Varovanje reproduktivnega zdravja

Varovanje reproduktivnega zdravja zajema vse naše postopke in delovanja pri ohranjanju zdravja nosečnice, porodnice, otročnice in otroka na različnih področjih: ginekologija in porodništvo, neonatologija, pediatrija, babiška nega, zdravstvena nega, socialna služba, izobraževanje.
Reproduktivno zdravstveno varstvo ima naslednje oblike dela:
– antenatalno zdravstveno varstvo obsega skrb za žensko med nosečnostjo,
– perinatalno zdravstveno varstvo predstavlja strokovno babiško in medicinsko pomoč ob porodu,
– postnatalno zdravstveno varstvo zajema obdobje od konca poroda do končanega prvega leta po porodu in skrbi za zdravje otročnice ter razvoj in napredek novorojenčka.

Zdravstveno varstvo žensk uvrščamo med prioritetne naloge zdravstva zaradi biološkega pomena žensk v reprodukciji človeštva, kajti dejstvo, da sta nosečnost in porod fiziološki stanji, ne daje poroštva, da bosta mati in otrok ostala zdrava. Preberi več o Varovanje reproduktivnega zdravja