28 januarja, 2008Bolnišnična higiena in preprečevanje okužb prvi del

bolnisnicne-okuzbe.jpg

BO= bolnišnična okužba

ZN = zdravstvena nega

ZD = zdravstveni delavci

MS = medicinska sestra

MO = mikroorganizmi

1. VLOGA MEDICINSKE SESTRE V PREPREČEVANJU BOLNIŠNIČNIH OKUŽB? ::

Preprečevanje in obvladovanje BO je eden od pomembnih elementov varnega delovanja bolnišnice.

Preberi več…


15 novembra, 2007Bolnišnične okužbe, izolacija bolnika, ravnanje s posebnimi odpadki v bolnišnici

Bolnišnična okužba je tista mikrobna bolezen, ki prizadene bolnika v času zdravljenja in ni bila v inkubaciji pred hospitalizacijo.
Poznamo 2 vrsti bolnišničnih okužb. ENDOGENA ( iz bolnikove lastne flore ), EKSOGENA ( preko predmetov in rok zdravstvenega osebja ).gripa.jpg

Najpogostejše bolnišnične okužbe so: okužbe sečil, okužbe kirurških ran, sepse in pljučnice.
Preventiva bolnišničnih okužb: Zelo pomembno je da bolnike s težko boleznijo izoliramo od ostalih, potrebno je razkuževanje in sterilizacija pripomočkov za zdravstveno nego, higiena rok, usmerjena uporaba antibiotikov.

Vodi se tudi evidenca okužb s katero se dejansko ugotovi kakšno je stanje.
Pot okužbe je možna na več načinov: oralna pot, fekalno-oralna pot, preko kože, zračna pot, transmisijska pot.
Okužbe pa moramo preprečiti tudi pri zdravstvenem osebju. Morajo biti poučeni o boleznih, nad delavci je nadzor zdravstvenega stanja, potekajo obvezna cepljenja, upoštevati je potrebno splošne previdnostne ukrepe in zaščita ob incidentu. Preberi več…


14 novembra, 2007Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

mrsa.jpgBOLNIŠNIČNE OKUŽBE
•    Pod bolnišnično okužbo razumemo vsako z mikroorganizmi povzročeno infekcijo, ki je povezana s hospitalizacijo. Med te okužbe sodijo tiste, ki so nastale 48-72 ur po sprejemu pacienta v bolnišnico ali 48-72 ur po njegovem odpustu.
•    Dejavniki, ki so odločilni za razvoj okužbe so:
–    Izvor infekcijskega agensa,
–    Vrsta, število in virulenca mikroorganizmov,
–    Splošna in lokalna odpornost pacienta,
–    Velikost, globina in lokalizacija rane, dolžina trajanja operacije in operativna tehnika.
Bolnišnične okužbe vplivajo na: potek zdravljenja, izid zdravljenja in stroške zdravljenja (drago zdravljenje in podaljšano bivanje v bolnišnici).

Definicija:
Bolnišnične okužbe so okužbe, ki so v neposredni vzročni zvezi z izpostavljenostjo pri postopku diagnostike, zdravljenja, zdravstvene nege, rehabilitacije ali pri drugih postopkih v zdravstveni dejavnosti.
Zakon o nalezljivih boleznih. Ur. L. RS 69/95. Preberi več…