6 aprila, 2009Farmakologija vaja 5.del

71277121ZDRAVILA PROTI ANGINI PEKTORIS

Z angino pektoris označujemo stiskajočo bolečino v prsih, ki je posledica miokardne ishemije.

Bolezen je znak in simptom porušenega ravnotežja med dotokom kisika po koronarkah in porabo tega v miokardu.

Najpomembnejša farmokološka sredstva pri zdravljenju AP so organski nitrati, kalcijevi blokatoji in blokatorji beta receptorjev.

NITRATI: Nitroglicerin je nitrat. Sublingvalno prične delovati že v nekaj minutah in učinkuje petnajst minut. Povzroči sprostitev gladkih mišic žilne stene. Zniža se poraba kisika. Izosorbit dinitra je podoben nitroglicerinu.

Preberi več…


6 aprila, 2009Farmakologija vaja 4.del

protivirusna-zdravilaPROTIVIRUSNA ZDRAVILA

Zdravljenje virusnih infekcij je zaradi načina razmnoževanja virusov zapleteno.

Glavni predstavniki:

Amantadin

proti virusu influence A, rubelle in proti nekaterim tumorskim virusom. Deluje profilaktično. Absorbira  se iz prebavil, dobro prehaja v tkiva in se izloča predvsem z urinom. Stranski učinki so: nespečnost, zmedenost, ataksija, motnje govora.

Uporabljamo ga tudi pri zdravljenju Parkinsonove bolezni.

Idoksuridin

Uporabljamo lokalno zoper herpetično vnetje roženice. Če absorbira v sistemski obtok, povzroča okvaro kostnega mozga.

Preberi več…


27 februarja, 2009Farmakologija

zdravila-farmakologija1. Naštej tri zakone, ki v RS urejajo preskrbo z zdravili!

  • Zakon o zdravilih (99 podzakonskih aktov)
  • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  • Zakon o zdravstveni dejavnosti

2. Naštej temeljne lastnosti zdravil, da so lahko na trgu!

  • Kakovost
  • Varnost
  • Učinkovitost

Preberi več…


27 februarja, 2009Farmakologija vaja 3.del

alexander_fleming-penicilinNAJPOGOSTEJŠI STRANSKI/NEŽELENI UČINKI ANTIMIKROBNIH SNOVI
2.   Penicilini :

–          alergijske reakcije I in III tipa,

–          vsi penicilini križno senzibilizirajo in povzročajo kožno reakcijo,

–          neposredna toksičnost se kaže v draženju prebavil (ampicilin), kationski toksičnosti (Na+, K+ soli), učinek na OŽ in s superinfekcijami (široko spektralni penicilin),

–          razširjenost zdravljenja s penicilini je povzročila naraščanje številnih rezistentnih sojev bakterij in visok odstotek ljudi, ki so na peniciline preobčutljivi.

Preberi več…


25 februarja, 2009Farmakologija vaja 2.del

tovarna-zdravilRECEPTORJI IN SILE, KI SO UDELEŽENI PRI VEZAVI ZDRAVILA NANJ

Velika večina zdravi deluje tako, da se veže na celične strukture organizma. Mesta vezave zdravil imenujemo receptorje.

To so deli molekul ali cele molekule in so deli celic, kamor  se zdravilo selektivno veže in povzroči zaporedje biokemičnih reakcij, ki se končajo z biološkim odgovorom.

Razvrščamo jih kot:

-receptorje za endogene prenašalce. Imenujemo jih tudi farmakološke prenašalce. So na ali v celični membrani, v citoplazmi ali celičnem jedru.

Preberi več…


25 februarja, 2009Farmakologija vaja

zdravilaVRSTE IN POIMENOVANJE ZDRAVIL

Zdravilni pripravki so izdelki farmacevtskih tovarn in lekarniških laboratorijev.

Po načinu priprave poznamo:

MAGISTRALNA ZDRAVILA,

GALENSKE PRIPRAVKE,

OFICIALNA ZDRAVILA in

SPECIALITETE.

Preberi več…