- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Teorija Nancy Roper – Teorija potreb

Opredeljuje jo kot model življenja, kar pomeni da obravnava človeka od spočetja do smrti.
Izhaja iz teorije V. Henderson , vendar nima 14 OŽA temveč 12 aktivnosti življenja.
Te so :

1.    vzdrževanje varnega okolja
2.    komuniciranje*
3.    dihanje


4.    hranjenje in pitje
5.    izločanje
6.    osebna čistoča in oblačenje*
7.    kontrola telesne temperature
8.    gibanje
9.    delo in igra*
10.    spolnost*
11.    spanje
12.    umiraje

Vse označene z * so tiste življenjske aktivnosti, ki so manj bistvene in brez izvajanja le teh človek lahko živi, ostale ( razen umiranja ), pa so za življenje bistvenega pomena.
Umiranje Nancy Roper postavlja v posebno vejo kot zaključek življenja.

Na te aktivnosti delujejo različni dejavniki :

•    fizični
•    delovna organizacija
•    psihološki
•    čustveni in intelektualni
•    socialno kulturni
•    vpliv družbe in kulture
•    politični in ekonomski faktorji
•    vpliv zakonodaje
•    okolje
•    zemljepisni položaj / klima /
•    voda in živila

Za to teorijo je značilno ugotavljanje, za koliko je P odvisen oziroma neodvisen od pomoči. Značilna je individualizirana ZN :
•    ocenjevanje
•    načrtovanje
•    izvajanje
•    vrednotenje