Sistemsko zdravljenje raka-plonk

Obsega hormonsko zdravljenje, zdravljenje s citostatiki ter imunsko zdravljenje. Načini sistemskega zdravljenja: pred OP sistemsko zdravljenje, dopolnilno sistemsko zdravljenje, zdravljenje bolezni. Predoperativno zdravljenje: uporabimo v primerih, ko je tumor preobsežen za takojšno radikalno kir odstranitev in želimo z njim tumor zmanjšati in narediti operabilen( npr rak dojke, želodca).

Predop zdravljenje uporabljamo tudiobčasno pri operabilnih, na sistemsko zdravljenje zelo občutljivih vrstah raka kot so rak dojk, sečnega mehurja- namen je zmanjšati tumor in B omogočiti čim manjši kir poseg in boljšo kvaliteto življenja. Če se ob sistemskem zdravljenju tumor ne manjša ali celo raste uporabiti radikalno kir zdravljenje. Predop zdravljenje omogoča zanesljivo in takojšnepreverjanje učinkovitostiuporabljenega sistemskaga zdraljenja.

Dopolnilno sistemsko zdravljenje: ga izvedemo pri radikalni kir odstranitvi prvotnega tumorja. Namen tovrstnega zdravljenja je delovati na sicer nevidne mikrozasevke in tako povečati možnost ozdravitve. Učinkovita pri tistih vrstah raka ki so občutljive na sist zdravljenje( priporočamo pri B s operabilnim rakom dojk in črevesa, rakom jajčnikov.)

Zdravljenje napredujoče bolezni: je kombinacija sist zdra, obsevanje in kirurške odstranitve posameznih tumorskih mas, ki B povzročajo težave. S komb sist zdrav in obsevanja je mogoče nekatere rake, ki so lokalno napredovali, učinkovito zazdraviti ali ozdraviti( rak glave, vratu, mat vratu).Sist zdrav je glavni in edini način zdrav napredujoče metastatske bolezni, zdravimo lahko nekatere rakavebolezni, tudi v stadiju, ko je bolezen že napredovala ozdravimo pri velikih B. Pri B z drugimi vrstami raka v stadiju ko je bol že napredovala pa omogoča daljše- krajše obdobje zazdravitve.
[wp_ad_camp_1]
VREDNOTENJE VARNOSTI IN UČINKOVITOSTI SISTEMSKEGA ZDRAVLJENJA:varnost in učinkovitost posameznega zdravila pri sist zdrav raka in pri vsaki novi kombinaciji zdravil, morata biti preverjeni v okviru skrbno načrtovanih in nadzorovanih kliničnih raziskav. Zdravila za sist zdrav raka, zlasti citostatiki, so zdravila z zelo ozkim terapevtskim oknom. Premajhen odmerek zdravila je neučinkovit, nekoliko prevelik pa lahko ima življenske ogrožujoče stranske učinke. Sist zdrav je za B težko, velikokrat ga spremljajo neželjeni stranski pojavi- moramo učinkovitost zdrav skrbno spremljati in ovrednotiti v primeru neučinkovitosti prekiniti zdravljenje. Po vrednostni lestvici vrednotimo stranske pojave sist zdra raka od 0-4 stopnje. Kadar pride do hudih stranskih pojavov, je treba premisliti o nadaljnem zdravljenju. CITOSTATSKO ZDRAVLJENJE: je najučinkovitejši način sist zdrav raka.

Citostatiki okvarjajo celice v različnih fazah celičnega ciklusa in prizadene predvsem deleče se celice. Citostatiki niso selektivni in okvarjajo tudi normalne, zlasti hitro deleče se celice, kot so KMC, epitelijske celice sluznic. Citostatsko zdravljenje ponavadi poteka v ciklusih. Zaradi okvare normalnih, zlasti hitro delečih se celic, neprekinjeno zdravljenje povzroči prehude stranske pojave, v premorih med ciklosi si normalne celice opomorejo, žal pa si opomorejo in začno rasti trdovratne celice, zato si prizadevamo čim krajše presledke med zdravljenjem pri nižjih odmerkih, pa lahko poteka neprekinjeno. Ob sočasnem obsevanju moramo znižati odmerke citostatikov, lahko pride do vnetja sluznic v obsevanem področju.

Citostatike apliciramo parenteralno, povzročajo številne stranske učinke, ki jih lahko z ustrezno nego in podpornim zdravljenjem omilimo ali v celoti preprečimo.(antiemetiki).HORMONSKO ZDRAVLJENJE: uporabljamo pri zdravljenju hormonsko odvisnih vrst raka( rak dojke, prostate),. Pri teh rakih hormonsko zdravljenje v kombinaciji z radikalnim lokalnim zdravljenjem zveča možnosti ozdravitve ter zazdravitve pri večini B, pri katerih je bolezen že napredovala. Verjetnost odgovora na hormonsko zdrav raka dojk zelo dobro napoveduje navzočnost hormonskih receptorjev v tkivu tumorja. Več kot polovica pomenopavzalnih bolnic z rakom dojk ima v tumorju navzoče hormonske receptorje in organizem se odzove na hormonsko zdravljenje. Poznamo različne načine hormoskega zdravljenja od kastracije do antiestrogenov.

Vsem je skupno znižanje vsebnosti spolnih hormonov v krvi oz blokada receptorjev, prek katerih spolni hormoni delujejo. Neželjeni učinki pri Ž, se kaže kot naval vročine, potenje, pri M- impotenca. IMUNSKO ZDRAVLJENJE: obstajajo različni, obetavni načini imunskega zdrav raka, ki so še v fazi raziskav. Imunoterapijo s citokini, interferoni in interlevkini uporabljamo le pri nekaterih B s tistimi vrstami raka, ki so za citostatsko zdravljenje neobčutljivi, kot so rak ledvic in maligni melanon

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja