- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Vaja za izpit zdravstvena nega 1

Zakaj je pomembna definicija ZN

Primerjaj ZN in medicino

Opiši standardiziran jezik

Koristi ICNP

Holistični pristop

Ekonomski dejavniki

Opiši novi model profesionalizma-zakaj je pomemben

MS učiteljica

Moderna ZN

Razloži kratice WHO;PCN;WENR;ENDA:ACENDIO

Estetično znanje

Opiši model adaptacije

Opiši koncept človeka v modelu adaptacije

Teorija človeške skrbi

Katere so prednosti uporabe PZN

Naštej in opiši faze PZN

Opiši in navedi primer aktualne NG

Sindromska NG

Kakšna je kakovostna ZN

Kaj lahko opazujemo med intervjujem

Kakšno bi moralo biti dokumentiranje MS

Katere so 4 temeljne oblike znanja po Carperjevi

Kaj vsebuje profesija

Namen delovanja ZN

Definicija Virginie Handerson

Povezava med ND,ocenjevanjem in postavit ciljev

Zbiranje podatkov

Splošno ocenjevanje

Napiši 2 pomena NG

Koraki pri razvijanju načrta ZNkaj je povzročilo uvedba tehnologije v zdravstvu

Trenutni globalni fenomeni v svetovni populaciji -OBVEZNO SE NAUČI -9 točk

Empirično in etično znanje

Nariši informacijsko piramido  -7 točk

J:Watson-koncept zdravja


Komu je MS odgovorna

Kakšna je povezava med: učenjem,izobraževanjem,prakso in raziskovanjem

Primer funkcionalnega izida

Ovire za uveljavljanje novega profesionalizma

Z raziskavami so bili odkriti konflikti med zdravniki in MS.Kateri in zakaj

Zakaj je pomembno dokumentiranje v ZN

Poveži vrstni red pri 6 korakih pri ocenjevanju -moraš povezat

Navodila za določanje k pacientu usmerjenih izidov

Opiši pripovedno dokumentiranje

Kaj je tim

Razloži razlike med:tim,skupina in delavna skupina

Vloga vodje tima pri reševanju konflikta

Krožki kakovosti

Kazalniki kakovosti

Zdr.vzgoja in opiši terciarno raven

Razloži:učenje,vzgoja,zdr.vzgoja

Tradicionalni pristop v zdr.vzgoji

Opiši frontalno obliko dela

Mazuarova neenačba

vodenje kakovosti

Tim, vzroki za tim

Kaj je kontuiteta

Tradicionalni in sodobni pristop

Namen dokumentiranja

Nevarnosti za izvajanje med.teh.posegov-vloga MS

Kako je z nadzorovanjem kroničnih bolezni po odpustu

Formalno, neformalno izobraževanje

Hiperkapnija,hipoksenija