- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Oskrba umrlega

Klinični znaki smrti :

– prenehanje bitja srca, zastoj dihanja • smrt.

Pri pacientu v enoti intenzivne terapije, ki je umetno predihavan, ločimo srčno in možgansko smrt.

Možganska smrt nastopi takrat, ko pri bolniku z možgansko okvaro ( poškodbo možganov ) s kliničnimi testi in instrumentalnimi preiskavami ugotovimo nepovratno prenehanje delovanje možganov.

Zdravnik pregleda umrlega, potrdi smrt in izpolni vso potrebno dokumentacijo.

Natančno vpiše čas in datum smrti, terapijo in intervencije, ki so bile opravljene neposredno pred smrtjo. Obdukcijo odredi zdravnik.

KLINIČNA SMRT

Nekdo je lahko klinično mrtev, kar sicer pomeni, da gre pri njem za prenehanje delovanja srca in dihanja, vendar lahko ti dve funkciji še vedno lahko vzpostavimo

z oživljanjem – z zunanjo masažo srca in z umetnim dihanjem – reanimacijo.


NAVIDEZNA SMRT

Stanje navidezne popolne prekinitve življenjskih procesov imenujemo navidezna smrt. Navidezna smrt se običajno pojavi pri zastoju srca, poškodbi z električnim tokom ali pri utopitvi. Tudi v tem primeru je oživljanje nujno.

Znaki smrti:

-prenehanje dihanja

-prenehanje delovanja srca

-prenehanje živčne vzdražljivosti

– bledica, negibnost telesa

– mrliške lise – livores mortis

– otrdelost telesa – rigores mortis,

– ohladitev telesa – algoris mortis

Ugotavljanje stanja

– svojce o smrti obvešča zdravnik osebno ali po telefonu,

– ugotovimo, ali svojci želijo duhovnika in obred glede na svoje kulturne običaje,

– ugotovimo, če so pri oskrbi umrlega potrebni posebni izolacijski ukrepi zaradi kužne bolezni,


– poznavanje posebnosti oskrbe umrlega (odstranitev drenov, dragocenosti, nameščanje zobne proteze ).

Izvajanje :

Priprava izvajalca:

razkužimo si roke, oblečemo haljo ali predpasnik

za enkratno uporabo, zapremo vrata, si nataknemo

rokavice

Ureditev pokojnika :

– pokojnika namestimo v raven položaj, z rokami

ob telesu, z navzdol obrnjenimi dlanmi ali pa roke

položimo čez trebuh; pod glavo namestimo

manjšo blazino ali pa jo dvignemo za 10-15

stopinj; zapremo oči, vložimo zobno protezo, pod

brado podložimo zvito brisačo, če so usta odprta

– odstranitev pripomočkov, osebne lastnine,

– higienska ureditev pokojnika,

– svojci in pokojnik : prižgemo luč ali svečo,

odkrijemo pokojnikov obraz, svojcem omogočimo

zadnje slovo,

– svojcem predamo pokojnikovo lastnino,

– prevoz pokojnika : pokojnik ostane na oddelku

dve uri, nato pa organiziramo prevoz na patologijo

z ustrezno izpolnjeno dokumentacijo.

Dokumentiranje

– podatke o smrti prepisujemo natančno,

– v dokumentacijo zdravstvene nege vpišemo posebnosti pri oskrbi umrlega, obveščenost svojcev in predajo pokojnikove lastnine.

Pomni!

kužnost trupla!

pieteta do umrlih je ena izmed temeljnih

vrednot človeške družbe, zato do umrlega

največja mera spoštovanja in empatije do

svojcev

zagotovitev intimnosti, varnosti