Motnje cirkulacije

BOLEZNI POVEZANE Z MOTNJAMI KRVNEGA OBTOKA

Kardiovaskularne bolezni (bolezni srca in krvnih žil) so najpogostejši vzrok smrti odgovorne za kar 40% vseh smrtnih primerov. Še več pa je bolnikov, ki imajo težave zaradi motenega krvnega obtoka. Motnje krvnega obtoka predstavljajo skupek simptomov, ki jim je skupna neadekvatna preskrba s kisikom in hranilnimi snovmi. Klinični znaki motenj krvnega obtoka so: bledost in/ali cianoza, hladnost, bolečina, sčasoma pa tudi izguba občutka.

Preberi več o Motnje cirkulacije

Metode dela v patologiji

Patologija je veda o boleznih ( pathos = trpljenje, logos = veda ). Preučuje spremembe v zgradbi in delovanju celic, ki so osnova za nastanek bolezni.

Za preučevanje sprememb uporabljamo različne metode dela:

1. obdukcija

2. histološki pregled

3. citološki pregled

4. nove metode dela

OBDUKCIJA
• obdukcija ( avtopsija, raztelešenje ) umrlega z natančnim makroskopskim opisom sprememb na tkivih in organih. O obdukciji napišemo zapisnik.

Preberi več o Metode dela v patologiji

Imunopatologija

Imunopatologija označuje bolezenska dogajanja, povezana z neustreznim imunskim odzivom in vključujejo: reakcije preobčutljivosti, avtoimune bolezni, bolezni zavrnitve presadka, bolezni imunske pomanjkljivosti.

Vse celice imunskega odgovora izvirajo iz matičnih celic, ki so v kostnem mozgu. Limfociti so majhne celice, le nekoliko večji od eritrocitov z okroglim jedrom goste kromatinske strukture in z zelo malo citoplazme. Matične celice za limfocite so v kostnem mozgu.

Preberi več o Imunopatologija

Patologija 250 vprašanj in odgovorov

nekroza1. Kaj je patogeneza?

  • · razvoj bolezni
  • · mehanizem nastanka in razvoja bolezni

2. Metoda odščipa obsega?

  • · incizijska biopsija

3. Mutacije se lahko pojavijo med:

  • · tvorbo spolnih celic(gamet)
  • · v zgodnji zigoti(oplojeno jajčece)
  • ·v celicah postnatalnega obdobja

Preberi več o Patologija 250 vprašanj in odgovorov