13 maja, 2008Zdravstvena nega in kakovost

kakovost-v-zdravstveni-negi.gifRAZLOGI ZA KAKOVOST

–    politični razlogi
–    pravno formalni razlogi
–    družbeni razlogi
–    strokovni razlogi

DEFINICIJE KAKOVOSTI

–    Avedis Donabedian (1970): Kakovost je skladnost med dejansko zdravstveno nego in predhodno predpisanimi kriteriji.
–    Williamson (1974): Kakovost je z učinkovito zdravstveno nego izboljšati zdravstveno stanje in zadovoljstvo prebivalstva v okviru virov, ki so jih družba in posamezniki pripravljeni porabiti za zdravstveno nego.
–    Slovenski etimološki slovar (1997): izraz “kvaliteta” je prevzet iz nemškega jezika “qualitat” in iz latinskega “qualitas”, kar pomeni kvaliteta; obe besedi sta izpeljani iz latinščine “qualis”, kar pomeni kakšen.

Preberi več…


13 maja, 2008Temparatura in standardi v zdravstveni negi

temparatura.gif1. KAJ JE TEL. TEMPERATURA?
Telesna temperatura (TT) je eden vitalnih znakov.
Je izmerno toplotno stanje telesa, ki ga izražamo v stopinjah, na našem področju stopinjah Celzija (°C).

Višina TT izraža razliko med produkcijo in izgubo toplote.

2. KAJ JE TERMOREGULACIJA?
TERMOREGULACIJA JE MEHANIZEM ZA OHRANJANJE TEL. TEMPERATURE Z ZNOJENJEM IN RAZŠIRITVIJO ŽIL ZA OHLADITEV, MIŠIČNIM DRGETANJEM ZA OGREVANJE.

Preberi več…


11 maja, 2008Razvoj negovalnih diagnoz v patronažnem varstvu

patronaza.jpg1. -OKTOBER 1990- KC WHO MARIBOR VPRAŠALNIK PEOPLE TO PEOPLE

2. -JULIJ 1991-STROKOVNI KOLEGIJ OE PV ODLOČITEV O TESTIRANJU

3. -DECEMBER 1991- KC WHO MARIBOR UČNA DELAVNICA

4. -DECEMBER 1991- STROKOVNI KOLEGIJ OE PV IZBOR NEGOVALNIH DIAGNOZ ZA TESTIRANJE

5. -FEBRUAR 1992- OE PV; ZAČETEK TESTIRANJA
Preberi več…