- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Zdravstvena nega umirajočega

Umiranje in smrt- neločljivi del našega življenja.
– kodeks etike MS in ZT SLO….
– pravice umirajočih: imam pravico, da mi lajšajo bolečino, me zdravi in neguje strokovno osebje, da obdržim upanje. . . .

Etični vidik umiranja:
– podaljševanje življenja
– evtanazija
– sprejemanje smrti: kaj je smrt, borba s smrtjo, zanikanje smrti…

Stopnje umiranja:
– šok, zanikanje
– jeza
– pogajanje
– depresija, potrtost
– sprejetje (pripravljenost za urejanje obveznosti, oporoke, obuja spomine, pogovarja se o preteklosti…

Sporazumevanje z umirajočim:
– besedna in nebesedna govorica (dotik, pogled, nasmeh, kretnja, molk…)
– bolnik se izraža simbolično (sposobnost razumeti sporočila, znati poslušati)
– upati z umirajočim
– poslušanje in spodbujanje bolnika

Vzrok za strah pri umirajočim
– ne lajšanje bolečin
– spremenjena telesna podoba
– izguba nadzora nad funkcijami
– izguba zasebnosti
– nerešene ali nedokončane zadolžitve
– zapuščenost od svojcev ali drugih
– osamljenost med umiranjem
– neresnica o fizičnem stanju

Znaki duhovne stiske:
– vprašanje zaupanja
– izrazi obupa
– verski dvom
– občutek duhovne praznine
– čustvena odtujenost
– izražanje jeze, zaskrbljenosti ali strahu pred življenjem, trpljenjem in smrtjo
– želja po duhovni pomoči


PZN- Uhovna stiska
Ugotavljanje stanja:
– bolnik doživlja strah, tesnobo, dvom, jezo, depresijo
– zavračanje ali zanemarjanje verske prakse
– povečano zanimanje o verskih stvareh

NI pri duhovni stiski:
– vzeti si čas za bolnika in svojce, aktivno poslušati, brez obsojanja
– pomagati odkriti bolnikove pozitivne izkušnje v preteklem življenju
– dopustiti bolniku, da izrazi jezo, nezadovoljstvo
– nuditi bolniku in svojcem pomoč, jim zagotoviti zasebnost
– ponuditi pomoč duhovnika
– svetovati svojcem da prosijo za pomoč: sosedsko, člane HOSPIC-a
– pomagati bolniku s sprostitvenimi tehnikami: glasba, molitev, meditacija…

Duhovna stiska- vrednotenje
Bolnik:
– izraža zaskrbljenost, jezo glede DG
– se pogovarja o svojih občutkih, vzdržuje stike s svojo družino
– opisuje, kaj mu pomeni smrt