Patologija vprašanja in odgovori vaja 1. del

patology.jpg1. DIK?
Diseminirana  intravaskularna  koagulacija – komplikacija pri sepsi, po porodu, razširjenem karcinomu, nastajajo v mikrocirkulaciji, neoplastične  rašče.

2. KATALEPTIČNA OKORELOST?
Nastopi pri sami smrti ( vojaki ) – položaj ob sami smrti

o    ob smrti
o    pred mrliškimi lisami
3. KATERA EMBOLIJA JE NAJPOGOSTEJŠA?
Trombembolija

4. NEPRAVA CISTA?
Votlina ni opeta z endotelom – epitelom. Nastane kot posledica resorbcije nekroze, cističnih parazitov ( ehinokok )
Preberi več o Patologija vprašanja in odgovori vaja 1. del

Tujke v Patologiji

patologija.jpgmorfologíja -e  veda o zgradbi normalnih ali patološko spremenjenih celic, tkiv, organov ali organizmov; prim. anatomija:

étiopatogenéza -e  vzrok in razvoj patološke spremembe ali bolezni

biopsíja -e  odvzem vzorca tkiva iz živega telesa za mikroskopsko preiskavo: jetrna ~, mišična ~;

Preberi več o Tujke v Patologiji