Vloga medicinske sestre pri merjenju vitalnih funkcij

Vitalne funkcije so: telesna temperatura, krvni tlak, pulz in dihanje.

telesna temperatura pri odraslem človeku niha od 36°C do 37.2°C. običajno jo merimo aksilarno (pod pazduho). Poznamo naslednja odstopanja: HIPOTERMIJA – znižana telesna temperatura, pomeni vrednost stalno pod 36°C in HIPERTERMIJA – zvišana telesna temperatura, vročina, nad 37.2°C.

krvni tlak: Z vsakim utripom srce iztisne kriv žile, da bi oskrbelo tkiva s hranilnimi snovmi in kisikom. Silo s katero pritiska kri na žilno steno, imenujemo krvni tlak. Normalna vrednost je (normotenzija) je 110-140/60-90 mmHg, Poznamo pa naslednja odstopanja: povišan krvni tlak – HIPERTENZIJA 140+/90+ mmHg in znižan krvni tlak – HIPOTENZIJA 110-/60- mmHg.

pulz: je sunek pulznega vala v žilah arterijah. Normalna vrednost je: od 60 do 80udarcev/min. poznamo pa naslednja odstopanja: TAHIKARDIJA – pospešen pulz nad 100udarcev/min in BRADIKARDIJA – upočasnjen pulz pod 60udarcev/min.

dihanje imenujemo izmenjavo plinov v pljučih. Normalna vrednost je od 16 do 18 vdihov/min. poznamo naslednja odstopanja: TAHIPNEJA – pospešeno dihanje, BRADIPNEJA – upočasnjeno dihanje, DISPNEJA – oteženo dihanje, APNEA – prenehanje dihanja. Preberi več o Vloga medicinske sestre pri merjenju vitalnih funkcij

DTP – Propedevtika

KRVAVITEV IZ NOTRANJIH ORGANOV

– akutne (znaki – razlika je v času – nastala sedaj (poten, bled, tahikarden, hipotenziven – lahko pride do šoka…)), okultna (prikrita –npr. iz črevesja) kronične (da vsak dan krvavi – že več časa, traja dlje časa

Preberi več o DTP – Propedevtika