30 januarja, 2015Medicinska propedevtika in diagnostično terapevtski program

  • TELESNA TEMPERATURA
  • ARTERIJSKI PULZ
  • ARTERIJSKI KRVNI TLAK
  • DIHANJE
  • OKSIMETRIJA

Telesna temperatura

  • Zvišana telesna temperatura (pireksija, febrilnost)- znak infekcijskih in tudi neinfekcijskih bolezni
  • Normalno: 36.6 – 37.2 °C
  • Meritve: aksilarno, timpanično, rektalno, oralno
  • Dnevni ritem
  • Vpliv okolja

Preberi več…


30 januarja, 2015Medicinska propedevtika

KAJ JE PROPEDEVTIKA?

pripravljalni pouk o notranjih bolezni

-vrednotenje podatkov anamneze in fizikalnega pregleda

-vrednotenje laboratorijskih in slikovnih preiskav: rentgenskih, UZ, MRI, preiskav nuklearne medicine,funkcionalnih

 

 

2.VZROKI OKVARE CELIC IN TKIV:

 

-hipoksija: oksigenacija krvi, anemija, ishemija(pomankanje krvi v delu organa)

-fizični dejavniki: mehanski, termični, elektrika, ionizirajoče sevanje, (elektromagnetni vpliv?)

-kemični agensi in zdravila: terapevtski, neterapevtski

-infekcijski agensi: bakterije, virusi, rikecije, mikoplazme, glive, paraziti

-imunološke reakcije: (avtoimunost, navzkrižna)

-genetske okvare Preberi več…


27 avgusta, 2011Diagnostično terapevtski program 2011 vaja

ENDOTRAHEALNA INTUBACIJA, INVAZIVNA IN NEINVAZIVNA MEHANIČNA VENTILACIJA

MEHANSKA VENTILACIJA

Preberi več…


17 februarja, 2011DTP – Propedevtika

KRVAVITEV IZ NOTRANJIH ORGANOV

– akutne (znaki – razlika je v času – nastala sedaj (poten, bled, tahikarden, hipotenziven – lahko pride do šoka…)), okultna (prikrita –npr. iz črevesja) kronične (da vsak dan krvavi – že več časa, traja dlje časa

Preberi več…


17 februarja, 2011Diagnostično terapevtski program

VARNOST je stopnja pri kateri se zdravstvena oskrba odvija varno, ter se do največje možne mere zmanjša tveganje ali neželeni dogodki za bolnika in izvajalca.

NAČELA SISTEMA VARNOSTI

Učenje in neobtoževanje.

Preberi več…