31 marca, 2016Elektrokardiografija in zdravstvena nega pacienta pred in po preiskavi

Elektrokardiografija (EKG) je preiskava, ki prikazuje električno delovanje srca. Srčna mišica pri ritmičnem delu proizvaja električne impulze, ki jih  na površini telesa lahko zaznamo z elektrokardiografom. Ti impulzi povzročijo mehansko delovanje srca, za kar skrbita dve posebni živčni gmoti ali vozla. To sta sinoatrijski (SA-vozel) in atrioventrikularni (AV-vozel), ki omogočata normalno bitje srca. Zapis električne dejavnosti srca nam pomaga razlagati delovanje srca, njegove bolezni in okvare. Iz EKG zapisa lahko razberemo tudi frekvenco utripanja srca.

Snemanje elektrokardiograma izvajamo po naročilu zdravnika ob sumu, da gre za motnje srčnega ritma ali koronarno bolezen, za oceno stanja in funkcijske sposobnosti srca po srčnem infarktu, pri pripravi pacienta na operacijo, pri sistematičnih pregledih, za oceno ustreznosti predpisanih zdravil in splošne telesne zmogljivosti, ter za ugotovitev in potrditev smrti. Preberi več…


28 februarja, 2016Zdravstvena nega zapiski 2016

Opišite timski model zdravstvene nege
– Tim majhna skupina ljudi pri kateri imajo skupni cilj. Usklajeno deluje, da bi uresničil zastavljene cilje. Je multidisciplinarna skupina strokovnjakov – medicina, ZN, fiziotreapija, delovna terapija,.. Tim ZN tehnik ZN, višja MS, MS univerzitetna izobrazba, MS s podiplomsko izobrazbo magisterij doktorat

Naštejte in časovno opredelite obdobje v razvoju poklica MS

 1. Intiutivno – empirična doba 6 stoletje, doba organiziranega priučevanja 500-1859, doba modernega sestrinstva 1860-1945, Sodobno obdobje 1945 ->

Preberi več…


17 decembra, 2015Zdravstvena nega vaja 2015

1.TEORETIČNI MODEL ZN MYRE ESTRIN LEVINE

Katera izhodišča je upoštevala pri oblikovanju teoretičnega modela?

 • hierarhijo potreb po Maslow-u
 • teorijo stresa po Sely-jevi > bolezen je povzročitelj stresa
 • izhodišča Florence Nightingale > okolje – podporno negovalno okolje, ki vodi k zdravju in ozdravitvi

Časovno je Levine usmerjena na sedanjost.

Zdravstveno vzgojno delovanje usmerjeno v prihodnost nima pomena.

Pospeševanje zdravja je omejeno le na bolnikove probleme, ki so povezani z njegovo boleznijo in spremenjenim zdravjem.

Preberi več…


14 decembra, 2015Zdravstvena nega vaja 2015

 1. Subjektivno izražanje kakovosti!
 • Koncept kakovosti vedno izražamo subjektivno.
 • Sprejeti moramo dejstvo, da je nekdo s posameznim izdelkom ali opravljeno storitvijo zelo zadovoljen, medtem ko je istočasno nekdo drug zelo nezadovoljen.
 • Sodba o kakovosti je odvisna od posameznikove osveščenosti, izkušenj, pričakovanj in prepoznanih pravil kakovosti. Vendar pa takšna pavšalna subjektivna ocena ni dovolj.
 • Če medicinske sestre hočejo svoje delo opravljati res profesionalno, si morajo takšno vprašanje postavljati vedno znova v prizadevanju, da bi kakovost svojega dela nenehno izboljševale in tako prispevale po najboljših močeh k ohranjanju in izboljševanju zdravja bolnikov/varovancev.

 

 1. Zakonitosti, ki veljajo med zagotavljanjem kakovosti storitev, ki izhajajo iz storitvenih dejavnosti (kamor sodi tudi zdravstvo), v primerjavi s kakovostjo izdelkov materialne proizvodnje.

Kakovost izdelka ali storitve lahko opredelimo kot relativno popolnost.

Lahko vidimo, da tisti, ki nudi izdelek ali storitev, nima končne besede o kakovosti, temveč je kupec oziroma uporabnik izdelka ali storitve končni razsodnik o kakovosti izdelka ali storitve. Preberi več…


14 decembra, 2015Vprašanja in odgovori za zdravstveno nego vaja

 1. Kaj je profesionalizacija?

Je področje sociologije. Je strategija, cilj neke poklicne skupine, da si pridobi monopol nad določeno dejavnostjo v zameno za svojo nadzorno funkcijo nad določenimi oblikami družbene deviantnosti. Zagotovitev klientele poteka z eliminacijo podobnih poklicev.

Profesionalizacija je rezultat izobraževanje in družbenih odnosov. MS pojmujejo profesionalizacijo rigidno : vzpostavitev standardov, pravil in nadzor nad delom.

 

Profesionalizacija je kompleksen proces, ki vključuje soodvisno interakcijo med :

 • Viri znanja
 • Osebnim spreminjanjem in
 • Aktivnostjo

  Preberi več…


2 decembra, 2015Teoretični modeli zdravstvene nege

TEORETIČNI MODEL ZN MYRE ESTRIN LEVINE

Katera izhodišča je upoštevala pri oblikovanju teoretičnega modela?

 • hierarhijo potreb po Maslow-u
 • teorijo stresa po Sely-ju → bolezen je povzročitelj stresa
 • izhodišča Florence Nightingale → okolje – podporno negovalno okolje, ki vodi k zdravju in ozdravitvi

Časovno je Levine usmerjena na sedanjost.

Zdravstveno vzgojno delovanje usmerjeno v prihodnost nima pomena.

Pospeševanje zdravja je omejeno le na bolnikove probleme, ki so povezani z njegovo boleznijo in spremenjenim zdravjem.

Preberi več…


1 decembra, 2015Gradivo za zdravstveno nego kirurškega pacienta povzetki 36 strani

O RANI govorimo takrat, ko je:

 • prekinjena krovna plast (koža ali sluznice), ki varuje notranjost telesa pred zunanjim svetom
 • prekine se zaščitna funkcija kože in globlja tkiva tako postanejo izpostavljena mehanskim poškodbam, izsušitvi, mikroorganizmom in drugim nevarnim vplivom iz okolja.

 

Rane lahko v grobem razdelimo v:

 • AKUTNE (kirurška rana, travmatska rana, opeklinska rana)
 • KRONIČNE (golenja razjeda, razjeda zaradi pritiska, diabetično stopalo, sinusi in fistule, onkološke rane in glivne razjede).

Preberi več…