Zdravstvena nega onkološkega bolnika z bolečino

Bolečina je najpogosteje kronična in traja dlje časa. B so prestrašeni, psih in fiz izčrpan, depresivni. Vloga MS: pri prepreč in lajšanju bolečin. Cilj njenega delovanja je doseči, da B ne bo trpel zaradi hudih bolečin. Poučena mora biti o stvareh: kaj je bolečina, kakšen je B odziv nanjo, kakšna je njena vloga, poznati mora vrste in načine zdravljenja. MS deluje: samostojno, sodeluje pri uresničevanju med-teh načrta, sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju celotne zdrav oskrbe B. Svoje delo opravlja po PZN. Bolečina: ločimo akutno- kronično , glede na vzrok: somatsko, visceralno, nevropatska), lahko je posledica razraščanja rakastega tkiva v okolico, posledica zdravljenja. Pri ocenjevanju bolečine upoštevamo: B individualno izražanje bolečine, toleranco, subjektiven odnos MS do bolečine. Znaki popuščanja bolečine: sprostitev položaja telesa, izraz obraza, stabilni VZ, povečano zaupanje v zdravljenje.

Ugotavljanje potreb in ocenjevanje B doživljanja bolečine ter postavitev ND: zbrane podatke mora ms jasno in razumljivo dokumentirati( besedni opis bol, neverbalne znake, aktivnosti B, VAS skala). Naloge MS: ugotoviti kako se B odziva na bol, odziv svojcev, prepoznati verbalne in neverbalne znake bol). Za ocenjevanje uporabljamo: vas skalo, besedno, št lestvico. ND je postavljena na osnovi ugotovljenih potreb. Najpogostejše ND: akutna- kronična bol, zaprtje kot poledica jemanja opioidov, motnje spanja zarad kron bol. Izdelava načrta ZN: obsega aktivnosti, ki jih ms izvaja pri posameznem B, da bi odpravila obstoječe in potencialne probleme. Aktivnosti MS po načrtu ZN: pogovor, učenje, izvaja nefarmakološke metode zdravljenja, dajanje predpisanih zdravil, merjenje bol, sodeluje pri diag- ter posegih.

Ocena uspešnosti dela: se pokaže v B počutju. Kazalci uspešnosti so: bol je nadzorovana do meje znosnosti, B ima urejeno prebavo, pri B niso navzoči stranski pojavi, ki so posledica protibol th. Metode zdravljenja bolečine: ms izvaja protibol th po nar dr. Možnosti zdravljenja bol: sistemsko medikamentozno zdravljenje, spinalna analgezija po epiduralnem ali subarahnoidalnem katetru. ZN B ki ga zdravimo medikamentozno: B lahko prejme zdravilo per os, rektalno, sc, iv, im. B moramo skrbno opazovati, da bi ugotovili učinkovitost danih zdravil, stranske pojave, pojave ki niso posledica dane th. B in svojci morajo biti seznanjeni z vrstami zdravil, stranskimi učinki, o načinu jemanja. Spinalna analgezija po epiduralnem ali subarahnoidalnem katetru EDK, SAK: uporabimo, kadar ostale metode ne zadoščajo ali niso izvedljive. S to metodo dosežemo: dober analgetični učinek z min kol analgetika v rednih intervalih, B omogočimo, da prejema ustrezno th doma, večje udobje, zaupanje B, dolgotrajno analgezijo.
[wp_ad_camp_1]
Ativnosti ms: pravilna oskrba katetra, priprava zdravilne mešanice, pravilna aplikacija, prepoznavanje zapletov in hitro ukrepanje ob zapletih. Priprava zdravila: zdravila pripravljajo v lekarni OI, naj bo v hladilniku, vsakodenvna priprava, zdravilo si vbrizga B ali svojci. B so poučeni o tem pred odhodom iz bolnice. Zapleti pri EDK: potrebno je poznavanje zapletov, opazovanje B 20-30min po aplik, vsakodnevna kontrola katetra ob aplikaciji( zamakanje). Stranski učinki danega zdravila: zaprtje, zaspanost, glavobol, srbečica, bruhanje, depresija dihanja.

Fiziologija bolečine pri raku: pogosto je vzrok bolečine vraščanje tumorja v kosti, živce in votle organe. Redko posledica kirurškega, obsevalnega ali sistemskega zdravljenja. Ločimo somatsko, visceralno, nevropatsko bolečino. Simptomi kronične bolečine: depresija, strah, motnje spanja, hranjenja. Merilci jakosti bolečin: uporabljamo VAS skalo, številčno lestvico, kjer B oceni svojo bolečino od 0-10. Blago bol 1-3 zdravimo z neopioidnimi analgetiki, srednje 4-7 uporabljamo srednje močne opioide v kombinaciji z neopioidi, močno bol isto zdravimo.Cilji zdravljenja bolečine: spanje brez bolečin, počitek čez dan brez bolečin, gibanje in opravljanje vsakdanjih aktivnosti brez bolečin- težko dosežemo.

Poti vnosa za zdravljenje bolečine: per os, , sc, iv. Titracija opioidnih analgetikov: odmerek opioidov titiramo glede na jakost bolečine. Ms po nar dr titrira odmerek morfina. Spremlja jakost bol in stranske učinke, velikost odmerka in intervale dajanja zdravil po nar dr. Stranski učinki zdravljenja z opioidi: so pogoste: slabost, zaspanost, zaprtje, depresija dihanja- redko.
Nefarmakološko lajšanje bolečine: relaksacijske tehnike zmanjšajo strah, mišično napetost, fizikalne metode( gretje, hlajenje, masaže ), so lahko dopolnilo pri zdravljenju bolečine.
Pogovorimo se z B o zdravilih ki jih bo užival zaradi bol, seznanimo ga o stranskih učinkih. Tehnično zahtevnejši načini zdravljenja bolečine: nekatere vrste bolezni dravimo z nevropatsko blokado živcev iv živčnih pletežev. Lahko sc, iv, intraspinalno dajanje zdravil s črpalko. B s pritiskom na gumb črpalke lahko sam injicira odmerek zdravila, ki smo ga programirali.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja