Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege | javno zdravje
11 marca, 2013Javno zdravje 2 vaja 2013

KRONIČNE BOLEZNI-najpogostejši vzrok umrljivosti-60% (srce ožolje,rak,dihala,duševne,metabolizem,gibal9

JZ PROBLEM-razširijo,vpliva družba,velik delež umrljivosti, Neg. na potomstvo,stroški,na njih JE mogoče vplivati z JZ

BREME BOLEZNI-JZ problem,stroški,merjen s stroški, umrljivostjo,drugimi kazalniki  (41%obtoč,30%rak,9%ostalo

Preberi več…


12 septembra, 2012Javno zdravje vaja 2012

SPREMENJENO OKOLJE

pomanjkanje neoporečne pitne vode in hrane

neugodni bivanjski pogoji in higienske razmere

Preberi več…


1 februarja, 2010Javno zdravje 2010

bolezenKdaj je bolezen javno zdravstveni problem?

Ko:

–         Je zelo razširjen ali bi se lahko razširil

–         Na njegov potek vplivajo družbena dogajanja

–         Negativno vpliva na reproduktivno zdravje in potomstvo

–         Povzroča precejšnjo umrljivost in predstavlja ekonomsko breme

Preberi več…


28 januarja, 2010Javno zdravje

javno-zdravjeDETERMINANTA ZDRAVJA,KAJ SO?

Determinanta zdravja je definirana kot odločujoči dejavnik, ki vodi do spremembe  zdravstvenega stanja. ključne determinante zdravja so:socialni in premoženjski status,socialno podporne mreže,izobrazba,zaposlitev in pogoji dela,socialno okolje,fizično okolje,razvade in življenjski slog,zdrav razvoj otroka,biološki in genetski dejavniki,zdravstvena oskrba,spol,kulturno okolje.

KAJ DOLOČA ZDRAVJE?

Pomen definicije SZO je ,da ponazori neločljivost in soodvisnost človekove pravice do zdravja. Pravica do zdravja pomeni poučnost, dostop do informacij,avtonomnost,sodelovanje pri  ohranjanju zdravja kot del osnovnih človekovih pravic kot so družbene, socialne,kulturne,ekonomske in politične pravice.
Preberi več…