- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Vprašanja za kolokvij Zdravstvena nega 1

1. Naštej negovalne diagnoze, npr. pri bolečini ali kaj podobnega.
2. Proces zdravstvene nege
3. Kako ugotavljamo stanje umrlega?
4. Prepoznavanje bolečine!
5. Kako ocenjujemo bolečino!
6. Varen transfer – neželeni dogodki in stanja!
7. Zakaj se poškoduje hrbtenica?
8. Kaj je ergonomija v ZN?
9. Kako varno dvigamo?

10. Zakaj nastanejo bolnišnične okužbe?
11. Kakšne so možnosti, da higiensko umivanje rok ne uspe?
12. Kakšne so napake pri razkuževanju?
13. Kdaj uporabljamo sterilne rokavice in kdaj navadne?
14. Kakšni so možni zapleti pri aspiraciji?
15. Kontraindikacije za irigacijo cekostome!
16. Opazovanje črevesne stome po operaciji!
17. Prisotnost bakterij v rani!
18. Faze celjenja rane!
19. Kaj so kronične rane?
20. Vrste golenskih razjed!
21. Dejavniki celjenja rane!


Praktični prikaz:

Vstavitev i. v. kanile

Menjava fiksacijskega obliža in heparinizacija IV kanile

Vstavitev IV kanile subkutano


Pripravite razkužilo za razkuževanje inštrumentov

Higiensko umivanje rok

Drenažni, Singlerjev položaj

Trandelenburgov položaj

Dvigovanje težkih bremen, Dviganje pacienta samostojno/ob pomoči dveh oseb

Pokažite tehniko higienskega razkuževanja rok

Izmerite pulz in ga dokumentiranje na temperaturni list

Merjenje krvnega tlaka z digitalnih in živosrebrnim merilnikom

Oblačenje in slačenje sterilnih rokavic

Odpiranje sterilnega seta / priprava seta na sterilizacijo

Uvajanje stalnega urinskega katetra pri ženski

Bolusno hranjenje po nazogastrični sondi

Izvedba 1 – kratne katetrizacije pri ženski in odvzem urina za mikrobiološko preiskavo

Izvedba oskrbe kolostome

Odvzem brisa nosu in žrela

Aplikacija čistilne klizme

Preveza aseptične rane

Preveza septične rane

Priprava 2ml zdravila iz ampule in aplikacija terapije i.m.

Priprava 3 ml zdravila iz stekleničke in aplikacija terapije i.v. z »metuljčkom« – bolus

Venozni odvzem krvi zaprt vakuumski – obojestranska igla

Menjava infuzijskega sistema – priprava pred izvedbo in izvedba ob pacientu

Nastavitev Venturijeve maske in  dvorogega nosnega katetra

Nastavitev maske z visoko inspiratorno vsebnostjo kisika

Aspiracija skozi usta in nos

Pokaži in imenuj mesta, kjer lahko merimo pulz

Položaj za nezavestnega bolnika

Teoretična vprašanja:

Pravilna izbira vene pri vstavitvi i.v. kanile

Pravila za izbiro intravenozne kanile

Navedite vsajdve vrsti sterilizacije. Infektivni odpadki, Varovanje hrbtenice pri zdravstvenem delavcu. Pomagala v zdravstvu.

Odstopanja pri krvnem tlaku, dokumentiranje, normalna vrednost krvnega tlaka. Kaj je sputum in kaj pri njem opazujemo?

Kaj je termodezinfektor? Nadzor nad sterilizacijo. Razkuževanje površin. Zaščitna maska.

Načini merjenja telesne temperature, dokumentiranje, stadiji in kako pada telesna temperatura. Kdaj bi opravili meritev temperature aksilarno in rektalno?

Kakšna je normalna frekvenca pulza, odstopanja pri pulzu, povezava temperatura/pulz, dokumentiranje pulza.

Kdaj uporabljamo higiensko umivanje rok?

Razložite termine: čiščenje, dezinfekcija in sterilizacija. Kaj je sterilnost?

Ali se lahko pojavi alergija na rokavice? Kakšna? Naštejte termometre, ki jih uporabljamo za merjenje telesne temperature.

Kaj je dispneja? Navediti vrsti dispneje. Kaj je avpneja? Kaj naredimo pri avpneji?

Sredstva za higiensko umivanje rok

Naštejte, katere lastnosti morajo imeti razkužila za roke. Navedite strokovne kriterije za razkužila.

Tkivno/zunanje dihanje, dokumentiranje dihanja, meritev dihanja. Kako bi izmerili dihanje nezavestnemu pacientu?

Naštejte tri prednosti higienskega razkuževanja rok.

Vrste merjenja telesne temperature, znaki povišane telesne temperature. Kaj je vročinski delirij in kako se kaže pri pacientu?

Kaj veste o urejenosti rok, nakitu v zdravstvu, negi rok.

Tehnika nedotikanja.

S čim pridobimo na roke prehodno floro? S čim jo odstranjujemo z rok?

Navedite, kdaj je potrebno razkuževanje rok.

Navedite načine preprečevanja bolnišničnih okužb.

Vrste rokavic v zdravstvu. Ali se lahko pojavi alergija pri uporabi rokavic?

Razloži pomen utrjevanja mehurja pred odstranitvijo stalnega urinskega katetra

Indikacije in kontraindikacije za hranjenje po NGS

Razloži potek odvzema urina po metodi čistega mokrenja

Indikacije za črevesno izločalno stomo

Dejavniki, ki ugodno vplivajo na celjenje ran

Dejavniki, ki negativno vplivajo na celjenje ran

Primarno celjenje rane

Sekundarno celjenje rane

Kaj je kronična rana in vrste

Kaj je akutna rana in vrste

Zunanji in notranji dejavniki za nastanek RZP

Načini merjenja telesne temperature?

Ukrepi pri povišani telesni temperaturi?

Opazovanje in merjenje dihanja (kaj opazujemo, kako merimo dihanje)?

Kaj je dispneja?

Kje tipamo pulz, lastnosti pulza?

Opazovanje izmečka?

Namen aspiracije?

Zapleti pri aspiraciji skozi tubus?

Zapleti pri aspiraciji skozi usta in nos?

Oblike aplikacije kisika?

Simptomi in znaki hipoksemije?

Pomembne aktivnosti MS pri bolniku, ki prejema kisik?

Kdaj preverjamo in kaj preverjamo, ko pripravljamo zdravilo za parenteralno aplikacijo?

Pri venoznem odvzemu krvi obstaja nevarnost infekcije in nevarnost poškodbe. Kako ju prepričujemo?

Naštejte in opišite vsaj tri možne zaplete pri infuzijski terapiji!