- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Prehrana bolnega otroka

AKTIVNOST HRANJENJA V ČASU BOLEZNI

Celostna obravnava

Vključevanje staršev

Cilj: čim boljša psihofizična kondicija otroka, ki je v bolezni primerno prehranjen in hidriran

NAJPOGOSTEJŠI NEGOVALNI PROBLEMI

Neučinkovito prehranjevanje dojenčka

Odklanjanje hrane in slab apetit

Polivanje hrane

Več negovalnih problemov se pojavlja pri otrocih, ki imajo prirojene anomalije prebavnega trakta.
NEUČINKOVITO PREHRANJEVANJE DOJENČKA
VZROKI:

nepravilno pristavljanje,

pomanjkanje mleka,

premajhni obroki mleka,

respiratorni infekt,

nevrološko obolenje,

srčna napaka,

nedonošenost,…

NEUČINKOVITO PREHRANJEVANJE DOJENČKA
ODKLANJANJE HRANE IN SLAB APETIT – otroci  s srčnimi napakami
ODKLANJANJE HRANE IN SLAB APETIT – otroci z respiratornimi obolenji
ODKLANJANJE HRANE IN SLAB APETIT –otroci z okužbami prebavnega trakta
POLIVANJE HRANE (regurgitacija)
POLIVANJE HRANE (regurgitacija)
ALERGIJE
GASTROEZOFAGEALNI REFLUKS
PRIROJENE ANOMALIJE
PREBAVNEGA TRAKTA