13 januarja, 2015Etika in filozofija v zdravstveni negi zapiski in gradivo

1.    Opredelitev osnovnih pojmov.
•     FILOZOFIJA:
•    Je veda ki preučuje naravo sveta, njegov ustroj, položaj človeka.
•     Je ljubezen do modrosti, resnice, teoretično razmišljanje in praktično ravnanje.
•    Je znanost-refleksija vsakdanjega življenja
•    pomeni ljubezen do modrosti, resnice; teoretsko mišljenje in razmišljanje; fil.kot znanost.

•    MORALA izhaja iz latinske besede »mores«, ki pomeni navada, šega
Lat. Mors: šega, navada, običaj, moralis: naraven
je skupek načel in pravil obnašanja, ki jih sprejmejo člani   skupine
Vrednotijo, katero dejanje je DOBRO – SLABO
je ravnanje posameznika in njegovo obnašanje Preberi več…


7 oktobra, 2013Etika – bistvo

 Kaj za vas pomeni pojem morala? Razložite razliko med etiko in moralo. Kaj za vas pomeni pojem etika?

Morala iz latinske besede mos, pomeni značaj, ravnanje, življenje

Je pojem, ki se uporablja za opis obstoječih družbenih pravil in standardov, brez katerih si ne  moremo zamišljati neke stabilne družbe. -Vezana je na prostor in čas. Je niz pravil obnašanja, ki posamezniku pomagajo razlikovati med dobrim in slabim, medtem ko je etika teoretično vrednotenje moralnih pravil.

Etika je iz grške besede ethos, ki pomeni bivališče, dežela, navada, šege, običaji.

Preberi več…


26 junija, 2008Etika in filozofija v zdravstveni negi 3.del

etika-v-zdravstveni-negi.jpg61. Katera tri področja zadeva filozofija zdravstvene nege?

Filozofija zdravstvene nege zadeva tri področja:

• PACIENTA;

• MEDICINSKO SESTRO;

• ZDRAVSTVENO NEGO.

Preberi več…


24 junija, 2008Etika in filozofija v zdravstveni negi 2.del

sokrat.jpg31. Kdo je nosilec vesti?

Nosilec vesti je človekov um. Vest torej ni samo stvar čustev in občutij, saj ni iracionalna, ni nerazsodna.

32. Katera dva vidika ločimo pri vesti?

Pri vesti ločimo njen formalni in njen vsebinski vidik. V formalnem smislu se vest javlja tako, da se začnemo zavedati razlike med dobrim in zlim in tudi zahteve, da

je dobro potrebno storiti, zlega pa se izogibati. Vest v formalnem pomenu je zavest, da ni dobro vseeno, kaj delam, temveč je potrebno narediti tisto, kar je dobro.

Kaj pa je dobro, kaj je konkretno treba storiti, ostaja s tem še nedoločeno in se lahko zelo spreminja. To je vsebinska plat vesti.
Preberi več…


24 junija, 2008Etika in filozofija v zdravstveni negi 1.del

aristotel.jpg1. Kaj je morala?

Je latinskega izvora in pomeni mos, moris, moralis (običaj, navada), v širšem pomenu kot odnos do lepega, pravilnega.

Beseda morala pomeni:

– vse, kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot posledica pojmovanja dobrega ali slabega; lahko se nanaša na nazor, nosilca ali na kakšno področje delovanja, življenja;

– priznavanje, izpopolnjevanje tega, kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi glede na kaj;

– načelo, stališče;
Preberi več…