umivanje-zob-otroci-zobna-preventivaZobozdravstvena preventiva v Sloveniji je zelo razvita. Predava se v šolah za starše, nato sledijo prvi preventivni pregledi pri zobozdravniku ter redni sistematski pregledi šolarjev in mladine. Pa si poglejmo kako potekajo vse od nosečnosti do končanja fakultete.

ŠOLA ZA STARŠE

Šola za starše je pomembna za promocijo zdravja, aktivno skrb za svoje zdravje in zdravje svojih potomcev, za prvič in ponovno noseče ženske in njihove partnerje ter za posebej ogrožene skupine nosečnic (mladostnice, socialno-ekonomsko ogrožene nosečnice, nosečnice z zdravstvenimi tveganji ipd.). Starši se z zobozdravstveno preventivo srečajo že v šolah starše, kjer jim diplomirane medicinske sestre ali zobozdravniki predavajo zdravje zob v času nosečnosti in po porodu ter razvoj zob pri otroku. Predporodna zdravstvena vzgoja je zelo pomembna, saj se prilagajo stopnjam nosečnosti tekom Šole za starše in s tem pogojenimi problemi.

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK

Preventivni zobozdravstveni pregledi potekajo v treh obdobjih:

Pregled dojenčka v starosti 6-12 mesecev

Na pregled so starši vabljeni pisno, preko pošte. Udeleži naj se jih vsaj en starš. V tem obdobju specialist pedontolog opravi pregled orofacialnega področja ter svetuje o prehrani, ustni negi (pojav prvega zoba), odpravi morebitnih razvad (duda, steklenička, sesanje prsta) in jemanju fluoridnih tablet (preventiva proti razvoju kariesa). V kolikor je potrebna nadaljnja obravnava zobozdravnik specialist pedontolog pripravi napotnico ter svetuje zdravljenje.

Pregled otroka v prvem, drugem in tretjem letu starosti

Zobozdravstvena delavnica poteka po navadi v skupinah ali pa individualno. Na pregledu sodeluje specialist pedontolog in usposobljena medicinska sestra iz področja zobozdravstvene preventive. Tema tika predavanja je svetovanje o režimu in sestavi prehrane, zobni negi (primerna zobna ščetka, način ščetkanja zob, uporaba primerne zobne paste), odpravi morebitnih razvad in fluorizaciji s tabletami (preventiva proti razvoju kariesa). V kolikor specialist pedontolog ugotovi, da je potrebna nadaljnja obravnava pripravi napotnico ter svetuje nadaljnje zdravljenje.

Pregled otroka v četrtem, petem in šestem letu starosti

Zobozdravstvena preventiva v tem obdobju že poteka organizirano v sodelovanju s starši, otroškimi vrtci, pediatri, z osnovnimi šolami in šolskimi dispanzerji in ob prisotnosti staršev. Preventivni pregled se opravi 1x letno pri specialistu, pedontologu, usposobljenem zobozdravniku v sodelovanju z medicinsko sestro, usposobljene za preventivo.

Preventiva obsega: predavanje za vzgojiteljice in starše, praktično učenje o ustni in zobni negi od 3. leta dalje, ki ga izvaja usposobljena medicinska sestra,  vsakodnevno čiščenje zob v otroškem vrtcu,  občasno ugotavljanje ustne čistoče in prisotnost oblog s tabletkami (tekmovanje za najbolj čiste zobe), profesionalno čiščenje zobnih oblog pri zobozdravniku, slinski test h kariesu nagnjenih otrok, fluorizacija s tabletami, individualna fluorizacija s premazi, raztopinami in želeji pri ogroženih otrocih, zalivanje fisur na mlečnih in stalnih kočnikih.


MLADINA DO DOPOLNJENEGA 19. LETA STAROSTI IN ŠTUDENTI

Zobozdravstvena preventiva poteka prav tako treh obdobjih. V zobozdravstveni preventivni program se vključujejo osnovne šole, srednje šole in fakultete.

Preventivni zobozdravstveni pregled učencev v vsakem razredu osnovne šole

Preventiva poteka v sodelovanju z osnovnimi šolami, starši in šolskimi dispanzerji. Enkrat letno poteka pregled pri šolskemu dispanzerju (usposobljeni zobozdravnik ter usposobljena medicinska sestra). Po zaključku pregleda sledi obvestilo staršem, ter nadaljnja obravnava v kolikor je le ta potrebna. Poleg pregleda potekajo tudi sledeči preventivni ukrepi: praktično učenje zobne in ustne nege, nenapovedano kontrolo čistosti zob in kontrolo čistosti zob, svetovanje o pravilni prehrani, čiščenje zobnih oblog, odkrivanje h kariesu nagnjenih otrok s slinskim testom, individualne preventivne posege in nadzor nad izvajanjem skupinskih posegov, zalivanje fisur na stalnih kočnikih in ličnikih ter  fluorizacijo s tabletami (1-4 razred), premazi ali želeji (5-8 razred) ali s kombinacijo obeh metod fluoridizacije.

Preventivni zobozdravstveni pregled učencev v 1. in 3. razredu srednje šole

Zobozdravstvena preventiva poteka v sodelovanju s srednjimi šolami in šolskim dispanzerjem. Pregled ase opravi v šolskem dispanzerju, v katerem delujeta usposobljeni zobozdravnik ter usposobljena medicinska sestra. Pregled poteka v 1. in v 3. letniku srednje šole. Preventiva obsega sledeče: svetovanje o negi in prehrani, ugotavljanje čistosti zob, čiščenje zobnih oblog, ugotavljanje h kariesu nagnjene mladine s slinskimi testi in OHI, individualne preventivne posege, diagnostiko ustnih in zobnih bolezni in parodontopatij in triažo in napotitev k specialistu.

Preventivni zobozdravstveni pregled študentov v 1. in 3. letniku višje in visoke šole

Zobozdravstvena preventiva poteka v sodelovanju s fakultetami. Pregled poteka pri usposobljenem zobozdravniku ali v ambulanti za zobozdravstveno preventivo študentov. Poleg zobozdravnika v preventivi sodeluje tudi medicinska sestra, ki je usposobljena iz področja zobozdravstvene preventive. Preventiva v tem obdobju obsega: svetovanje in vzgojo o negi zob, o prehrani, razvadah (kajenje, alkohol, mamila), ugotavljanje čistoče zob, čiščenje zobnih oblog in individualne preventivne posege.

Ugotavljamo, da je zobozdravstvena preventiva prisotna v vseh obdobjih razvoja otroka. Zelo pomembno je, da pri preventivnih pregledih sodelujejo starši, saj so oni tisti, ki večino časa preživijo z otrokom. Potrebno je tudi spremljati stanje zobovja, prehrano in v kolikor se pojavijo težave, tudi primerno ukrepati – preventivni pregled pri zobozdravniku.

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO59

Zelje v naši prehrani
Vpliv dojenja na zdrav razvoj zob