27 septembra, 2015Paraziti

Trichnella spiralis – Lasnica

Trihineloza je bolezen, ki jo povzroča lasnica – Trichinella spiralis. Razširjena je zlasti v predelih, kjer pojedo veliko svinjskega mesa. Okužimo se, ko pojemo surovo ali premalo kuhano svinjino. Za bolezen so značilni znaki: slabost, bruhanje, zaprtje.

Zaplet bolezni se pojavi, ko larve potujejo po krvi v mišice, lahko tudi v druge organe ( možgane ) in se tam encistirajo.

 

Enterobius vermicularis – Podančica

Podančica je drobna glista, poznana že od nekdaj in razširjena po vsem svetu. Pogostejša je pri otrocih kot pri odraslih. Gostitelj je samo človek. Gliste so belkaste barve. Samci so 2 do 5 mm dolgi, samice 8 do 13 mm. Odrasle gliste živijo v slepem ali drugod v debelem črevesu, lahko potujejo tudi v tanko črevo. Oplojena samica navadno potuje skozi zadnjik v toplo in vlažno okolje kožnih gub ob zadnjični odprtini, kjer izleže okoli 15.000 s prostim očesom nevidnih jajčec. Potovanje gliste povzroča značilno srbenje. Jajčeca se z lepljivo snovjo prilepijo na kožo ob zadnjiku. Ker pa samica draži kožo, se človek praska, lepljiva jajčeca se prilepijo na prste, posebno pod nohte in pridejo tako hitro skozi usta nazaj v prebavila svojega ali drugega gostitelja.

Preberi več…


27 septembra, 2015Mikrobiologija teorija in praksa

Navodila za delo v mikrobiološkem laboratoriju

 • Delo z živimi (patogenimi) mikroorganizmi
 • Aseptična tehnika (okužba vzorca, okužba laboranta)
 • Aseptični pogoji (gorilnik, komora)
 • Zaščitna obleka
 • Umivanje in razkuževanje rok
 • Razkuževanje delovnih površin
 • Posode za odlaganje kužnega materiala
 • Uporaba sterilnega materiala (sterilizacija, ožiganje ob ognju)
 • Pipetiranje (avtomatske pipete-ne z usti)
 • Ne jemo in ne pijemo

 

Nesreče

 • Gorilnik (opekline)
 • Politje kužnine po delovnem pultu
 • Vreznine

Preberi več…


27 septembra, 2015Mikrobiologija – vprašanja in odgovori vaja za izpit

 1. Naštej razlike med prokariontsko in evkariontsko celico!

PROKARIONTSKE CELICE:

Ime izvira iz grščine (protis – primitiven, enostaven; karyon – jedro). To so torej celice s primitivnim jedrom.

Njihove najpomembnejše značilnosti, ki jih ločijo od evkariotskih celic so:

 • so najmanjše celice (njihova povprečna velikost je 1 – 4 μm),
 • nimajo izoblikovanega jedra,
 • nimajo jedrne membrane,
 • ne delijo se z mitozo,
 • membranskih struktur, kot so mitohondriji, kloroplasti, golgijev aparat, endoplazmatski kanali in lizosomi, nimajo, imajo pa mezosome in ribosome,
 • celično membrano ovija celična stena, ki je iz peptidoglikana,
 • nekatere imajo flagele,
 • metabolizem imajo zelo zapleten in raznovrsten.

Preberi več…


27 septembra, 2015Imunost, bakterije, virusi in črvi

VRSTE PROTITELES

 • IgG
  • monomeri, v serumu preko 80%, do 40 dni
  • na Ag delujejo litično, pospešujejo fagocitozo, delujejo kot opsonini
  • prehajajo skozi placento v plod – zaščitijo otroka pred infekcijo
 • IgA
  • dimeri, v serumu pribl. 15%
  • ovirajo, da bi se črevesni patogeni MO lahko tesno prilepili na epitelijske celice
  • 97% beljakovin kolostruma, 10 – 15 % beljakovin mleka – prenesejo pasivno imunost na potomce (pri čl. le 36 ur po rojstvu), zavarujejo sluznico prebavil
 • IgM
  • i. makroglobulin (5 Ig enot), v serumu pribl. 7%
  • redno nastajajo pri imunskih odzivih – velika količina kaže na svežo infekcijo; nastajajo že intrauterino – odkrivanje intrauterine infekcije
  • tudi v mleku in kolostrumu
 • IgD
  • monomeri, v serumu malo
  • membranski recptor za Ag na limfocitih B?
 • IgE
  • monomeri
  • i. alergični reagini
  • s Fc delom vežejo na mastocite ter tkivne (npr. v koži) in krvne bazofilce
  • zaščita proti prazitom?

Preberi več…


27 septembra, 2015Bistvo mikrobiologije

Prokariotske celice:To so celice s primitivnim jedrom. Njihove najpomembnejše značilnosti, ki jih ločijo od eukariotskih celic so: So najmanjše celice, njihova povprečna velikost je1-4µm,nimajo izoblikovanega jedra. Nimajo jedrne membrane. Ne delijo se z mitozo, membranskih struktur,kot so mitohondriji, kloroplasti, golgijev aparat, endoplazmatski kanali in lizosomi, nimajo.Imajo pa mezosome in ribosome. Celično membrano ovija celična stena, ki je iz peptidoglikana.Nekatere imajo flagele.Metabolizem imajo zelo zapleten in raznovrsten.

Evkariotske celice . To so celice s pravim jedrom. So večje od prokariotskih, večinoma več kot 5µm. Jedro je jasno izoblikovano in ločeno od citoplazme z dvojno jedrno membrano.Jedro se mitotično deli. Imajo : mitohondrije, protoplaste, endoplazmatske kanale, Golgijeve strukture , lizosome, …Celična stena, v kolikor je prisotna, ne vsebuje peptidoglikana. Nekatere imajo psevdopodije. Poznajo v glavnem en način metabolizma.

Necelični organizmi: To so organizmi, ki so zgrajeni samo iz manjšega ali večjega števila makro in mikro molekul. So zelo drobni.Velikost nekaj µm.Med seboj se razlikujejo po obliki, velikosti in zgradbi. Vsebujejo samo DNK ali RNK, nekateri imajo še nekaj proteinov, lahko tudi zelo malo encimov. Vsi so obvezno paraziti-bakterij, rastlinskih, živalskih ali človeških celic.

Sem spadajo virusi in viroidi.

ZGRADBA BAKTERIJE

OVOJNICE- 1.KAPSULA: Preberi več…


27 septembra, 2015Primer izpita iz mikrobiologije

Opiši razliko med evkariontsko in prokariontsko celico, pri vsaki skupini podaj nekaj primerov!

Obkroži najbolj pravilen odgovor!

Zastrupitev z živili povzročajo tisti stafilokoki, ki proizvajajo
a)      hemolizin

b)      enterotoksin

c)      eksotoksin

d)     letalni toksin

Preberi več…


27 septembra, 2015O glivah

Candida albicans

Candida albicans [kándida álbikans] je vrsta kvasovk iz rodu kandid (Candida), ki najpogosteje povzroča kandidozo (okužba z eno od vrst kandid) pri ljudeh. Gre zaoportunistično okužbo, kar pomeni, da se bolezen pojavi le pri osebah z zmanjšanoodpornostjo. Okužba prizadene zlasti usta ali spolovila.  Hujša oblika je sistemska kandidoza, ki je pogosto smrtna in prizadene predvsem bolnike s hujšo imunodeficienco (okrnjenost imunskega sistema) – bolniki z aidsom, zdravljene s kemoterapijo, po presaditvikostnega mozga …

C. albicans sicer naseljuje normalno črevesno floro in normalno ne povzroča škodljivih učinkov.

Preberi več…