestimo s protezo)

19.    Tumorji srednjega ušesa

–    benigni: osteomi, fibromi, hondromi, hemangiomi, dermoidne ciste
–    glomus jugulare in glomus timpanikus
–    maligni: karcinom, sarkom

20.    Fraktura senčne kosti (os temporale) – piramide

–    vzdolžni (longitudinalni) prelom piramide (pogostejši):
o    raztrganina bobniča
o    prelom koščenega dela sluhovoda
o    krvavitev v sluhovod
o    znaki prizadetosti labirinta neznatni ali jih ni
o    prizadetost obraznega živca nepopolna ali kasna
o    naglušnost prevodnega tipa
–    prečni (transverzalni) prelom piramide:
o    bobnič lahko normalnega izgleda
o    znaki prizadetosti labirinta (nistagmus, vrtoglavica, bljuvanje)
o    pareza ali paraliza obraznega živca popolna
o    zaznavna naglušnost

21.    Akustična travma

–    okvara čutnih celic spiralnega organa (Cortijev organ)
–    izpad visokega frekvenčnega območja
–    kombinirana naglušnost
–    akutna
o    enkratna ali kratkotrajna izpostavljenost močnemu akustičnemu impulzu (nad 120 dB)
o    šumenje z enostransko naglušnostjo
o    otoskopsko b.p., avdiogram
o    terapija: vitamin A, sredstva za vazodilatacijo, preventiva
–    kronična
o    dolgotrajna izpostavljenost močnejšim akustičnim impulzom (nad 90 dB)
o    obojestranska nepopravljiva naglušnost, utrujenost, nervoza, nezbranost pri delu
o    terapija: ni zdravila, le preventiva

22.    Presbiakuza

–    starostna naglušnost (presbyacusis)
–    po 60. letu: slaba prekrvljenost, degenerativne spremembe v Cortijevem organu (predvsem na bazalnem zavoju polžka), atrofija ganglijskih celic, propadanje živčnih vlaken
–    sluh oslabljen najprej za visoke tone, kasneje ev. za nizke, naglušnost simetrična
–    terapija: slušni aparat

23.    Nevrinom

–    prične rasti v notranjem sluhovodu, nato širi proti pontocerebelarnem kotu (raste počasi)
–    simptomi: naglušnost (senzorinevralna), motnje ravnotežja, ev. pareza obraznega živca
–    zdravljenje: kirurško

24.    Vrste naglušnosti

–    prevodna
–    senzorinevralna
–    kombinirana

25.    Avdiometrija

–    tonska pražna avdiometrija
–    ugotavljamo prag sluha po kostni in zračni poti
–    subjektivna metoda

–    jakost sluha: merimo z decibeli (dB)
–    govorno območje: 500 – 4000 Hz

26.    Funkcije nosu

–    dihalna (respiratorna)
–    govorna (fonatorna)
–    vohalna (olfaktorna)

–    imunološka vloga, grelec, čistilec, vlažilec vdihanega zraka, regulator količine vdihanega zraka, refleksogeni center

27.    Obnosne votline

–    dokončno razvijejo v puberteti
–    sinus paranasales – z zrakom napolnjene in s sluznico prevlečene votline v obnosnih kosteh
–    čelni votlini (sinus frontales) – v čelnici tik nad obrvrmi
–    čeljustni votlini (sinus maxillares) – v zgornjih čeljustnicah
–    zagozdničani votlini (sinus sphenoidales) – v zagozdnici
–    sitkine celice (sinus ethmoidales) – prednje in zadnje (sinus ethmoidales anteriores et posteriores)

28.    Poškodbe nosu

–    vrste
o    poškodbe mehkih delov
o    poškodbe hrustančasto-kostnega ogrodja
–    znaki
o    oteklina
o    odmik nosne piramide v stran (skolioza, lordoza)
o    očalasta podplutba ob nosnem korenu
o    krepitacija
o    krvavitev iz nosnih votlin
o    če prelom sega v sitko, pri palpaciji tipljemo podkožni emfizem
–    ukrepi
o    ustavitev krvavitve
o    približanje razmaknjenih dele prelomljenih kosti
o    sprostitev nosnih votlin
o    oskrba rane na koži

29.    Absces in hematom nosnega pretina

–    hematom
o    izliv krvi med pohrustančnico in hrustancem nosnega pretina
o    izliv krvi med pokostnico in kostjo nosnega pretina
o    vzrok: poškodba nosu, prelom nosnega pretina, zaplet po operaciji
–    absces nosnega pretina (abscessus septi nasi):
o    vzrok: infekcija hematoma
o    znaki: nos otekel, boleč (enaki kot pri hematomu)
o    zdravljenje: kirurško, antibiotiki (enako kot pri hematomu)
o    abscesno votlino široko dreniramo
o    zapleti: razpok abscesa → nevarnost infekcije možgan ali tromboze kavenoznega sinusa
o    neustrezno zdravljenje → odmrtje hrustanca, sedlast nos

30.    Krvavitev iz nosu – epistaksa

–    vzrok
o    področni
    poškodbe (v nosu, obnosnih votlinah, na lobanjskem dnu, velikih žil), tujki
    bolezni: akutna in kronična vnetja nosne sluznice (atrofični rinitis), varikozno spremenjene žile nosne sluznice
o    splošni: hipertenzija, sklerotično spremenjene krvne žile, diabetes, bolezni srca, ledvic, jeter, infekcijske bolezni, levkemija, pomanjkanje vitaminov (C, K)
–    ukrepi v spolšni ambulanti
o    digitalna kompresija
o    mrzli obkladki
o    kemična kavterizacija
o    sprednja nosna tamponada
o    balonski kateter
–    napotitev v specialistično ambulanto
o    krvavitev kljub sprednji tamponadi
o    zadajšnja epistaksa (a. ethmoidalis anterior, veja a. sphenopalatina)
o    ponavljajoče epistaksami (tumor?)

31.    Nosna polipoza

–    polip: vzbrst ali izrastek, navadno s pec¬ljem iz sluznice nosu
–    vzrok
o    dolgotrajno draženje z alergeni ali infekcije
o    hormonske ali psihosomatske motnje
o    nepravilnosti v zgornji nosni votlini
–    alregični vzrok → dalj časa trajajoče vnetje → oteklina → polip
–    posledice: edem → motena venska drenaža → izliv v stratum
–    simptomi: težave z dihanjem
–    terapija: če povzroča simptome, kirurška odstranitev

32.    Furnukli

–    terapija: visoke doze široko spektralnih antibiotikov, antibiotična mazila

33.    Sinuzitis

–    glede na lokacijo in glede na trajanje (akutna – kataralna, gnojna)
–    zdravljenje
o    antibiotiki, kapljice za anemizacijo nosne sluznice
o    ev. operativno – odstranimo bolezenske tvorbe

34.    Anatomija žrela in grla

–    žrelo
o    nosni del (epi- ali nasopharynx)
o    ustni del (meso- ali oropharynx)
o    grlni del (hypo- ali laryngopharynx)
–    stena žrela: adventicija, prečno progasto mišičja, sluznice, ki jo pokriva večskladni ploščati, delno vispkoprizmatski epitelij
–    grlo
o    supraglotis
o    glotis
o    subglotis

35.    Meja med ustno votlino in žrelom

–    prednja nebna loka (arcus palatoglosi) – v njiju nebnici (tansillae palatinae)
o    ležita v žrelu
o    strop v ustih, ki deli ustno votlino od nosne
o    zgoraj mehko nebo (pallatum mole)
o    spodaj papillae vallatae

36.    Meja med žrelom in grlom

–    poklopec (epiglottis)

37.    Vloga grla

–    dihalna
–    govorna
–    zaščitna (pri požiranju)

38.    Hrustanci grla

–    ščitasti (cartilago arytenoidea)
–    obročasti ali prstanasti (cartilago cricoidea)
–    piramidni (cartilago arytenoidea)
–    poklopec (cartilago epiglottica)

39.    Anatomija požiralnika

–    oesophagus
–    mišična cev, po kateri prehaja hrana iz žrela v želodec
–    sluznica: gladek, ploščat več¬skladen epitelij
–    mišice
o    stena: močna mišična vlakna, ki so urejena v snopih (naktera krožno, druga vzdolžno)
o    zgornji in spodnji sfinkter – mišici zapiralki
o    zgoraj prečno progaste, v sredini mešane, spodaj gladke

40.    Vnetja v žrelu

–    vnetja žrelne sluznice
o    akutno kataralno vnetje (pharyngitis acuta catarrhalis)
o    akutno gnojno vnetje (pharyngitis acuta purulenta)
o    akutno ulcerozno vnetje (pharyngitis acuta ulcerosa)
–    ventja nebnic
o    kataralno vnetje
o    folikularno vnetje
o    lakunarno vnetje
o    ulcerozno vnetje
–    angina – akutno vnetje Waldeyerjevega mezgovnega obroča in žrelne sluznice
–    zdravljenje
o    kataralni: simptomatsko
o    gnojnih: penicilin
o    zapleti: operacija, penicilin, efloran ali klindamicin
–    zapleti akutnih tonzilitisov
o    peritonzilarni absces
o    retrofaringealni absces
o    parafaringealni

41.    Waldeyerjev limfatični obroč

–    bezgavke, mezgovnice, limfa
–    tonsilla pharyngea, adenoidea (žrelnica)
–    tonsillae palatinae (nebnici)
–    tonsilla lingualis (limfno tkivo jezika)
–    tonsilla tubaria

42.    Povečana žrelnica

–    pritiska na faringealno ustje
–    žrelnica slabše prehodna – povzroča težko dihanje

43.    Tonzilektomija

–    odstranitev nebnic
–    indikacije
o    ponavljajoče se angine (3 – 4 x letno)
o    preboleli peritonzilarni ognojek
o    kronično vnetje nebnic (tonsilits chr.)
o    sum na kotiščno okužbo
o    močno povečanje nebnic (če predstavljajo mehanično oviro dihanja in hranjenja)

44.    Epiglotitis

–    akutno vnetje poklopca – otekanje
–    predvsem otroci, stari 2 do 6 let
–    ovirano dihanje – lahko zaduštev
–    znaki: temperatura, občutek tujka v grlu, bolečine, stridor
–    zdravljenje: antibiotiki, kortikosteroidi, intubacija, krg zdravljenje

45.    Subglotisni laringitis

–    akutno vnetje laringealne sluznice
–    predvsem otroci
–    vzrok
o    virusi, streptokoki, haemophilus influenzae
o    alergija, eksudativna diateza
o    nevrovegetativne motnje
o    neugodne vremenske okoliščine
–    znaki: hripavost, inspiratorni stridor, dihanje z nosnicami in pomožno dihalno muskulaturo, lajajoč kašelj, cianoza, nemir, temperatura
–    zdravljenje: antibiotiki, kortikosteroidi, nazotrahealna intubacija, traheotomija

46.    Kronični laringitis

–    oblike
o    laryngitis chronica catarrhalis
o    laryngitis chronica hypertrophica
o    laryngitis chronica atrophica
–    znaki: hripavost, občutek tujka, draženja, suhosti
–    vzrok: kajenje, preveč vroč, hladen, vlažen, suh zrak, dražeči plini, prah, napačna raba glasilk, bolezni drugih organov (nos, obnosne votline, žrelo…)
–    zdravljenje: odstranitev vzroka, vitamini, sprememba klime.

47.    Tujek v dihalnih poteh

–    ukrepi: Heimlichov prijem, očiščenje zgornjih dihalnih poti

48.    Korozivna poškodba požiralnika

–    klinična slika odvisna od stopnje poškodbe
–    prvi ukrep – proti šoku in infekciji
–    nezavest – intubiracija

49.    Disfagija

–    motnja požiranja
–    vzroki
o    patološki proces v steni zgornjega dela prebavil ali v okolici zgornjega dela prebavil (spazem, zožitev zaradi brazgo¬tine, tumorja, ezofagitisa, ahalazije)
o    tujki v zgornjem delu prebavil
o    okvare oživčenja požiranja in funkcionalne motnje
o    psihogeni vzroki

50.    Disfonija

–    hripavost
o    govorna motnja – fonacijska motnja tvorbe glasu
o    zvočni učinek motene dejavnosti glasilk, ki jo zaznamo s sluhom
–    vzrok – organski ali funcionalni
o    vnetja
o    poškodbe, operacije
o    zamejene benigne hiperplastične spremembe
o    karcinom
o    hripavost živčnega izvora
o    funkcionalna hripavost
o    hiperkinetična in hipokinetična disfonija

51.    Hiperplastične zamejene (benigne) spremembe laringealne sluznice

–    vzbrsti, ki se ostro ločijo od okolice
–    ležijo v ravni sluznice, pod ali nad njo
–    histološka zgradba ne kaže posebnih sprememb
–    vozliči, polipi, granulomi, ciste, papilomi, razjeda, keratoza, Reinkejev edem, (hripavost)

52.    Pleomorfni adenom – tumor mixtus

–    benigni tumor žlez slinavk
–    lahko maligno aterira – čimprejšnja odstranitev
–    vraščanje v obrazni živec

53.    Benigni adenom

–    podoben žleznemu tkivu, nastane iz epitela

54.    Malignom grla

–    zgodnji znaki
o    supraglotisni
    pekoče bolečine
    občutek tujka
o    glotisnih
    hripavost
    občutek tujka
o    subglotisnih
    suh dražeč kašelj
    krvavkast izpljunek

55.    Bolezni žlez slinavk

–    sialodenitis: vnetje slinavk
o    dolgotrajno, ponavljajoče vnetje ene ali več žlez slinavk
o    žleze so edematozne
o    posledica: izločanje kakovostno spremenjene sline, zastoja sline v izvodilih zaradi prizadetosti žleznega parenhima po prehodnih vnetjih
o    spremenjena žleza izloča gosto slino – pospešuje novo vnetje in tvorbo konkrementov
–    sialolitiaza: konkrementi v izvodilih slinavk zaradi motnje v sestavi sline
–    sialodenoza: bolezni slinavk zaradi revmatičnih bolezni ali bolezni žlez z notranjim izločanjem, slina se zgosti in usahne → edem

56.    Govorne motnje

–    motnje glasu – fonacijske motnje
–    artikulacijske motnje
–    dislalija (nepravilno oblikovanje posameznih glasov)
–    disfemija (motnje ritma govora)
–    subsimbolične motnje
–    afazija (simbolične motnje)
–    govor duševno zaostalih

–    disfazija: motena zmožnost izbire besed pri govorjenju zaradi možganske okvare

57.    Vzroki fonacijskih motenj

–    organsko pogojene
o    akutno vnetje grla (laryngitis)
o    kronična vnetja
o    zamejene hiperplastične tvorbe
o    poškodba živca grla
–    funkcionalno pogojene motnje fonacije
–    motnje glasu kot posledica operativnih posegov

58.    Orotrahealna intubacija
–    huda obolenja dihal
–    karcinomi grla

59.    Bolezni, ki se lahko kažejo z spremembami v ustih
–    anemija, ošpice, trombocitopenija, levkemija, AIDS

60.    Bolezni, ki se pojavljajo v ustih
–    infekcijske bolezni
–    abnormalni pojavi na jeziku
–    vnetja: gingivitis, paradonitis, paradontoza

–    gingivitis – vnetje dlesni
o    akutni (dlesni rdeče, otekle, krvaveče)
o    kronični (dlesni ne krvavijo, blede, trde, se krčijo)
–    paradonitis
o    globje vnetje dlesni z žepi
o    destrukcija kostnine
–    paradontoza
o    degenerativna, kronična (5 – 10 let) bolezen neznane etiologije
o    gingive normalne, prizadet obešalni aparat (manjši)

61.    Disgnatija
–    nepravilna lega zob, nepravilnost zobnega loka, lokalne okluzijske motnje (zavrten zob)

62.    Mikrogenija
–    nezadostna razvitost spodnje čeljusti – op.

63.    Zapoznela denticija
–    če prvi zob izrašča v 12 mesecu starosti

64.    Mineralizacija mlečnih zob
–    pribl. od 4. – 5. do 17. tedna nosečnosti