Rezultati iskanja :

19 decembra, 2007

Biokemija zapiski skorajda vsa predavanja

 hema.pngMal manjka sm pa tja vsega se pa ne da spravt v toliko kratkem času na web =)

POZNAVANJE biokemijskih reakcij je pomembno za razumevanje nastanka bolezni.

Že egipčani in Grki so se zavedali pomena biokemičnih procesov, niso pa vedeli kakšne so kemične reakcije znotraj. Začetki so povezani z religijo.

a)      Fermentacija sadnih sokov, kisanje mleka, prebava hrane v telesu.

b)      Nemški kemik Frederic Wohler v 18. stoletju leta 1928 odkril sečnino

Sečnina je produkt proteinov (beljakovin). Pri dializih bolnikih se sečnina ne odvaja adekventno prek ledvic.

c)      WATSON in CREEK – 1952 zgradba dvojne vijačnice molekule DNA

d)      Študije genetskega materiala

e)      Študije zgradbe in funkcije biomolekul in makromolekul

Preberi več… »

23 oktobra, 2007

Biokemija od vode do membranskih proteinov

VODA:70-80% celične mase.Je topilo,reaktant,uravnava TT, konc. H ionov in pH,je sestavina.(krvi,CSF,sline,urina,solz),je reducent in produkt oksiredukcijskih reakcij.

VODA-TOPILO :dobro topne raztopine so POLARNE(alkoholi,estri,amini,amidi).

Spojine so HIDROFILNE-ustvarjajo H vezi med polarnimi skupinami in vodo.
:slabo topne-NEPOLARNE(benzen).V vodi niso topne,hidrofobne.
:AMFIFILNE spojine-polarne in nepolarne.
INTERAKCIJA VODE:

sp. Se raztapljajo zaradi: dipol-dipol interakcij(H+ privlačijo O¬¬-)
: ion –dipol inter.(anion- + O-
: karbonilne sk. Ketonov –
pH: je negativen desetniški logaritem.

Preberi več… »