- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Teorija Marte Rogers – teorija sistemov

SISTEM – sestav, ureditev, načrt, …

Sistem je lahko vse kar nas obkroža, od slehernega atoma, pa do vesolja; od najpreprostejše enocelične živali pa do homo sapiensa; materialnih ali abstraktnih; tehničnih ali družbenih; …..
DEF:
Sistem je množica med seboj povezanih elementov v delujočo celoto v svojem okolju.

Poznamo :

•    Odprti sistem
–    v katerega stalno prihajajo in odhajajo materiali, ljudje, finance, …

•    Zaprti sistem
–    v nekem trenutku vsak zaprti sistem propade

•    Stabilni sistem
–    če izmenjava poteka normalno brez posebnosti

•    Nestabilni sistem
–    če v sistem prihajajo negativni elementi, prihaja do motenj

Za teorijo Marte Rogers so značilne štiri komponente :

1.    energijsko polje
2.    odprtost sistema
3.    organizacija in človek kot vzorec
4.    čas – vsak dogodek v življenju je enkraten in neponovljiv

Kaj vse lahko vpliva na človekovo stanje oziroma zdravje ?

•    neredna prehrana
•    premalo gibanja
•    neznanje
•    alkohol
•    cigareti
•    droga